Dvd'er til salg
Pris 100,-kr. plus porto

Halkær Sø, en gave til den vesthimmerlandske natur.
Sagt om Dvd'en
Ole Henrichsen fra naturskolen:
Tillykke. En fantastisk spændende DVD om Halkær Søens tilblivelse og status. Et vigtigt bidrag til den lokale historiefortælling. Flot harmoni mellem dine smukke billeder, herlig musik og gode tekster.

Ulf Klemmetsby bibliotekar i DOF-Nordjylland
Dette er et historisk tilbageblik fra søens tilblivelse og frem til foråret 2011. Dvd'en indeholder videoklip og fotos af søen og dens fugleliv. De mange fotos af fuglene er med ledsagende lydoptagelser af artens sang m.m. Albert selv er fortælleren, som beretter om søen og om fuglenes og plantelivets indtog. Dvd'en indeholder også velvalgt underlægningsmusik. Det hele i Albert Steen-Hansens velkendte kvalitet - altså en ren fornøjelse for ører og øjne.

"Når Fjorden blinker"
Forhistorien er denne: Til Kulturnat Nibe sammensatte jeg et 30min billedspil under temaet: "Når fjorden blinker". I samarbejde med en lokal komponist og sangskriver, Jens Jeppesen, der med to sange og instrumentalmusik leverede underlægningsmusikken, har jeg med videoklip og stillbilleder givet min helt personlige (naturfotografens)opfattelse af begrebet en blinkende fjord.
I dag har Limfjorden lokalt næsten ingen erhvervsmæssig betydning. Så skal man have svar på, hvornår fjorden blinker, må man spørge det legende menneske, som i vidt forskellige fritidsinteresser har taget fjorden til sig.
Det spørgsmål stiller jeg ved en række indledende videoklip, der viser de mange forskellige "lege", menneske foretager sig på og ved fjorden.
Dernæst kommer min udlægning af begrebet en blinkende fjord. Og her kommer mine talrige besøg over en lang årrække med kamera på de nærliggende strandenge og holme ind som en årstidsbestemt kavalkade af naturbilleder (fugle, dyr og planter).
Filmens varighed ca. 30 minutter

"Vinter"
Vinteren er den første del i serien "ÅRSTIDERNE. Det er min hensigt, at producere film, der beskriver de øvrige tre årstider.
"Vinteren" tager udgangspunkt i de strenge vintre, vi havde i årene 2009-10.
En del filmklip er fra egen have, hvor Musvåger og forskellige småfugle flokkedes om foderpladserne. Over snedækkede lanskaber som f.eks. Kyø Dale og frem til Binderup Ås flotte slyngninger ledes vi videre til vinterfuglene i vågerne ved Nibe og Sebbersund. Vi oplever forårets komme og med det et gensym med gæssene, som i marts/april præger strandengene.
Filmens varighed ca. 30 min.

Se trailer

"FORÅR""
Forår er anden del i serien "ÅRSTIDERNE".
Filmen , der varer 37 minutter, beskriver forårets komme, som jeg har set det gennem kameraets linse.
Det siger sig selv, at når tre forårsmåneder, hvor naturen eksploderer i en mangfoldighed af liv og farver, skal kortes ned til ca. en halv time, skal der foretages nogle valg. Og de er subjektive.
Vi besøger "Gåselandet" på Staun-, Barmer-og Valsted Enge med tusinder af rastende gæs. Rejser med Tranerne til Sverige, hvor vi tillige oplever det fascinerende urfuglespil. I Danmark vrimler det med fugle i søer og moser. Bøgen er i udspring og Rådyrene har lam.
På Bulbjerg bygger Riderne rede, og på Hirsholmene har Edderfugle og Hættemåger unger, mens Tejsten endnu ruger. Fiskehejrerne har flyvefærdige unger, og ved Han Vejle piler det første kuld unger af Skægmejser rundt for at fange insekter. Alt dette plus meget mere byder filmen "Forår" på.


"SOMMER"
Sommer er tredie del i serien "ÅRSTIDERNE"
Filmen har været omtalt i Nibe Avis onsdag den 6. januar med følgende ord: Albert Steen-Hansen, Farstrup-tidligere lærer ved Farstrup Skole og en både ivrig og meget dygtil naturfotograf, har udgivet sin tredje Dvd med billeder, film og fortælling om naturen.Denne gang står sommeren på programmet!
Som altid kæmper den eminent flotte fototeknik med flotte og sjældne motiver, der har krævet masser af tålmodighed at få i "kassen".
Her midt i vintermørket gør 38 minutter med strålende sommermotiver naturen nærværende, og filmen glider nænsomt gennem sommermånederne og naturens gang fra forår over højsommer til efterår
.
Varighed ca. 40 min.


Opdateret d. 7.1.2016