Opdateret d. 23.5.2022


Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2022

Aftentur til Lundgård Skov ved Overlade 22.maj

I håb om at høre nattergal tog vi en tur til Lundgård Skov. Følger man skovbrynet med engene og Vilsted Sø på venstre hånd, finder man to til tre indgange til skoven. Her kan man så efter formåen gå en kortere eller længere tur. Skoven er meget varieret, fra næsten nyplantet skov til ældre højstammede bøge og nåletræer. Vi var ikke gået langt, inden vi hørte gulbug synge. Inger, der hører bedre end jeg, hørte endnu en gulbug i nabolaget. Ellers var der de sædvanlige fuglestemmer : bogfinke, solsort, munk, gransanger, sangdrossel, grønirisk og gråkrage. På slutningen af turen hørte vi vingebasken i et træ tæt på stien. Da vi fik kikkerten rettet mod fuglen, så vi, at det var en ravneunge. Lidt efter fik den bakset sig fri og fløj bort mellem træerne. Kort efter hørte vi en gammel fugl kalde.

Da vi kom ud af skoven, fulgte vi markvejen mod øst. Her fra har man et godt udblik til den sumpede eng i søens sydøstlige hjørne. Her fandt vi viber, gråænder og knopsvaner. Pludselig kom en skestork ind i synsfeltet, slog sig ned og begyndte straks at skumme vandfladen med sit skeformede næb.

Kort efter "stivnede" vi. En ræv i den floteste sommerdragt kom søgende op mod os. Desværre fik den færten af os og vendte om. Inden da havde jeg for sjov taget et billede af den med min macrolinse. Ræv i landskabet .NB! vi hørte ikke nattergal.

Ræv i landskabet


Liljekonval


Vild kørvel i modlys


Aftenstemning ved søen


Ved Dybvad Gård 17. maj og Urhøj Plantage 22. maj

Måger og pløjning ved Dybvadgård


Spættet bredpande i Urhhøj Plantage


Rørhøg hun ved Tandrup Sø


Bukkeblad ved Tandrup Sø


Eftermiddagstur til Ajstrup Hede og senere aftentur til Ertebølle ved solnedgang 17. maj

Mit mål med et besøg på Ajstrup Hede var at fotografere bævreaspens blade, men det er åbenbart et træ, der har et senere udspring end både bøg og eg. I tilgift så jeg spættet bredpande og fotograferede grøn busksommerfugl. Lav skorsoner og engelsk visse er i blomst. Hørte løvsanger.

Ved 20-tiden besluttede vi at køre til Ertebølle, da vi ud fra vesthimlens tynde skydække at edømme kunne forvente en smuk solnedgang. Og det slog til, hvilket tydeligt fremgår af billedserien.

Ertebøl fotograferet kl. 21:08


Kl.21:24


Kl.21:35


Kl.21:42 Find svanerne


Kl. 21:20 Exif: 6 sec. f/5,6 med filter


Kl. 21:56


Engelsk visse


Grøn busksommerfugl


Lav skorsoner


Løvsanger fotograferet med macrolinse Sigma 105 mm 1:2,8 og Canon D 60 Mark II


I Kristiansmindeskoven Løgstør 13. maj

Limfjordsmuseet


Løgkarse er udbredt i skoven


Løgkarse


Stinkende storkenæb


Ahorn i udspring


Afblomstret mælkebøtte


Måske snyltehvepsen (Agriotypus armatus) på elmeblad


Vitskøl Skov 12. maj

Den stormende majdag tvang os til af finde læ i skoven ved Vitskøl. Anemonetæppet er på det sidste, og de mange fuglemælk er næsten afblomstret. Korsknap, hvid døvnælde, stor fladstjerne og enkelte svaleurter præger nu skovbunden. Sang af sangdrossel, munk, blåmejse og løvsanger trængte gennem blæsten. Et par dompap fløj op fra skovbunden, og flere solsorte fouragerede. På den åbne græsmark genså vi den hvide vipstjert, som sikkert har unger i nærheden. På vej hjem kørte vi et smut ud ad Sjørupvej ved Vilsted Sø og så 2 gule vipstjerter.

