Opdateret d. 31.10.2022


Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2022

Vilsted Sø, Nibe Bredening og igen Vilsted Sø nu vinter 9. november til 15. december

Snekrystaller på tagrør, Vilsted Sø 15. december


Snekrystaller på tagrør, Vilsted Sø 15. december


Bramgås på vingerne over Vilsted Sø 15. december


Bramgås lander på isen i Vilsted Sø 15. december


Svaner og ænder i vintertåge, Vilsted Sø 15. december


Sangsvaner i vintertåge, Vilsted Sø 15. december


Sjagger 9. november


Pibeænder ved Vilsted Sø 9. november


Almindelig ryle ved Nibe Roklub 13.december


Hvinænder ved Nibe Roklub 13. december


Løgstør 31. oktober

"Der er silkehaler i træet på nabogrunden", kaldte Inger i fredags. Desværre var vejret gråt i gråt, så jeg havde ikke held med at få gode billeder. Men nogle bevisbilleder kom der dog ud af forsøget. Så gik det meget bedre i dag, selv om fuglene sad ret højt i træerne. På et tidspunkt havde jeg over 100 fugle i luften.

Silkehale


Silkehale


Silkehale


Silkehaler


Silkehaler fotograferet i gråvejr


29. oktober på Ajstrup Hede for at fotografere laver.

Lakrød bægerlav


Bleggrøn skållav


Tue-grenlav


Hinde-skjoldlav


Skållav sp


Mørk bægerlav


Vilsted Sø 20. oktober

En kort tur med havørn for øje. Negativt! Små flokke af hjejler fløj over engen, og ved Munksjørupvej lå en lille flok grågæs. I tagrørene skjulte en sølvhejre sig. Den komme aldrig ud i det fri.

Grågæs ved Munksjørupvej


Sangsvane oh grågæs


Grågæs


Bygholm Vejle 19. oktober

Besøgte Bygholm Vejle fra kl. 12:15 til kl. 13:30 og fik en stor oplevelse med fugle i tusindtal. Ikke mindst hjejlerne bidrog med det store antal. Flere gange gik flokken på vingerne og tog en lufttur, inden de igen landede på engen. Men også bramgæs og kortnæbbede gæs skulle tælles i firecifrede tal. 3 unge havørne var et par gange årsag til forstyrrelser blandt engens andre fugle. Gravænder, pibeænder, gråænder og viber så vi i pæne tal. Desuden 4 sølvhejre. Desværre kom havørnene ikke på fotoafstand.

Ved Han Vejle gik vi rundturen ad plankestien for at lede efter skægmejser. Så to flyve over rørskoven og yderligere tre (en han og to hunner) siddende på rækværket, hvor de pikkede på træværket. Hvad de søgte, blev vi ikke klar over. Desværre blev vores tur afbrudt af en aftale om vaccination i Brovst kl. 15.

Hjejler i tusindvis går på vingerne over Bygholm Vejle


Her vender de tilbage


Hjejler mod en blå oktoberhimmel over Bygholm Vejle.


Kortnæbbet gås


Kortnæbbet gås


Kortnæbbet gås


Skægmejse han ved Han Vejle


Ø Bakker i Nørreådal 15. oktober

Ca. midtvejs mellem Randers og Viborg syd for Ørum By finder man Ø Bakker. Geologisk set er Ø Bakker en såkaldt erosionsrest fra sidste istid. Et morænelandskab, der af ukendte årsager ikke blev høvlet bort, da 2-3 km tykke gletsjere og enorme mængder smeltevand dannede Nørreådalen.

Området kendte vi ikke, førend vi blev gjort opmærksom på lokaliteten af vores datter, Majken, og svigersøn, Peter. Begge havde været med på en nattur i terrænet for at lytte efter ugler. Landskabet, der ligger 35 m over omgivelserne, er betagende med lyngklædte bakker og dybe dale. Både fyrretræer og enebærbuske er imponerende. Her vokser også store ege. Bakkerne må være helt enestående smukke, når lyngen blomstrer. Men tager sig også godt ud i efterårsfarver. Bakkerne er privatejet og afgræsses af får.

De storplettede perlemorsommerfugle så vi på en anden lokalitet. Det må være nogle af de sidste, der er på vingerne i år.






Storplettet perlemorsommerfugl


Storplettet perlemorsommerfugl


Rønhøj Plantage 14. oktober

En lille svampetur i den vestlige del af plantagen, der i disse dage kan fremvise en stor opblomstring af mange forskellige arter. Desværre er mange mærket af reng og gnav, så de er ikke lette at bestemme og er heller ikke fotogene. Det var en fornøjelse at se en del forskellige laver. De er ellers på retur ude på hederne.

