Opdateret d. 15.4.2017

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2017

Fredag den 14. april


Kokleare blomstrer nu
Morgentur til Staun- og Barmer Enge
Kort før solopgang pakkede jeg fotogrejet og søgte mod Staun. Fra en vindstille nat gik vi nu over til en dag med frisk, bidende og kølig vind fra nordvest. Det viste sig ret hurtigt, at det endnu er gæssene, der præger fuglelivet på engene. Store flokke af bramgæs fløj i lange bånd over markerne syd for havnen. Et par strandskader skældte ud, og en enkelt engpiber fouragerede i det opskyllede ålegræs.

Senere kørte jeg ud ad den markvej, som er en forlængelse af Østerkærvej. Både bramgæs og kortnæbbede gæs kunne ses i luften og på engene. Her har et par viber har slået sig ned. Måske potentielle ynglefugle.

Jeg tog derefter til Barmer Landingssted. På markerne langs vejen havde gravænderne samlet sig i små grupper. Et adfærdsmønster, som hører foråret til. Her udfører de parringspillet, og nu og da letter et par og cirkler rundt i landskabet for at finde et engenet redested. Hvid vipstjert og bomlærke blev også noteret. Igen var det gæssene, der dominerede, og ude på holmene har mågerne etableret sig. Skrigene bæres tydeligt mod fastlandet.

Tre harer blev det også til denne morgen.

Bramgæs over Barmer Enge 14. april

Engpiber på Barmer Enge 14. april

Gravænder på mark ved Staun 14. april

Gravand ved Vår Skov 14. april

Hare ved Skyttegård 14. april

Stormmåge ved vandhul på Barmer Enge 14. april

Stormmåge over Barmer Enge 14. april

Vibe over Barmer Enge
Mandag den 3. april


Morgentur til Halkær Sø og Skørbæk gadekær
For første gang i dette forår forlod jeg dynerne allerede kl. 05:10. Aftenen før havde jeg besluttet at tage en tur til Halkær Sø i håb om at få nogle videoklip af toppet lappedykker i parringsleg.Der var lovet morgentåge, men den kom ikke her i Vesthimmerland.

Desværre havde jeg ikke orienteret mig i forhold til en strategisk plads i rørskoven. Tagrørene har bredt sig så meget, at jeg ikke kunne genkende mine tidligere gode steder. Jeg sad derfor et par timer uden at fuglene kom ind på fotoafstand. Nogle videoklip af forbiflyvende knopsvaner kom dog i hus.

Jeg pakkede sammen og kørte op til parkeringspladsen ved udløbet. Her lykkedes det mig at få billeder af en syngende rørspurv og overflyvende grågæs. Som sidste år har grågæssene fundet sig tilrette i den nordlige del af søen. Her samles mange, og deres støjende adfærd blander sig med en paukende rørdrum.

Næste stop blev Skørbæk gadekær. Her er der i år to par toppet lappedykker. I lang tid fulgte jeg på afstand deres parringsspil. De små billeder på siden viser et lille uddrag af spillet. Troldænder, blishøns, et par ringduer og et par stormmåger var også en del af underholdningen.

Troldand han

Rørspurv han

Rørspurv han

Fiskehejre

Grågæs

Grågæs

Ringdue

Ringdue

Ringdue

Ringdue

Fredag den 24. marts Fugle i haven ved foderpladsen.
Undertiden kan man dressere fuglene til at sætte sig på samme gren (se billederne). Eller er det snarre strategi, når fuglene sætter sig på grenen, inden de tager mod til sig og flyver til fedthuset. Større fugle især stære og solsorter indgyder respekt. For nogle dage siden dukkede stærene pludselig op på foderpladsen, og de har virkeligt fået smag på blandingen af havregryn, vildtfuglefrø og margarine. Ellers er det de sædvanlige arter, vi ser. Flest blåmejser og musvitter, men bogfike og dompap er også pænt repræsenterede. Stor flagspætte har ikke vist sig hele vinteren, men for få dage siden sad der en han i fedthuset.Stær i vinterdragt

