Vilsted Sø
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.Kortet her er et udsnit af oversigtskortet, som er anbragt på parkeringspladsen ved Vilsted By.
De tre første af nedenstående billeder er alle fotograferet fra det sted på Sjørupvej, hvor åen tidligere
krydsede vejen. Se den røde prik.
Det sidste billede er taget fra den gule prik.31. juli 2006

Inger finder blandt andet: Fiskehejre, Hvidklire, Hjejle, Tinksmed, Stor Præstekrave, Dobbeltbekkasin,
Hættemåge, Stormmåge m.m. Mod sydvest 31. juli 2006

Hættemåger i baggrunden. Mod sydvest 31. juli 2006

Mod sydøst 31. juli 2006

Her ses den del af Sjørupvej, der bliver oversvømmet, når vandstanden stiger yderligere. 31. juli 2006
Tilbage