Lakrød bægerlav


Broget læderporesvamp


Grovporet rørhat


Randbæltet hovporesvamp


Nikkende huesvamp


Rød fluesvamp


Almindelig guldgaffel


Almindelig kantarel


Hjul-bruskhat


Vilsted Sø 29. september, Urhøj Plantage 11. oktober og Lendrup Strand 12. oktober

Knippe-svovlhat


Knippe-svovlhat


Glimmer-blækhat


Plettet flammehat ?



Violet amatysthat


Svamp med springhale. Til venstre anes larven af almindelig månemåler


Almindelig slåenlav


Rødben ved Lendrup Strand


Rødben ved Lendrup Strand


Rødben


Grågås med halsring T7V Gåsen har følgende data:

Ringmærket den 18. juli 2019 på Herøy i Norge.
Genfundet 8. november 2021 i Groningen Holland
Genfundet den 18. december 2021 i Groningen Holland
Genfundet den 30. marts 2022 ved Viborg
Genfundet 16. maj 2022 i Nordjylland
Genfundet 29. september 2022 ved Vilsted Sø

Fur den 24. september

Efter morgenmaden tog vi en rask beslutning. Vejret, solrigt, lunt og vindstille, var oplagt til en tur til Fur. Blandt andet ville jeg gerne fotografere den berømte molerklint, Store Knudshoved, i flot medlys. Men først skulle vi have lidt at spise. Derfor satte vi kurs mod Fur Bryghus. Men her skulle vi åbenbart ikke være. Der var mødt så mange op, at vi end ikke kunne finde en parkeringsplads. Vi fandt derfor efter lidt søgen til Blåkilde Camping, hvor vi fik en velsmagende pizza. Dertil et glas Grimbergen.

Fra Campingpladsen kan man køre ned til stranden. Her fra gik vi mod klinten, som på det tidspunkt lå i modlys. Og på grund af høj vandstand var det ikke muligt at komme tørskoet forbi. Vi vendte derfor tilbage og afpassede tiden, så vi fra Bryghuset kunne gå mod klinten og videre mod sydøst ned til stranden. Da vi efter nogen tid kom frem til Store Knudshoved, var lyset med os. Desværre lå der klods op ad klinten en stor opskyllet grenbunke, som ikke alene forhindrede os i at komme forbi, men også ødelagde motivet. Lidt billeder blev det da til.

I Miljøstyrelsens folder kan man læse: Fur er Limfjordens perle, hvor man både kan opleve et rigt dyreliv,udforske moler og fossiler, lade sig imponere af stejle klinter og smukke udsigter over land og fjord. Naturstyrelsen forvalter statens naturområder på Nordfur og står for vedligeholdelse af stier og shelters. Areal 22 km2. Dyreliv: rådyr, spættet sæl, ræv, odder samt visse vadefugle.

Vi så kun en musvåge, nogle sølvmåger, stormmåger og hættemåger. Desuden lidt krager, råger og alliker.

Del af Store Knudshoved ved lav eftermiddagssol


Store Knudshoved ved lav eftermiddagssol


Lille Knudshoved


Gren og strand set fra toppen af klinten


Store Knudshoved fotograferet fra toppen af klinten


Elke, forladt molergrav. Læg mærke til de sorte foldninger (vulkansk aske) melem den lyse moler


Elke. I baggrunden skimtes Mors


Mønster i moleret


Mønster i sort


Store Knudshoved i modlys-sort/hvid


Kalkrørsorme. Lever i specialiserede rør på havbunden eller på sten. Meget almindelig som opskyl på stranden ved Fur


Tur til Vadehavet i dagene 10. sept. til 15. sept.

Lørdag den 10. september. På turen sydpå besøgte vi Filsø, men det var en skuffelse. Bortset fra to fiskehejrer, et par mudderklirer og nogle få landsvaler var der som blæst for fugle. Vi gav det en chance ved at gå trekvart vej til fugletårnet. Heldigvis vendte vi om i rette øjeblik, inden regnen styrtede ned ledsaget af torden. Fra Filsø kørte vi ad Kærgårvej mod Oksbøl. Det regnede stadigt! Men det hindrede ikke Inger i at spotte en stor rudel kronvildt. Vi havde god tid, så vi ventede til regnen stilnede af og vi derfor kunne komme ud af bilen og fotografere. Hannen en 11-ender var ivrig og løb frem og tilbage ofte sammen med en hind. Ind i mellem skulle der også brøles. Det var en dejlig oplevelse.

