Vilsted Sø
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.


Kortet her er et udsnit af oversigtskortet, som er anbragt på parkeringspladsen ved Vilsted By.
Nedenstående billeder er alle fotograferet fra P-pladsen den 14. juli 2006

4 Fiskehejre og 6 Viber lettede, da jeg trådte nærmere for at fotografere. 14. juli 2006

Over rørskoven fløj en Rørhøg hun. 14. juli 2006

Vilsted By i baggrunden. 14. juli 2006
Tilbage