Skærmblomstret elm ved Vitskøl Kloster


Frugt af skærmblomstret elm


"Bispestav"


Rakler på dunbirk


Svaleurt


Svaleurt nær


Havehumle på mælkebøtte


Almindelig sumpsvirreflue


Cypres


Vilseted Sø 8. maj kl. 06:15 - ca. 09:00

Begyndte med tinksmed 4 og mudderklire 4 ved Munksjørupvej. Senere på Sjørupvej: Gul vipstjert (flava) 6 og 2 nordiske gule vipstjerter (thunbergi). Foto af begge variationer. Billedet af thunbergi er ikke så tydeligt, derfor har jeg lagt et billede ud fra arkivet. Videre ad Sjørupvej: Hare 2, tornsanger og rørspurv syngende ved shelterne. Her var der tillige 3 landsvaler. Sluttede ved Ranum, hvor bysvaler hentede byggemateriale ved udgravningen.

Hare Vilsted Sø


Hare Vilsted Sø


Hare Vilsted Sø


Gul vipstjert (Motacilla flava)


Gul vipstjert (Motacilla flava)


Nordisk gul vipstjert (Motacilla thunbergi)


Nordisk gul vipstjert (Motacilla thunbergi) arkivfoto


Tornsanger ved shelterne


Bysvale henter byggemateriale ved udgravningen i Ranum


Bysvaler


Bysvaler


Ringdue

Gråandepar lægger an til landing

Gråand han lægger an til landing


Vitskøl Kloster og kort besøg ved Vilsted Sø lørdag den 30. april

Efter 5 dage i sengen var det skønt at komme ud i naturen igen. Vi pakkede kaffekurven og tog til Vitskøl Kloster, hvor der sikkert ville være læ. Og det var der på den bænk, som vi tidligere har brugt. Tusinvis af fuglemælk var i blomst. Ja, flere var endog på retur. Vorterod og guldstjerne er afblomstret. På murene er der nu afblomstrede vår-gæslingeblomster og roset-springklap. Gåsemad blomstrer tillige med tandfri vårsalat. I skoven øst for klosteret var anemonetæppet på det højeste. Her var bøgen flere steder sprunget ud, og både fuglekirsebær og bærmispel blomstrede.

Vi hørte munk, musvit, solsort og tyrkerdue. Stor flagspætte overfløj. Tidligere har vi hørt den tromme.

Kørte derefter til Vilsted Sø for at aflure strandtudsernes sang, men de var tavse. Endnu ved vi ikke, om de er der i år.

Grågæs Vilsted Sø 30. april


Grågæs samme flok


Kastanje i udspring VitskølKloster


Roset-springklap afblomstret Vitskøl Kloster


Fuglekirsebær


Nu blomstrer rapsen


Fuglemælk Vitskøl Kloster


Tandfri vårsalat


Aften ved Vilsted Sø kort før solnedgang 19. april.

Knopsvane


Rørhøg hun


Grågæs


Fiskehejre-i baggrunden krikand


Vilsted sø foto fra Munksjørupvej.


Vilsted Sø 17. april kl. 07:15-09:30

I et forsøg på at finde sydlig blåhals ved søen tog jeg nogle afstikkere fra Ranumvej ned til den sti, som følger søen rundt. Men jeg hverken hørte eller så noget til fuglen. Senere kørte jeg til parkeringspladsen ved fugletårnet og så min første gule vipstjert i år. På vej til søen fra Løgstør fotograferede jeg "stæretårnet" ved Danmarksvej i Løgstøær.

Vilsted Sø fotograferet fra gården med islandske heste


Vibe angriber et rødben


Gul vipstjert-min første i år


Hvid Vipstjert


Stenpikker fotograferet i modlys


Grågæs


Stæretårnet ved Danmarksvej i Løgstør


Stære på tårnet


Ved Sletteå og Hjortdal Kirke 15. april

På vej hjem fra Grønhøj stoppede vi efter Ingers forslag op ved Hjortdal Kirke med henblik på at gå en tur langs Sletteå. Desværre kunne jeg ikke gå ret langt, men Inger forsatte til åens underløb ved landevejen. Der var ret fugletomt bortset fra en enkelt solsort og en syngende rødhals. På kirkegården så jeg ved ankomst en munk han, men desværre havde jeg ikke kameraet med mig. Da jeg straks hentede det og vendte tilbage, var fuglen fløjet, men ud af hullet i et større træ dukkede en sortmejse op. Måske en ynglefugl. Da vi vendte tilbage så vi en stenpikker på en af gravstenene.

