Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Gadekærret i tilknytning til landsbyen Skørbæk har tidligere været et sikkert sted for ynglende Gråstrubet Lappedykker, men en hårdhændet oprensning i 70'erne fjernede den store bevoksning af dyndpadderokker og hermed skjulesteder for den Gråstrubede Lappedykker. Ynglende Toppet Lappedykker forkommer med et til to par hvert år. Lille Lappedykker kan ses og høres i forårsmånederne, men bevis på yngel har jeg ikke set. Blishøns med 6-8 par i den vestlige rørskovsbræmme, som navnligt består af dunhammer. Desuden yngler nogle få Grønbenet Rørhøns. I de senere år ses nogle få Skarver.

I forårsmånederne er søen sammen med mosen ved Mosegård syd for Skørbæk opholdssted for op til 2000 Troldænder. I flokken kan man ofte finde Bjergænder og Taffelænder.


NYT! Troldænderne har ændret vaner. Nu foretrækker langt de fleste fuglene at opholde sig i den nye Halkær Sø, hvor der i forårsmånederne kan tælles 800-900 individer. Se billede af Skørbæk Sø
Tilbage til forside


Opdateret d. 2.11.2003
©Albert Steen-Hansen