Hen under aften var vi fremme ved Højer, hvor vi fandt frem til "vores" hus i Nørrebyen 15, Daler. Huset som er fra 1845, havde vi lejet gennem DanCenter. Meget hyggeligt hus med sjæl i form af fluer, biller og enkelte myg. Men prisen 1800 kr. for 5 dage, var da også tilpasset standarden. Hurtigt pakkede vi det vigtigste ud og tog til Rudbøl Sø, da vejret var oplagt til en oplevelse med stæreflokke. Desværre indfandt stærene sig aldrig. De havde sikkert sat hinanden stævne syd for grænsen.

Søndag den 11. september tog vi til Højer Sluse, men på grund af lavvande stod fuglene langt ude. Det gjaldt skestorke og to havørne plus mængder af ænder og vadefugle. Vi kunne aflæse, at der var tid nok til at køre til Mandø, inden højvande ville indtræffe. Turen over Låningsvejen mod byen gav ikke mange fugle, men marsklandskabet, der lå i flot efterårssol med skyer, der spejlede sig i vandet, var en stor naturoplevelse. På "Mandøpigen" kan man få mange lækkerier. Vi faldt for en baguette med mandøfårepølse.

Turen tilbage til fastlandet var ganske anderledes end turen ud, hvad fuglene angår. Det stigende havvand pressede fuglene tættere på land, og lidt efter lidt dukkede en del stenvendere op. Som vi sneglede os fremad for ikke at skræmme fuglene, kom der flere og flere. Det var en oplevelse, som vi ikke tidligere har haft. Nogle var så tæt på, at det overskred kameraets nærgrænse. Længere fremme fandt vi en lille flok almindelige ryler og en enkelt hvidklire. Igen ved Højer Sluse, men ingen fugle. Igen forsøgte vi os med Sort Sol, men også denne aften udeblev stærene.

Mandag den 12. september. Besøgte Nolde Museum og haven. En fin oplevelse. Den nye bygning havde vi ikke set og ej heller privatboligen, som nu er åben for publikum. Vi ville nu forsøge os med Rickelsbüller Koog, og det gav pote efter få minutters gang uden for diget. En voldsom susen i luften fangede vores opmærksomhed. Nej, det var ikke stære, der i en stor flok fløj over os. Det var spidsænder blandet med pibeænder. Fænomenet stod på længe. Den ene større eller mindre flok bølgede frem og tilbage over diget. Der var tale om trecifrede mængder. Desværre var himlen grå og kedelig. Dog lykkedes det at få rimelige billeder. Noget må have forstyrret dem? Ja, pludselig kom fredsforstyrreren hen over os. VANDREFALKEN!

Tirsdag den 13. septemberVed Ballum Sluse i stærk blæst, men kunne dog nyde vores medbragte klemmer i læ bag bygningen. Nogle få sortklirer var i rimelig afstand. Ellers var der langt ud til de store mængder af fugle. En ung tårnfalk kom forbi og en havørn trak mod Rømø, som vi selv efterfølgende gjorde. Nu styrtede regnen ned, og på parkeringspladsen midt på dæmningen var blæsten så stærk, at jeg måtte bakse med bildøren og derfor missede billeder af overflyvende småspover. Vejret var ikke til Sort Sol denne aften.

En stor rudel fotograferet fra Kærgårdvej sydvest for Filsø


Det er dyrenes parringtid. En brunstig hjort passer hinden op


Og så skal der brøles


Landsvale ved Højer Sluse


Stenvender fra Mandø


Stenvender fra Mandø


Stenvender fra Mandø


Mandø


Mandæ


Almindelig ryle fra Mandø


Almindelig ryle fra Mandø


Almindelig ryle fra Mandø


Almindelig ryle fra Mandø


Hvidklire fra Mandø


Hætte måge fra Mandø

Ung tårnfalk hun fra Ballum Sluse


Rudbøl Sø uden stære


Solnedgang over Vidåen


Spidsænder med en enkelt pibeand han fra Rickelsbüller Koog syd for grænsen


En blandet flok af pibeænder og spidsænder


Ung vandrefalk fra Rickelsbüller Koog


Spurvehøg fra Rickelsbüller Koog


Vejlerne 30. august kl. 06:45 til kl. 12:30

Kraptårnet


Fiskehejre


Rørspurv


Rørspurv


Rørspurv


Skægmejse hun


Skægmejse hun


Krikænder


Krikænder


Rørhøg hun


Rørhøg hun


Vilsted sø 22. august kl. 16-20

Nu skulle det være. Jeg var indstillet på at afsætte tid til en sen eftermiddag og aften frem til solnedgang for at koncentrere mig om søen og dens fugle. Tidligere har jeg opholdt mig på brinken af Bjørnsholm Å tæt på Stryget, men den position gav ikke meget fra sig. Jeg søgte derfor i dag til en bedre placering. Her havde jeg fin udsigt til vandfladen og søbrinken til højre for mig. Selvfølgelig forstyrrede jeg både grågæs og ænder, da jeg kom, men efter nogen tid faldt der ro over fuglene, og krikænderne kom undertiden ret nær.