Hjortdal Kirke-ligger i Hjortdal Sogn og er bygget i 1100-tallet. På grund af sandflugt var kirken nær blevet nedrevet i 1550'erne.


Hjortdal Kirke


Rådyr springer over Sletteå


Sortmejse på Hjortdal Kirkegård


Vilsted Sø kl. 14:30-17:15 og senere Vitskølklosters ruiner

Vi var taget til Bjørnsholm for at følge åen frem til Stryget i håb om at finde blåhalsen. Det lykkedes ikke. Til gengæld så vi to gransangere og to blåmejser i krattet langs åen. Kort før stryget fløj tre engpibere op. Desuden en fiskehejre og to krikænder. Pludselig "kogte" det over søen. En kæmpe flok af bramgæs gik på vingerne. Flokken holdt delvist sammen, men gik dog lidt i opløsning, så en del fugle kom over os, men største delen slog sig igen ned på vandet. Var det mon havørnen, der fik dem på vingerne? Vi så den ikke.

På ruinerne af Vitskølkloster blomstrer vår-gæslingeblomst og roset-springklap.

Bramgæs


Bramgæs


Bramgæs


Vår-gæslingeblomst


Vår-gæslingeblomst


Roset-springklap


Halkær 9. april

Efter Koglaugets "Ædegilde" i Valsted kørte jeg over Halkær hjem. Bag Halkær Mølle over bakkerne legede 16 ravne i opvindene. Jeg tog en del billeder, selv om fuglene var lidt for langt borte. Det er ikke første gang, jeg har set mange ravne på denne lokalitet.


Haverslev Mølleå 1. april

Kort før Haverslev by nordenfjords ligger en lille naturperle. Jeg blev klar over dens eksistens for et par år siden, hvor jeg i foråret fotograferede kæmpende blishøns og redebyggende gråstrubet lappedykker. I dag var der også blishøns og gråstrubet lappedykker. Desuden 6 skestorke, gravænder, grågæs, gråand, krikand, pibeand og knarand. Skestorkene kom til søen, mens jeg ventede i bilen for at fotografere.

Skestork


SkestorkeGråstrubet lappedykker

Gråstrubet lappedykker


Grågæs


Grågås


Haverslev Mølleå


Haverslev Mølleå


Vilsted Sø 16. marts

Fra kl. 8:15 til 11:30 gav jeg området en chance. Først da jeg kom til søen fra Ranum-siden og gik over broen mod skoven var der fugle at se. Det begyndte med en fouragerende tårnfalk, og derefter kom der for alvor gang i gæssene. Noget må have skræmt dem, for pludselig kom blisgæs, grågæs og bramgæs flyvende over mig med kurs mod nordvest-flest blisgæs. Men fuglene kom desværre mod mig i modlys, og da der samtidig lå en svag dis over engen, skulle der kompenseres en del på kameraet.

Tårnfalk


Tarnfalk


Blisgæs


Blisgæs plus to bramgæs og en grågås


Vejlerne rundt 9. marts fra kl. 7:30 til 11:30

Desværre var vandstanden usædvanlig høj. Mange ænder, men langt ude, hvor der var lidt græs at hvile sig på. Fik blot et enkelt billede af en lille skallesluger hun i flugt.

