Etablering af sø og vådområder i
Halkær Ådal
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.
Louisendal dambrug
Louisendal dambrug som nu er lukket