Vilsted Sø
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.


Parkeringsplads ved Vilsted på opfyld af det tidligere dambrug. Foto: 20. dec. 2005

Bjørnsholm Å hvor den krydser Sjørupvej.Foto: 20. dec. 2005

Sjørupvej mod Ranum. I baggrunden ses Bjørnsholm. Foto 20. dec. 2005

Gravearbejde ved Ranum Bæk. Foto: 20. dec. 2005
Tilbage