Tog over Glombak og videre til Kærup Holme. Landskaberne var præget af store flokke gæs. Ved Torsbjerg så jeg den første flok blisgæs, som jeg i øvrigt havde held til at filme. Omkring 200 fløj senere over mig og landede længere borte. Fra nu af var mange marker nærmest dækket af gæs. Flest så jeg ved Lyngvej kort før Tømmerby Kirke. Her havde en meget stor flok bramgæs slået sig ned. For at få billeder af flokken kørte jeg ind på rabatten, rullede ruden ned og ventede med filmkameraet tændt. Jeg var sikker på, at flokken på et eller andet tidspunkt ville gå på vingerne. Og ganske rigtigt efter ca. 20 minutter skete det. Et enorm crescendo af gåselyde gjaldede over marken. Pø om pø kom alle fugle på vingerne, tog en runde for atter at slå sig ned på den samme mark. Imponerende skue. På en tilstødende mark gik en mindre flok kortnæbbede gæs, og grågæssene gik i en ca. 100 meter lang gåsegang mod et markskel i nordvest. Kørte videre til Lundfjord. Her var vanstanden så høj, at engene lå som én stor sø helt op til fugletårnet.

Lille skallesluger hun


Kortnæbbet gås ved Lyngvej nær Tømmerby Kirke


Kortnæbbet gås samme sted


Bramgås samme stedLundfjord høj vanstand


Oudrup Østerhede 4. marts og Ertebølle 8. marts

Lendrup og Vilsted Sø 6. marts

Ved solopgang satte jeg mig ved kanten af lagunen ved sommerhuskvarteret i håb om at filme den store flok af rødben, som jeg har set her i de seneste dage. Men jeg havde forregnet mig. Frosten havde lagt låg på på lagunen. Kun længst ude var der isfrit. Derfor opgav jeg efter en times tid, men fik dog et billede af to sølvmåger i fint lys.

Det var nu fristende at smutte til Vilsted Sø. På begge sider af Sjørupvej var der pænt med grågæs, og ind i mellem hørte jeg blisgæssenes karakteristiske klarinettrut. På vej hjem stoppede jeg op for at fotografere grågæs, som havde anbragt sig på en mark med søen som baggrund. Længere fremme dukkede nogle store skalleslugere frem bag tagrørene.

Sølvmåger


Grågæs på "kanten" af søen


Grågæs på "kanten" af søen


Stor skallesluger han fotograferet fra Munksjørupvej


Stor skallesluger han og hun fotograferet fra Muunksjørupvej.


Lendrup 5. marts

Besøgte Lagunen med 80 rødben, 4 strandskader, 2 præstekraver, 6 viber og 8 lille lappedykkere. Fik kun billeder af rødben.

Skagen - Grenen 3. marts og Vilsted Sø 4. marts

På besøg i Skagen inviteret af Marianne Gaunø og Hans Høgsbro. Efter en god frokost gik vi tur langs stranden ud mod Grenen. Halvvejs ude skiltes vore veje, og Hans og jeg fortsatte mod spidsen af Grennen.

På afstand fik vi øje på en større flok småfugle, som vi hurtigt bestemte som snespurve. For om muligt at få billeder af flokken gik vi forsigtigt nærmere. Men i det åbne terræn var det ikke let at komme på fotohold. Pludselig satte fuglene kurs mod en lagune med ferskvand og gav sig til at bade. Den adfærd har jeg ikke tidligere set hos snespurve. Som bevis- og huskebillede tog jeg en del fotografier. Vi gik over lagunen og kom tæt på vandlinjen. Herude havde vi fornøjelse af en stor flok sandløbere. En enkelt sule kom forbi og ligeledes små flokke af edderfugle.

Den 4. marts tog jeg en tur til Rønhøj Plantage og sluttede ved Vilsted Sø. Det gav ikke mange fugle. Et par Viber, en bomlærke og lidt blisgæs ved søen. MAGER TUR!!

Sandløber i hvile. I alt talte Hans Høgsbro og jeg 37, der fouragerede yders ude på tangen


Snespurve bader. Et fænomen jeg ikke tidligere har set.


