Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Vokslev Hede og overdrev ligger på den nordlige del af den højderyg, som skiller Østhimmerland fra Vesthimmerland. Området udgør den sidste rest af et hedelandskab, som tidligere strakte sig sydover.
I 1982 rejste Danmarks Naturfredningsforening sammen med Nordlyllands Amt fredningssag for området. Hensigten med fredningen, for hvilket der blev afsagt kendelse i 1985, er at bevare de kulturhistoriske og akæologiske værdier, samt at sikre overdrevsvegetationen, hvilket sker i form af afgræsning. Derved bevares det lysåbne hedelandskab med lyng og vilde blomster.
De kulturhistoriske og arkæologiske spor rækker tilbage til et jernalderlandskab med en moasaik af overdrev, moser, enge, småskove, landsbyer og marker, som var adskildt af lave volde. Aspelunden, som ligger vest for Harrildgårdevej gemmer resterne af et større marksystem fra jernalderen ca. år 0. Voldene dannede skel mellem markerne, og bestod af sammenslæbte sten og jord.
Ligeledes vest for Harrilgårdevej finder man et gravhøjkompleks-Stærhøje-bestående af 6 høje, der alle ligger markant på bakken ud mod det lave engdrag i nord.
Der er fri adgang inden for hegnet i det fredede område. En markeret sti fører til Frendrup Nihøje, som i dag kun består af 7 høje. Herfra er der en formidabel udsigt.
Plantelivet på Vokslev Hede er interessant og fortjener et besøg.
Her kan blandt andet nævnes:

Guldblomme og Lav Skorsoner- begge flotte repræsentanter for kurveblomstfamilien

Kambregne og Butfinnet Mangeløv- begge temmelig sjældne bregner i Danmark

Skovgøgelilje

Kær Ranunkel

Almindelig Mælkurt

De mange blomster giver også gode muligheder for forskellige dagsommerfugle.

Tilbage til Forsiden
Opdateret d. 3.8.2009