Med et gjaldede grågæssenes stemmer over søen, og en stor flok gik på vingerne. Hvad havde forstyrret dem? Jeg så ingen havørn. Men til gengæld fik jeg nogle fine oplevelser med både viber og dobbeltbekkasiner. Viberne kom i en stor flok og slog sig ned på søbrinken forholdsvis tæt ved mig. Filmkameraet kom i gang.

Det begyndte med en enkelt dobbeltbekkasin, som jeg trods afstand tog billede af, men lidt efter lidt kom flere til. På et tidspunkt var der samlet en flok på 12 fugle, som forsigtigt trådte vande for endelig at kaste sig i det våde element. Trods afstand fik jeg et par rimelige billeder. Omkring kl. 20:15 lukkede en mørk sky for solen, kulden trængte op i skroget, og et dunkelt lys lagde sig over landskabet og stoppede fotograferingen. Glad og tilfreds pakkede jeg sammen og gik til bilen. NOGLE GODE TIMER!

En flok krikænder over den sydlige del af søen


Krikand juvenil. Læg mærke til den orangegule næbbasis


Krikand hun. Det hvide vingebånd er bredest yderst


Krikand hun viser her dens karakteristiske hvide vingebånd


Krikand juvenil lander


Krikænder flyder enormt hurtigt


Dobbeltbekkasiner. Et udsnit af en sørre flok på 12 fugle, der badede ved søbredden


Et andet udsnit af flokken


Viber kom i store flokke og landede ved søkanten


Viberne kom i små flokke kort før solnedgang


Ved Øjesø den 20., ved Vilsted Sø og Bjørnsholm Å den 21. august

Det tegnede til fint vejr her i formiddag den 21. august. Først hen på dagen ville der komme regn- og tordenbyger. Derfor tog jeg til Vilsted Sø i håb om at se lidt fugle. På den sydlige eng ved Sjørupvej talte jeg 45 viber. Ingen hjejler. Ved parkeringspladsen havde der samlet sig en lille flok stære og 10-12 gule vipstjerter. Pludselig fik jeg øje på nogle dobbeltbekkasiner ude i det høje græs. De sad ikke for godt til et foto, men det var forsøget værd. På en hegnstråd sad en lille flok landsvaler og vendte hovedet mod solen eller, var det mig, de havde fået øje på. Grågæssene larmede, men ingen på vingerne. På vej til Ranum via Munksjørupvej så jeg mange gråænder på vandet og en enkelt hvidklire. Rent fotomæssigt var det en mager tur. Som det sidste forsøg kørte jeg til Bjørnsholm og fulgte åen til dens udløb i fjorden. Her var der tornsangere.

I går havde jeg sammen med Inger besluttet at gense Øjesø i Øjesø Plantage. Det er umindelige tider siden (måske helt tilbage til 70, erne), vi sidst besøgte søen. Da vi endelig fandt frem til den, opstod der tvivl om, hvorvidt vi nogen sinde havde været ved den. Vi kunne således ikke genkende noget. Efter en lang travetur kom vi endelig frem og tog turen rundt om herligheden. Søen er opstået som et dødishul og er en såkaldt lobeliesø, nærigsfattig og klarvandet. På denne smukke augustdag med blå himmel og pletter af hvide skyer, der spejlede sig i søens vand, levede søen fint op til sit navn. Et smukt øje i den gamle plantage.

Tornsanger


Tornsanger ved Bjørnsholm Å


Dobbeltbekkasin Vilsted Sø


Landsvaler Vilsted Sø


Øjesø i Øjesø Plantage


Stor hedelibel ved Øjesø


Tilfældigt møde i dag den 10. august med tårnfalk og grågæs ved Aggersund

Tårnfalk


Tårnfalk


Grågæs og et par stære


Tur med NFD-Nord til kysten ved Løgstør og Lendrup 6. august

Tak for nogle hyggelige timer i felten under sol, drivende skyer og blæst. Akkurat som vi kender Limfjordsegnene. Torben kæmpede hårdt mod blæsten for at portrættere strand-hornskulpe. Ikke noget pænt eksemplar af denne sjældne blomst. Derfor har jeg fundet et arkivbillede. Lav tidsel og bakketidsel prægede sammen med almindelig knopurt billedet. Der var ikke mange sommerfugle, men sandrandøje og almindelig blåfugl fik vi vel alle med hjem
.