Blisgæs og grågås i sen eftermiddagslys. Vilsted Sø


Blisgæs og grågås. Vilsted Sø

Vibe-ser træt og bekymret ud. På mark ved Oudrup


Hjardemål Klit og Hanstholm Havn 26. februar

Så kom det fine vejr endelig. Sol fra morgenstunden og ret svag vind. En konstellation, der inspirerede os til en heldagstur. Ved Bygholm Vejle parkerede vi ved informationscentret. De sidste dages og nætters regn har virkelig sat sit præg på reservatet. Vejlen lå som én stor sammenhængende sø, hvor nogle af de højestliggende græsarealer tittede igennem og gav ståplads for talrige andefugle og hjejler. Ingen havørne. Kun en enkelt vandrefalk og en musvåge kunne det blive til. Grøfterne og engene ved Vesløs var "kantet" op med grågæs, der fouragerede uanfægtet af trafikken. Gæssene havde intet andet valg, da hele engen var oversvømmet.

Ved Kløv Å kørte vi ind mod Hjardemål Klit. Få meter fra parkeringspladsen findes der en stor population af almindelig hyld. Her fandt vi flotte eksemplarer af judasøre og desuden en enkelt busk med spredt bevoksning af engelsød. Et fænomen, jeg ikke tidligere har set.

Turen gik nu til Hanstholm Havn, hvor vores tålmodighed gav bonus. Vi havde ved ankomst allerede spottet en lom, som vi umiddelbart bestemte som en ung islom. Og da vi fik skopet rejst, var vi ikke i tvivl. Skopet hjalp os også med at bestemme de 6 små alkefugle, der lå langt ude på vandet. Heldigvis kom de nærmere, så jeg jeg kunne få rimelige billeder af dem.

Islom juv Hanstholm Havn


Lomvier i vinterdragt Hanstholm Havn


Lomvier i vinterdragt Hanstholm Havn


Sølvmåge juv Hanstholm Havn


Judasøre Hjardemål Klit


Judasøre Hjardemål Klit


Engelsød vokser her på hyld, et fænomen, jeg ikke tidligere har set.


Engelsød vokser her på hyld. Engelsød spredes ved sporer


Vilsted Sø 23. februar solrig morgen, men koldt!

En kold morgentur til fugletårnet, hvor jeg fik et glimt af den ene havørn, der fløj til reden. På vandet var der store flokke af stor skallesluger, hvinænder og pibeænder. Der kommer flere og flere blisgæs til søen. Man kan høre dem, da deres stemmer afviger fra andre gåsestemmer. I "Fugle i felten" beskrives stemmen sådan: et klarinetagtigt "kly-jy" eller "kjo-jo-jo".

Blisgæs


Blisgæs


Blisgæs


Kortnæbbet gås


Hættemåge


Vilsted Sø 21. februar

Det er efterhånden svært at finde en dag med rolige vindforhold. Også i dag stod der en stiv kuling ind over søen, der bevirkede at fuglene trykkede sig eller havde søgt til vige med smult vand. Gråænderne var gået på land for at finde læ i græsset. Men nogle fugle kom dog på vingerne. Således en pæn flok viber og en mindre flok bramgæs. Få blisgæs talte jeg mellem grågæssene, men de store mængder ses ikke. Selv lærkerne var tavse, og i øvrigt så jeg ingen.

Viber over søen


Et udsnit af foregående foto


Bramgæs og viber


Gråænder og en enkelt vibe i læ bag græstuer


Gråænder


Pibeænder


Bramgæs


Bramgæs


Vilsted Sø 17. februar kl. 9:15-10:30

Ved Vilsted By var der som vanligt kun få fugle og i dag blot to knopsvaner. Men fra Sjørupvej iagttog jeg flere arter: Grågæs ikke talt, bramgæs ca. 350, blisgæs ca. 40, hvinænder 56 (hannerne kurtiserede hunnerne)og pibeænder ca. 40.

På sydsiden af fugletårnet fløj en flok viber på 120 fugle mod øst, og flere sanglærker fløj højlydt rundt over engen. Jo, foråret er på vej!

