Opdateret d. 13.4.2019

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2019

Løgstør, Sverigesvej 16 E
13. april

Som det fremgår af overskriften, har Inger og jeg fået nye græsgange. Årets første tre måneder har sammen med de sidste 4 måneder i 2018 stået i salget og flytningens tegn. Derfor har der været stille omkring kameraet. Det samme kan siges om min hjemmeside. Men nu vågner jeg. I den kommende tid vil jeg opsøge de fine naturlokaliteter, der er i omegnen af løgstør. Krattet langs Frederik Den Syvendes Kanal må være et godt sted for småfugle og her i træktiden et godt sted for rastende fugle. Kristiansmindeskoven er en overraskelse for os. Rågekolonien er her stadig, dog i mindre udstrækning. Vi har hørt gransanger, rødhals, grønirisk og solsort. Kort efter, vi var flyttet ind, kom der to røde glenter sejlende over boligblokkene. Fra køkkenvinduet nyder vi de svævende måger og har desuden udkik til et par husskader og flere ringduer. Husrødstjerten har jeg set to gange ved Tømmergården. Jeg må se, om jeg kan få billede af den. Den lille præstekrave, som jeg har set samme sted i nogle år, er ikke at finde.

De sidste fotos, jeg tog i haven i Farstrup, var af en spurvehøg, som i begyndelsen af foråret kom konstant til foderpladsen.Spurvehøg

Husrødstjert han- arkivfoto


Lille præstekrave-arkivfoto