tilbage
NATUR VESTHIMMERLAND


Nibe Avis 22. november 2006

Fredningssag for øen Egholm.

Jeg må indrømme, og det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse, at jeg gnækkede i mit stille sind, da jeg i Nibe Avis onsdag den 15. november kunne læse, at byrådets økonomiudvalg nu har vedtaget, at kommunen anbefaler 3. limfjordsforbindelse via Egholm. Jeg var nemlig allerede på det tidspunkt informeret om, at Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssag for øen, og det takket være hårdt og målbevidst arbejde fra DNs Lokalkomite i Aalborg.

Baggrunden for at fredningssagen rejses nu er naturligvis de aktuelle planer om at føre en motorvej tværs hen over øen. Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Aalborg og DOF-Nordjylland har i mange år haft øje for de meget store naturværdier på øen og ønsket den fredet. I nyhedsbrev skriver Danmarks Naturfredningsforening: Øen besøges i dag af ca. 80.000 mennesker om året, herunder skoler, fuglekiggere, naturvandrere og andre, der ønsker at nyde den afstressende fred og øens særprægede natur. Med et meget stort rekreativt potentiale på øen, vil dette besøgstal i fremtiden kunne blive langt større.


Og DN fortsætter: Fredningens formål er blandt andet at sikre Egholms landskab og særprægede ø-natur for fremtiden, at bevar og forbedre øens levemuligheder for plante og dyreliv og at sikre og udvikle øens rekreative kvaliteter og offentlighedens adgang. Når man kan flytte et motorvejsprojekt fra Gudenådalen, så må det tilsvarende kunne ske ved Egholm. Ellers må vi inviterer Anders Fogh på besigtigelse.
Albert Steen-Hansen
Medlem af bestyrelsen for DOF-Nordjylland
Opdateret d. 24.1.2010