Kyst ved Løgstør. Store strandvolde af hjertemuslinger og blåmuslinger


Torben Hess forsøger at fotografere strand-hornskulpe i kuling fra nordvest


Bakketidsel ved Lendrup


Lav tidsel ved Lendrup


Almindelig blåfugl i almindelig knopurt


Humlebi i almindelig knopurt


Sandrandøje


Ulbjerg Klint og Store Klinthøj 5. august

Vi har tidligere besøgt Ulbjerg Klint for at se det blomstrende hav af opret kobjælde, men vi aldrig været på stranden nedefor klintet. Da vejret i dag viste sig fra den sommerlige side, besluttede vi at gøre turen. Og det blev en stor og udbytterig tur. Selvfølgelig fik vi billeder af klinten, men vi fandt også åben abeblomst, aksærenpris, bakketidsel, digesvaler og på falderebet en larve af dueurtsværmer.

Ulbjerg Klint


Vandfyldt mergelgrav ved foden af Ulbjerg Klint


Bakketidsel


Åben abeblomst


Aksærenpris


Digesvaler


Larve af dueurtsværmer


Vilsted Sø 4. august

Der er endnu flere par landsvaler, der fodrer unger i fugletårnet. Selve interiøret bærer også præg af ungernes tilstedeværelse. Der er ikke mange steder, man kan sidde uden at sidde i fuglelort. Men det er trods alt tegn på liv.

Det er i øvrigt ikke nogen nem sag at fotografere svaler i flugt. Jeg forsøgte, men håber på bedre held næste gang. Læg i øvrigt mærke til digesvalen på tråden. Talrige viber og hjejler ses, og store flokke af grågæs græsser på engen. Talte ca. 450 langs Munksjørupvej.

Landsvaler har besøg af en ung digesvale


Landsvale


Landsvale


Viber


Viber


Melbjerg Hoved 3. august

Et besøg ved Melbjerg Hoved har længe ligget højt på ønskelisten, men på grund af smerter i hoften er ønsket endnu ikke indfriet. Men det skete i dag, hvor vi gik turen ned gennem skoven på Lovnshalvøen til stranden. Fulgte kysten på lidt usikkert underlag, men flere steder var det dog ret godt at færdes. Vejret vekslede meget mellem sol og drivende skyer, der nu og da slukkede for lyset og gav landskabet et mere dunkelt præg. Men da klinten dukkede op, lå den i spotlys. Det gav fine dramatiske billeder.

Klinten, som er 30 meter høj og 700 meter lang, har en lang geologisk historie, idet der findes lag helt tilbage fra tredje sidste istid for 250 millioner år siden og frem til og med sidste istid. Klinten er desuden hjemsted for ynglende digesvaler.

Melbjerg Hoved


Melbjerg Hoved


Nogle nyder en tur med hestespand.


Inger ville gerne have et billede. Det gik jeg nødtvunget med til


I Tved Plantage med besøg ved Kokkjær Vand og senere hedemosen ved Sårup 29. juli

Stod op allerede kl. 05 for at være i god tid. Mit mål var Kokkjær Vand i Tved Plantage, hvor jeg håbede at finde ensianblåfugl. Det er lettere at fotografere sommerfugle, inden de bliver varmet op af solen og bliver mere livlige. På vej til plantagen stoppede jeg op ved Vejlerne og blev en stund fanget ind af en lille flok skestorke, der stod i morgenlyset i rimelig fotoafstand. Jeg overlod mig til min tålmodighed og ventede på at solen skulle bryde igennem. Et par gange blev fuglene forstyrret af en overflyvende havørn, og kun få vendte tilbage.

Jeg fandt frem til Tved Kirke, og herfra gik jeg 2 km, indtil jeg kom på højde med Kokkjær Vand. Fandt en sti, som førte ind i hedemosen med klokkelyng, en spredt bevoksning med smalbladet kæruld, få planter af benbræk og hedelyng. Vandhullet var udtørret. Ja, i det hele taget var mosen meget tør. På vej til bage gik jeg et nyt sted ind i mosen, og da begyndte klokkeensian at dukke op, men med meget små planter. Jeg talt 41, og på kun én plante var der æg. Sommerfuglen fandt jeg aldrig. Ude igen på Soldatervejen så jeg en dukatsommerfugl han og en rød blomsterbuk han. Kort før kirken faldt mit blik pludselig på en afblomstret vintergrøn, som viste sig at være den sjældne klokke-vintergrøn

Jeg kørte derefter til Sårup i Thy Nationalpark, men her var billedet det samme. Et lille lyspunkt var en dukatsommerfugl hun.

