Etablering af sø og vådområder i
Halkær Ådal
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.
Tilbage

Området midt i billedet bag åløbet bliver oversvømmet. Foto 28/9-05