Stær i vinterdragt

Musvit

Dompap han

Dompap han

Sortmejse

Hættemåge snart udfarvet i yngleedragt
Lørdag den 18. marts På toppen af Danmark. Gåtur gennem Ellekrattet og en del af reservatet.
Beriget med en foræring af Majken og Peter med en overnatning på Brøndums Hotel satte vi i fredags kurs nordpå. Vejret tegnede ikke godt, hvis der i turen også skulle indgå lidt fugleobs. Men nord for Hjallerup slog det om, og en tindrende blå himmel lå foran os. Det holdt resten af dagen, men til gengæld tog vinden til i styrke. For at sige det mildt, det var p.... koldt.

Det var der til gengæld ikke på Skagens Museum, hvor vi opholdt os sammenlagt tre timer. Dels ledsaget af en dygtig guide, dels på egen hånd. Mødet med de talentfulde skagensmaleres kunst berører os altid dybt. Og da vi i fredags tillige blev beriget med en nat på det hotel, som var omdrejningspunkt i hele fortællingen om kunstnerkolonien, blev vores tidligere indtryk af og viden om skagensmalerne sat i det rette perspektiv. En god oplevelse, som vi vil se tilbage på med glæde. Dejlig atmosfære, skønne dyner og et fortræffeligt morgenmåltid.

Næste formiddag tog vi i solskin til Ellekrattet. Vinden havde lagt sig en smule, og der var læ i krattet, hvor vi så 6 gråsiskener og 4 fuglekonger. Bogfinken og musvitten sang. I baggrunden hørte vi ravn, som også viste sig, da vi kom ud i klitterne. Pludselig fil Inger øje på et par traner ude i kanten af rørskoven. De havde åbenbart også set os. Trompeterende fløj de i en stor bue rundt om os og landede bag en klitrække, hvorfra vi hørte en stærk og vedvarende trompeteren.

Dagen sluttede med et besøg på Vendsyssels Kunstmuseum i Hjørring, hvor der i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum hænger udstillingen, "FUGL". Her kan man se 25 kunstneres værker som f.eks. tegninger, malerier, skulpturer og skindlagte fugle. En meget flot samling, som er jubilæet værdigt.

Fuglekonge Ellekrattet

Fuglekonge Ellekrattet

Fuglekonge Ellekrattet

Fuglekonge Ellekrattet

Fuglekonge Ellekrattet

Trane trompeterende Reservatet

Trane Reservatet
gledragt
Torsdag den 16. marts.

Blåmejse, arkivbilleder

Vintergæk
Lidt fra foderpladsen
Dagen i dag har rent fuglemæssigt været god, især ved foderpladsen i haven. Som noget helt specielt og sjældent har en enlig fuglekonge besøgt fedhuset flere gange. Desværre lykkedes det ikke at få et rimeligt billede af den. Jeg må prøve en anden gang. Men lidt fik jeg da på kortet, som det da også fremgår af nedenstående billeder.
Følgende arter er set i dag: Husskade, musvit, blåmejse, sortmejse, sumpmejse, solsort, rødhals, fuglekonge, jernspurv, stær, kernebider, grønirisk, grønsisken, dompap, bogfinke og skovspurv.

Stærene kom til redekasserne i går, og i dag så vi dem sidde i fedthuset. En adfærd vi aldrig har set før. Redekasserne har jeg tømt, skoldet og repareret. Så nu er der klar til indflytning. Spurvehøgen kom på kort visit, men fik intet bytte.

Jernspurv 16. marts 2017

Rødhals 16.marts 2017

Grønirisk ved fuglebadet 16. marts 2017

Grønsisken han ved fuglebadet 16.marts 2017

Sortmejse 16. marts 2017

Bogfinke hun, arkivbillede

Skovspurv, arkivbillede
Ultima januar 2017 Lidt billeder fra skov og fjord. (Laver, svampe, rødben og Fjordkonen)