Dukatsommerfugl hun


Dukatsommerfugl han


Skråstregbredpande


Klokkeensian


Kær-ranunkel


Vandrøllike


Rød blomsterbuk han


>

Blåtop er meget almindelig i skovbunden langs Soldatervej


Afblomstret klokke-vintergrøn


Skestork en tidlig morgen


Skestork en tidlig morgen


Skestorkene forstyrres af en havørn


Ved Overklitten Sø, på Bredesande og ved klitterne, hvor for Lerup Strandvej ender 27. juli

Med henblik på mulige fund af ensianblåfugl kørte Inger og jeg til hedemosen lige syd for Overklitten Sø. Her er der en pæn bestand af klokkeensian, så muligheden skulle være til stede. Vi fandt op til 30 planter spredt rundt i terrænet. Men ikke en eneste havde haft besøg af ensianblåfugl. Vi må nok konstatere, at den er totalt forsvundet, eller måske har den aldrig været her, selv om bestanden af klokkeensian er pæn stor.

På min vej rundt i terrænet, som gik gennem et stort tæt tæppe af klokkelyng, over græseng med spredt bevoksning af kærtidsel og engbrandbæger fandt jeg flere planter af djævelsbid indhyllet i spind fra hedepletvingens larver. Om få dage vil der være rigtig mange blomstrende djævelsbid på engen og langs stien ud til den åbne eng. Samspillet mellem hedepletvinge og djævelsbid er fint beskrevet i Michael Stoltzes bog "Danske dagsommerfugle" udgivet i 1996.

Som det fremgår af fotografierne, fandt jeg også sabelhveps, som jeg var så heldig at fange i flugt. Desuden almindelig blåfugl han, seksplettet køllesværmer og foranderlig blåfugl hun, skråstregbredpande og skovrandøje.

På Bredesande så vi rødrygget tornskade han, flere ungfugle af samme og ravn. Ved Lerup Strand fandt vi smalbladet timian, en slidt klitperlemorsommerfugl og en stor population af torskemund.

Sabelhveps han


Sabelhveps han


Almindelig blåfugl han


Foranderlig blåfugl hun


Foranderlig blåfugl hun


Klokkeensian


Larver af hedepletvinge


Larver af hedepletvinge endnu brune. Senere bliver de sorte.


Skråstregbredpande


Skråstregbredpande


Bredpande


Seksplettet køllesværmer


Skovrandøje


Rødrygget tornskade adult


Rødrygget tornskade juv


Klitperlemorsommerfugl


Klitperlemorsommerfugl


Smalbladet timian


Smalbladet timian


Almindelig torskemund i et krat af havtorn



Almindelig torskemund hører til maskeblomstfamilien


Bynkefugl juv


Allindelille Fredskov 17. juli

Et ophold i Kirke Såby gjorde det muligt at opsøge Allindelille Fredskov, som er en ca. 65 hektar stor skov nord for Ringsted. Skoven, der er ejet af Danmarks Naturfond, er kendt for sit rige planteliv takket være den store plade af skrivekridt, som ligger lige under mulden flere steder i skoven. Skoven er det eneste sted i DK, hvor flueblomsten vokser. Den fandt vi ikke, men til gengæld fandt vi skov-hullæbe. To eksemplarer af kejserkåbe fløj fra tidsel til tidsel, men satte sig aldrig i en god vinkel til fotografering.

Grønåret kålsommerfugl på springbalsamin


Grønåret kålsommerfugl på springbalsamin


Kejserkåbe


Kejserkåbe


Skov-hullæbe


Hjortetrøst


Dunet steffensurt


Knoldet brunrod


Stor farvevandnymfe


Dunet gedeblad
Vilsted Sø og Kanalen 11. juli

Knopsvane


Hættemåge


Hættemåge


Fiskehejre


Hvid vipstjert


Sanglærke


Engpiber


Hare


Hare


Præstebiller på vild gulerod


Præstebiller på vild gulerod


Græsrandøje på stot knopurt


Græsrandøje på stor knopurt


Ertebølle 6.juli digesvaler

Lidt nord for trappen, der fører ned til fjorden fra parkeringspladsen, finder man en lille koloni af digesvaler. I stærk blæst forsøgte jeg at fotografere dem.




En sulten unge er kommet ud af redehullet





Jämtland og køreturen hjem i dagene 24 juni til 26. juni

Formiddagen den 24. juni brugte jeg på plantefotografering og om muligt på fuglene. Vi havde under hele opholdet hørt løvsanger, men jeg fik aldrig held til at fotografere dem. Men denne formiddag lykkedes det.

