Fugle- og plantelivet på strandengene
ved Vesthimmerlands kyster


Strandengene
Levested for talrige fugle og hjemsted for et rigt planteliv.

I en menneskealder har jeg boet tæt ved strandengene ved Staun, Barmer og Valsted. Talrige besøg med såvel kikkert som fotografiapparat har i tidens løb givet mig en indsigt i disse områders fugle og planteliv. Desuden har jeg hjembragt i hundredevis af fotografier, som nu indgår i min fortælling om livet på strandengene i al almindelighed. Med udgangspunkt i kontrasten mellem det stormfulde Vesterhav ved Skagen, Rubjerg Knude og Hanstholm og det flade, smilende marskland ved Vadehavet foretager vi efterfølgende en rejse langs Vesthimmerlands kyster, og finder disse lige så kontrastrige og smukke. Der berettes om plantezoneringen på engene, ynglefuglene og de talrige fugle, der raster her.

Lysbilledforedraget kan bestilles ved henvendelse til:
Albert Steen-Hansen
Risgårdsparken 18
9240 Nibe
Tlf. 98686311


Teknisk beskrivelse:
Digital projektor - lyddiasshow
Reallyd, musik
Varighed ca. 2 gange 30 min.
Dertil kommer introduktion og spørgetid.
Alt udstyr medbringes.

Tilbage til forside