Solnedgang ved Fjordkonen Nibe Havn 27. januar

Solnedgang mellem Fjordkonens ben 27. januar

Rødben i aftensol Nibe Bredning 27. januar

Almindelig slåenlav.
1.Der er fundet ca. 1000 forskellige laver i Danmark
2. Der ca 150 almindeligt forekommende arter , og mange af dem bliver mere og mere hyppige.
3. Der er ca. 630 lavarter i Danmark, som er sjældne, sårbare eller direkte truede.
4. Der er ca. 100 lavarter, som anses for uddøde i Danmark.
Kilde: Status over Danmarks laver 2005 af Ulrik Søchting

Grenet stødsvamp
Hvad er laver?
Laver er dobbeltorganismer, der er sammensat af svampe og alger. De lever i symbiose. Ved hjælp af fotosyntesen laver algen sukker, som begge organismer lever af. En lav optager vand, CO2 og næringssalte fra den omgivende luft og er hæftet til bark, sten, tagflader, hedejord m.m. Substrater, som den ikke tager næring fra. Da laverne udelukkende får næringsstoffer fra luften, er de meget følsomme over for luftforurening.
I tør tilstand er laverne i dvale. Kun når de bliver fugtet af regn eller dug liver de op. Men tilvæksten er umådelig lille. Kun et par millimeter om året. Til gengæld kan de blive meget gamle, undertiden over 1000 år.

Grenet stødsvamp

Judasøre

Kølle-stødsvamp

Kølle-stødsvamp

Østershat på kirsebærtræ

Østershat på kirsebærtræ

Purpur lædersvamp på ahornstub

Purpur lædersvamp på ahornstub

Begyndelse af januar 2017 Lidt fra foderpladsen i haven


Spurvehøg i modlys

Gråkrage

Solsort han

Solsort hun

Solsort hun
Tirsdag den 3. januar


Brambås, arkivbillede
Nørrekær enge:
I stiv kuling fra nordvest kørte jeg til Bollerup nord for Kølby. Her havde Inger dagen før set en stor flok gæs og en lille flok stillitser. Dem ville jeg også gerne se, men vejret var bestemt ikke til en gåtur på dæmningen. Så jeg indledte en magelig tur i bil. Stillitserne fandt jeg, men de var meget urolige og satte sig aldrig, så de var til at fotografere. Længere mod vest i mølleparken talte jeg ca. 250 sangsvaner, hvoraf 32 var ungfugle. En flok canadagæs på 110 fugle blandede sig i flokken. Pludselig gik sydhimlen i sort. Ja, sådan fornemmede jeg det, da en flok bramgæs på 2500 fugle gik på vingerne og virkede meget mørke i det dunkle lys.

På Marbjerg var der læ. Her gik jeg en runde og så ringduer og en enkelt musvåge.Sangsvaner i Nørrekær fotograferet på stor afstand. I baggrunden skimtes canadagæssene.Sangsvaner på is, arkivbillede

Skovspurv i tagrør, Barmer Landingssted
Barmer Strandenge:
Egentligt er det lidt af en tilsnigelse at begynde naturdagbogen 2017 med billeder fra den 28. december, dagen efter stormen, Urd, havde presset vandet op på engene og markerne ved Barmer. Men sådan blev det. Jeg har i længere tid ligget underdrejet på grund af rygsmerter, men netop den dag, måtte jeg ud af huset. Oversvømmelser på engene kaster ofte en del fugle af sig. Således også den dag. Flokke af blandede mågearter farvede de grønne marker hvide på meget store strækninger. Mindre flokke af lysbugede knortegæs cirklede rundt over engen, og en lille håndfuld sangsvaner stod på marken og "snakked".

Jeg var spændt på at se, om min båd stadig lå, hvor jeg havde lagt den sidst på sommeren. Den var der, men kun fordi et venligt menneske havde tøjret den ved en kraftig hegnspæl. At der havde været kræfter i stormen fremgik tydeligt. Jagtskjulet, der normalt står på engen lige vest for jagthytten lå med bunden i vejret fanget af krattet ved hytten.Sangsvaner flyver op fra overskyllet mark ved Barmer

Lysbugede knortegæs "Går det an at lande her"? spørger den ene af fuglene.

"Nej, vi flyver videre"

En lilleflok blåmejser søgte føde i tagrørene ved Barmer Landingssted