tilbage
NATUR VESTHIMMERLAND


Nibe Avis februar 2009

Hvorfor svigter myndighederne?

Er det rimeligt, at det næsten altid er de grønne organisationer, der skal træde i karakter, når kreative mennesker har til sinds at udfolde sig på bekostning af naturen på tværs af konventioner og direktiver? Sidste lokale eksempel er planen om at etablere en lystbådehavn ved Stavn.

Som det fremgår af Leif Skytts udtalelse til Nibe Avis onsdag den 4. februar, så har sagen været forelagt Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Aalborg Kommune, uden at det har givet anledning til forbehold. Og det undrer mig, da ingen af disse instanser kan være uvidende om, at området er udpeget som ”Natura 2000 ”, der omfatter Ramsar-konventionen, EF-fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. Men desværre ser man gang på gang, at myndighederne blæser på direktiverne og forvalter naturen, som det passer dem. Sagen skulle have været bremset for længst med direktiverne i hånd.

Det er derfor ikke rimeligt, når Leif Skytt langer ud efter Naturfredningsforeningen og skyder Thorkild Kjeldsen i skoene, at han ikke har sat sig grundigt ind i forholdene. Jo, både DN og Dansk Ornitologisk Forening er særdeles velorienteret, hvad områdets naturværdi angår, og der er intet, der indikerer, at man med et pennestrøg kan negligere den naturbeskyttelse, der er gældende for området.

I øvrigt har der været ført et hemmelighedskræmmeri i denne sag. Således har det ikke været muligt for de grønne organisationer at komme rettidigt med kommentarer. Man kan derfor forvente, at der også kommer indsigelse fra Dansk Ornitologisk Forening. Vi er naturelskere, siger Leif Skytt. Derfor har jeg svært ved at forstå, at naturelskere absolut vil placere en lystbådehavn med alt, hvad det medfører af forstyrrelser i et så betydningsfuldt fuglereservat.

Albert Steen-Hansen
Medlem af bestyrelsen for DOF-Nordjylland
Opdateret d. 24.1.2010