Hen på eftermiddagen tog vi til Storgräftån, hvor Inger gik en tur på 3 km, mens jeg luskede lidt rundt i terrænet (bentøjet rakte ikke til en længere tur). Efter nogen tid kom Inger tilbage og kunne fortælle om en oplevelse med vandstær, hun havde haft ved den store elv. Trods smerter måtte jeg derhen. Og heldet var med os. I lang tid betragtede vi et forældrepar, der samlede føde til ungerne. Og jeg tog mange billeder. Det var en fin afslutning på vores ophold i Jämtland.

Næste dag pakkede vi og stak sydpå.

Løvsanger 24. juni Gräftåvallen


Løvsanger


Vandstær på yngleplads ved Storgräftån i Jämtland 24. juni





Blåvinget pragtvandnymfe ved Bjørnå i Jämtland 25. juli


Grøn smaragdlibel 26. juni


Fireplettet libel i parringshjul 26. juni


Fireplettet libel 26. juni


Skovgøgelilje Grums i Värmland 26. juni


Skovgøgelilje Värmland 26. juni


Jämtland 23. juni

Jeg havde sat mig for at lave flødeskumsbilleder ved en lille elv i Gräftåvallen. Resultatet kan ses nedenstående. Inger bryder sig ikke om det, men jeg synes godt, det kan bruges.

Elv i Gräftåvallen Jämtland 1,3 sec f9


Elv i Gräftåvallen Jämtland


Elv iGräftåvallen


Ru kulsukker


Skovstjerne Gräetfåvallen


Kalk-egebregne Gräftåvallen: Kalk-egebregne er sammen med mangeløv de alt dominerende planter omkring huset.


Jämtland 22. juni

Tur til Østersund endte sidst på eftermiddagen ved Indalselven, hvor vi blev overrasket af en pæn flok bramgæs på en nøgen mark. En del havde unger. Og da vi stoppede op og parkerede i rabatten for at iagttage dem, blev forældrene urolige og førte ungerne ned til en vig ved elven. Jeg vendte bilen for at komme på højde med fuglene, som nu "muntrede" sig i vandet. Hjemme ved huset i Gräftåvallen fotograferede jeg rødmus. I nogle dage havde Inger fodret den med brød og æbler. Det var meget hyggeligt at følge den/dem, for der var flere end en
.

Bramgæs ved Indalselven vest for Østersund


Bramgæs fotograferet på en mark ved Indalselven, Jämtland




Da vi parkerede for at fotografere, vandrede de voksne med deres unger ned til søen.




Rødmus fotograferet ved huset i Gräftåvallen, Jâmtland


19 og 20. juni Jämtland og Härjedalen

Jeg havde stået i kontakt over Messenger med Helge Sørensen, som havde fotograferet dværgmåger ved Ljungdalen. Da vi for et par dage siden havde set dværgmåger ved Storsjön ikke så mange kilometer fra Ljungdalen, var jeg nysgerrig på, hvor man kunne komme så tæt på fuglene, som Helge havde været. Han gav mig venligt adressen på den lille tjern, som ligger tæt ved kirken i Storsjön. Da vejret tegnede godt, besluttede vi at tage endnu en tur til Flatruet. Og det fortrød vi ikke.

Vel ankommet til Kirketjern ved Storsjön gik vi straks ned til søbredden og fik ret hurtigt øje på dværgmågerne. Jeg huskede ikke, at det er så hurtige og vævre fugle, så det var noget af en opgave at fokusere på dem. I små flokke på 8-10 fugle kom de ind over søen for at fange insekter. Kun få minutter så var de borte for igen at dukke op kort efter. En nordisk lappedykker kom tæt på søbrinken, og Inger, der ikke havde set denne smukke fugl før, var begejstret. Et troldandepar havde 4 unger, og på en lille ø i søen rugede nogle hættemåger.

Da jeg havde "øvet" mig længe på at fokusere på dværgmågerne og fandt brugbare billeder, kørte vi mod Flatruet. Her gik vi ud til den nærmeste sø, hvor vi for 7 dage siden så brushane. Vi var ikke gået ret langt, førend vi fik øje på en tinksmed og kort efter en mørk brushane. Pludselig var der to fugle. En fugl med flot hvid krave dukkede op og stillede sig til kamp foran den mørke. Men det blev aldrig til kamp for alvor. Vi gik øst om søen og kunne på den måde snige os ind på rimelig afstand til fotografering.

På vej til toppen på Flatruet fotograferede jeg oeders troldurt

Den brogede fluesnapper hun er fotograferet i Gräftåvallen den 19. juli tæt ved det hus, vi boede i.

