Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Nogle få kilometer syd for De Himmerlandske Heder ligger Navnsø omgivet af eng og lynghede. Søen og dens omgivelser i alt 100 ha ejes af staten og er fredet. Navnsø ligger i de hedeområder, som til langt op i forrige århundrede dækkede store dele af det nordvestlige Himmerland. Søen har sandbund, lav dybde og klart , nærringsfattigt vand. En søtype, som botanisk set kaldes en lobelia-sø efter de planter, som vokser på bunden. Det drejer sig bl. a. om de tre rosetplanter Strandbo, Lobelie og Brasenføde, der ikke tåler skyggen fra større vandplanter eller algevækster.

Der er fine parkeringsforhold ved det sydvestlige hjørne af søen, hvortil man let kommer frem ad grusvej fra Års-/Aggersundvej. Herfra udgår en sti, som fører hele vejen rundt om søen.
Tilbage til forsiden


Opdateret d. 2.11.2003
©Albert Steen-Hansen