Blisgæs over engen nord for SjørupvejEn stor flok stære fouragerede på engen syd for Sjørupvej


Stære


Sjagger og en enkelt stær på engen syd for Sjørupvej


Kysten ved Nibes tidligere renseanlæg og Vilsted sø 10. februar

Da jeg var kaldt til tandlæge i Nibe kl. 9:00 og gerne derefter ønskede at besøge Bog og Idé for at spørge ind til salget af min bog, tilbragte jeg ventetiden frem til forretningens åbningtid med et besøg på det sted, hvor surferne holder til. Efter nogen venten hvor jeg sad i bilen, fik jeg øje på en lille flok snespurve, der fouragerede i det opskyllede ålegræs og på det grønne forland. Som minutterne gik, kom de nærmere og nærmere, og jeg kunne tælle 7 fugle. Skønt stor afstand tog jeg nogle billeder og håbede på, at de ville nærme sig mere. Men pludselig gik de på vingerne, og så var forestillingen slut.

Senere på dagen tog jeg en tur til Løgstør Havn og gik ud til indsejlingen i håb om, at der måske var lidt fugle at se på molen, men dels var det koldt og blæsende, dels var der ingen fugle. Derefter kørte jeg til Vilsted Sø. Ved Sjørupvej talte jeg 55 pibeænder, og på vej tilbage, hvor jeg gjorde holdt ved Munksjørupvej, tog jeg nedenstående billeder. Et flot syn!

Blandet flok af grågæs og blisgæs ved Munksjørupvej


Blandet flok af grågæs og blisgæs


Blandet flok af bramgæs og blisgæs. Udsnitsforstørrelse af ovenstående foto


Snespurv på stranden ved surfernes domæne Nibe. En enlig fugl ud af en flok på 7 fugle. Desværre gik de langt borte.


Vilsted Sø 2. februar

Den vindstille solrige formiddag ændrede sig desværre til blæst her i eftermiddag, men dog stadig solrig. I det åbne land ved søen blæste det koldt, så der var bedst i bilen. Som det fremgår af billederne, er der nu muligt at se blisgæs. I små flokke dukker de op blandet med bramgæs og grågæs. Jeg var heldig med en overflyvende flok på 12-13 fugle.

Så ellers hvinænder, stor skallesluger, pibeænder og gråænder. På vej hjem stoppede jeg op ved en stor flok alliker på over 300 fugle.

Blisgæs


Blisgæs


Blisgæs


Blisgås selskab med grågæs>


Grågæs og knopsvaner i den lille sø ved Munksjørupvej


Allike-talte over 300 i samlet flok


Rosvang i Thy 29. januar

Egentlig var det blisgæs, vi kørte efter, da vi den 28.januar drog vestpå. På DOF-basen havde jeg set, at der var meldt store flokke af denne gåseart ud ved Sjørring og Rosvang. Vi ser godt nok blisgæs i Vesthimmerland, men aldrig i store flokke. Så vi var indstillet på en tur til Thy.

Efter at have forladt Sjørring by kørte vi langsomt ad Rosvangvej mod Nørre Vorupøre. Kort før herregården Rosvang fik vi øje på to mindre flokke af grå gæs. Vi kunne hurtigt se, at det ikke var blisgæs, men hvad var det så? For ikke at forstyrre undlod jeg at stille teleskopet op, men tog til gengæld et par fotos. Jeg antog, at det var taigasædgæs, men først hjemme ved computeren, hvor jeg kunne forstørre billederne, blev jeg sikker i min sag.

Vi fortsatte ad Rosvangvej, og på Færgeborgvej drak vi formiddagskaffen. For ikke at have solen lige i øjnene vendte jeg bilen. Krash!! lød det. "Kurven!" råbte Inger. I farten havde hun glemt, at den stod bag bilen. Der blev ikke meget kurv tilbage. Senere kørte vi ad Kanalvej og videre ad Tvorupvej gennem plantagen. Stoppede op ved Tvorup Hul, hvor vi talte om at gå en tur. Men terrænet var for usikkert. Så gik det bedre nogle kilometer længere fremme. Her gik vi en pæn lang tur ad stier omgivet af kuperet terræn beplantet med flotte skovfyr. Det var en dejlig oplevelse. Fjernt fra en tur i Kristiansmindeskoven ved Løgstør.

I Hanstholm tog vi på pizzaria og fyldte maven mere end godt var med pommefritter og snitsel.

