Opdateret d. 7.3.2018

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2018

Onsdag den 7. marts
Overskyet 0 grader
frisk vind fra nordøst


Rødhals
Fotografier fra haven.

I mandags trak et kraftigt snevejr med fygning op over Himmerland. Det gav fuldt hus ved foderpladserne. De små grønsiskener kom igen efter nogle dages fravær. De nyder godt af de små frø, der er i vildtfugleblandingen, og som passer til deres spinkle næb. Men enkelte øver sig dog på at knække solsikkekernerne.


Grønsisken han

Grønsisken han

Grønsisken han

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Rødhals

Rødhals

Kvækerfinke
27. februar
Sne og snefygning
minus 10 grader
Stærk kuling fra øst
Vinter i haven, Farstup

Vintervejret har i de seneste dage trukket mange fugle til foderpladserne. Og specielt i dag, hvor sneen føg om huset, har kvækerfinker, bogfinker, dompap, blåmejser, musvitter, skovspurve og solsorter været at se i haven i pæne tal. Kvækerfinkerne toppede med ca. 26 fugle. Men også rødhals, kernebidere, grønirisk, grønsisken og ringduer har deltaget i måltiderne.
En gammel mosbegroet rod er et fint fotomiljø. Jeg har fornøjet mig med stillbilleder og film, og her er et lille udvalg af stillbillederne.


Kernebider han

Kernebider hun. Læg mærke til den hvide bræmme (her formet som en firkant) langs svingfjerene

Kernebider han

Kernebider han

Kernebider han

Kernebider han i snestorm

Kernebider han.I baggrunden ses hunnen

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Musvit

Skovspurv

Solsort
align="top">
Fredag den 9. februar
Skiftende sol, frisk vind fra sydøst,
1 grads frost
Nibe Bredning med rødben,skjoldlav på sti i juletræskultur, judasøre på hyld og tårnfalk ved Klitgård

Rødbenen bærer sit navn med rette. Fuglene her ( et udsnit af en flok på 44 fugle) er fotograferet i går ved Nibe Roklub. Der er formodentligt tale om racen islandsk rødben (Tringa totanus robusta), som i 1930'erne begyndte at overvintre i DK.
Der er andre vadefugle, der har røde ben. Brushanen og sortkliren kan f. eks. på visse årstider forveksles med rødben. Rødbenen adskiller sig dog fra disse arter ved at have et bredt, hvidt bånd langs vingens bagkant, hvilket fremgår tydeligt af det fjerde billede.Islandsk rødben (Tringa totanus robusta)

Islandsk rødbenKlik for stort billede

Judasøre
Vintermånederne er tid for judasøre (Auricula auricula-judae). Søg efter svampen på gamle hyldebuske. Og ser man godt efter på jorden langs stier i f. eks. juletræskulturer eller lignende, kan man finde skjoldlav (Peltigera spuria).

Judasøre

Skjoldlav

Tårnfalk, Klitgård

Tårnfalk, Klitgård
Mandag den 10. januar vedvarende regn og slud 1-2 grader


Jagttid på knarand er uændret
1.sept til 31 decemberHavlit hun fredes

Havlit hun fredes
Hen på sommeren træder en ny jagtlov i kraft.

Det er ikke min hensigt at nedfælde hele jagtloven på denne side, men generelt gælder det, at dyr og fugle, der ikke har en jagttid, er fredede.Noget af det nye er:

1. Det bliver nu tlladt at skyde det store hjortevildt, kronhjort, sika og dådyr, med bue og pil.
2. Falkejagt bliver lovligt.
3. Ringduens jagttid øges med to uger i oktober.
4. Tyrkerduen fredes vest for Storebælt.
4. Sølvmåge må skydes i byerne, men sildemåge og svartbag er stadigt fredet.
5. Jagt på grågås i august på landbrugsjord i afstand af 300 m fra vådområder.
6. Havlit hun fredes.
7. Fløjlsand hun fredes

At udvide ringduens jagttid to uger i oktober er en fejlslutning. Isted burde man have udskudt jagttiden til 1. november. Jeg har for år tilbage fotograferet en unge i 11. november. Det viser blot, at ringduen yngler langt hen på året.


Ringdue arkivfoto

Ringdue arkivfoto

Ringdue ungfugl foto fra 11. november 2008

Tyrkerdue arkivfoto

Tyrkerdue arkivfoto

Huldue arkivfoto

Der bliver nu jagt på grågås i august. Jagten er et led i bestandsregulering