Når Fjorden Blinker


Forhistorien er denne:
Til Kulturnat Nibe sammensatte jeg et 30 min billedspil under temaet: "Når fjorden blinker"
.

I samarbejde med Jens Jeppesen, der med to sange og instrumentalmusik leverer underlægningsmusikken, har jeg med videoklip og stillbilleder givet min helt personlige (naturfotografens)opfattelse af begrebet "Når fjorden blinker".

I dag har Limfjorden lokalt næsten ingen erhvervsmæssig betydning. Så skal man have svar på, hvornår fjorden blinker, må man spørge det legende menneske, som i vidt forskellige fritidsinteresser har taget fjorden til sig.

Det spørgsmål stiller jeg ved en række indledende videoklip, der viser de mange forskellige "lege", mennesket foretager sig på og ved fjorden. Dernæst følger min udlægning af begrebet "Når fjorden blinker". Og her kommer mine talrige besøg med kamera over en lang årrække på de lokale strandenge og holme ved Nibe Bredning ind som en årstidsbestemt kavalkade af naturbilleder (fugle, dyr og planter).

Foredraget kan bestilles ved henvendelse til:
Albert Steen-Hansen
Risgårdsparken 18
9240 Nibe
Tlf. 98686311
Albert Steen-Hansen

Teknisk beskrivelse:
Digitalprojektor lyddiasshow
Reallyd, musik
Varighed 30 min
Dertil kommer introduktion og spørgetid.
Alt udstyr medbringes.
Da foredraget er kort, vil det være en god ide,
at bestille et af de øvrige, som jeg tilbyder.

Tilbage til forside