Etablering af sø og vådområder i
Halkær Ådal
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.
Halkær Sø i sin vorden
Søen er lille, men fuglene har fundet den. Her den 22. oktober 2005 talte jeg 2500 Viber. De hvide klatter er Sangsvaner