Kørte lidt rundt ved havnen og så 7 stenvendere fouragere på kajen. Desværre fløj de bort, inden jeg fik fokus på dem. Ret usædvanligt at se dem på selve kaje. I det ydre havnebassin lå der en enlig rødstrubet lom og en lille flok edderfugle. På Vejlerne så vi ikke noget særligt. Ingen havørne den dag.

Taigasædgæs Anser fabalis fabalis.
I vinterperioden ses to underarter af sædgæs i Europa, skovsædgås, Anser fabalis fabalis og tundrasædgås, Anser fabalis rossicus .
Skovsædgåsen yngler spredt i moser i det nordlige Skandinavien
og ind i det vestlige Siberien, mens tundrasædgåsen yngler på den arktiske tundra længere mod øst.


Udsnitsforstørrelse af samme flok.


Taigasædgås fotograferet 3. april 2003 i Skåne (Digiscoping)
.
I Danmark overvintrer taigasædgåsen i store flokke, mens tundrasædgåsen er sjælden. På afstand kan man let forveksle taigasædgåsen med kortnæbbet gås,
men den markante, smalstribede ryg, lang hals og langt næb med med mere eller mindre orange udstrækning er karakteristisk. Benfarven er orange.


Kortnæbbet gås til sammenligning. Benfarven lyserød, næbbet kort.


Kortnæbbet gåsKyst ved Løgstør 17. august

Takket være Ingers regelmæssige gåture på muslingekysten ved Løgstør har jeg kunnet fotografere snespurve i dag. I nogle dage har hun set en lille flok, og i dag var de der igen. Jeg benyttede mig af hendes iagttagelser og tog til kysten en halv time før solnedgang.

Jeg havde ikke gået langt, inden jeg fandt fuglene. Fire i alt var der. Forsigtigt listede jeg mig ind på dem, og heldigvis nåede jeg at få en del billeder, inden en stor hund snusede mig op ad benet, og en endnu større hundeejer kom op på siden af mig. "Pas på ikke at jage fuglene væk" råbte jeg. Hvorpå han gryntede et eller andet uforståeligt. Men da havde hunden allerede jaget fuglene på flugt. RESPEKTLØS!!!!!

EXIF: ISO 2000, 1/800 sec. f:7, 1/3 EV. Efterbehandlet i Topas DeNoise og Topas Sharpen

Nørrekær Enge 14. januar

På en køretur fra Aggersund mod Kølby over mølleparken talte jeg ca. 350 sangsvaner fordelt i flere grupper. I den ene gruppe gemte der sig 102 canadagæs. På marken ved Povtrupvej de en lille flok rådyr, som naturligvis blev forstyrret, da jeg langsomt trillede nærmere. Da de efter en kort løbetur over markerne stoppede op, måtte jeg konstatere, at der faktisk var 7 dyr i flokken. Senere fik jeg øje på en stor flok sjaggere, der fløj op fra en rapsmark tog en runde for derefter igen at slå sig ned i rapsen. En tårnfalk musede.

Fire rådyr der blev til syv, da de stoppede op ude på marken i passende afstand fra den røde bil

Canadagæs-et udsnit af en flok på 102 fugle


Canadagæs-læg mærke til en lille konflikt mellem en sangsvane og en canadagås. De næbbes


Sjagger


Sjagger udsnitsforstørrelse


Lendrup 10. januar

I formiddags kørte jeg et smut til Lendrup og gik ad stien mod ophalingspladsen for joller. Derved nåede jeg helt frem til lagunen og kom ufrivilligt til at forstyrre fuglene. Ca 200 ænder gik på vingerne (størstedelen gråænder)og fløj ud over fjorden, hvor de slog sig ned. Tilbage var der nu kun 4 lille lappedykkere, som i panik skøjtede henover vandet og dykkede for senere at dukke op i behørig afstand fra mig. Da jeg havde fjernet mig og var ved Kanalbetjentens Hus, så jeg, at ænderne var ved at vende tilbage til lagunen.

På vej hjem stoppede jeg op for at fotografere nogle sangsvaner. På markerne ved Hobrovej lidt nord for Vilsted er der nu samlet en stor flok på et par hundrede, der fouragerer på en rapsmark.