Broget fluesnapper Gräftåvallen 19.juni


Dværgmåge 20. juni













Dværgmåge


Nordisk lappedykker


Nordisk lappedykker


Nordisk lppedykker


Troldand hun


Troldandunger


Troldandunger


Oeders troldurt


Brushane på Flatruet Härjedalen


Brushane


Brushane


Brushane i flugt over Flatruet, Härjedalen


Tinksmed på Flatruet, Härjedalen


Jämtland 17. juni

Vejrforandring! Stærk regn hele formiddagen. Først på eftermiddagen klarede det op. Det gav mulighed for at fotografere de forskellige vækster, der gror langs veje og stier. Var især glad for at have fundet koralrod. Foto af aurora hun, storplettet pilebladbille og skriftugle var også fint!

Bitter mælkeurt


Koralrod


Koralrod


Skovstorkenæb


Skovstorkenæb


Plettet gøgeurt


Plettet gøgeurt


Plettet gøgeurt


Sæter-pil


Aurora hun


Aurora hun


Aurora hun


Engkabbeleje


Sortplettet pilebladbille


Skriftugle


Multebær


Jämtland 16. juli

Begyndte dagen med at "fange" broget fluesnapper hun i søgeren, men hun er hurtig og sætter sig aldrig på en gren i nærheden af redekassen, men flyver direkte ind ad hullet. Flot præcision. Da jeg havde iagttaget, at fuglen havde for vane at sætte sig på de forskellige pæle/markeringer i nabolaget, kørte jeg bilen i stilling. Fik billede, men ikke så smukt, som hvis det havde været på en gren. Sidst på eftermiddagen kørte vi til Gräftåvallen, hvor Inger gik en tur, medens jeg fotograferede.

Broget fluesnapper hun


Broget fluesnapper hun


Broget fluesnapper


Broget fluesnapper hun


Grå fluesnapper


Kålsommerfugl


Vibefedt


Jämtland 15. juni

Stille formiddag hvor jeg koncentrerede mig om at fotografere broget fluesnapper. Ved genbohuset er der en redekasse, hvor fuglene har unger og fodrer flittigt. Senere på dagen kørte vi til Bydalen og gik en lille tur med padderokker, multebær og vibefedt langs stien. På hjemvejen en tjur hun i vejkanten. Lidt langt væk til fotografering, men,mem.

Broget fluesnapper han


Broget fluesnapper han


Broget fluesnapper han


Broget fluesnapper hun


Broget fluesnapper han


Tjur hun


Lund-padderok


Lund-padderok


Skovstorkenæb


Jämtland 13. juni

Det blev dagen, hvor vi tog den helt store tur til Flatruet, en tur på ca. 200 km og med en varighed på mindst fire timer. Vejrudsigten tegnede godt. Og det flotte vejr holdt frem til hjemturen, der foregik i øsende regn.

Ca. halvdelen af vejen er på grus. Først når man kommer til Börtan, er der asfalt helt til Ljungdalen. Med et par ophold undervejs kom vi frem til Ljungdalen ved 13-tiden. Flere gange var der tamrener på vejen, og nogle huse i Långbuan skulle fotograferes. Ved elven fandt vi en plads, hvor vi kunne spise frokosten. Her opholdt vi os en tid for at fotografere planter: Melet kodriver, bitter mælkeurt, vibefedt, bidende ranunkel m. m. Fandt fire store bladrosetter af kongecepter (på svensk: Kung Karls spira).

Derefter indledte vi turen op over Flatruet. Hist og her lå der endnu sne, og fjeldene rundt om slettet lyste op med sne på toppen. Langsomt bevægede vi os op til det gamle hus, der ligger et par km fra toppen. Af og til stoppede vi op og lod kikkertblikket vandre ud over terrænet for at spotte potentielle fugle. Men kun en enkelt sjagger blev det til. Da vi nåede frem til huset, steg vi ud og havde nu frit udsyn til den nærmeste sø, hvor en mørk brushane stod ved søbredden, og hvorfra en tinksmed pludselig gik på vingerne. Efter nogen søgen fik jeg pludselig øje på en lille kjove, der fløj i nordlig retning, men desværre meget langt væk.

Da jeg ikke kunne gå ret langt den dag, kom vi aldrig ind at gå i området, men vendte tilbage for at stoppe op ved et fuglereservat i nærheden af byen Storsjön. Her talte vi op til 20 dværgmåger. Fandt en enkelt hvidklire og havde en kvækerfinke tæt på fugletårnet.

Tamren


Tamren


Landskab Flatruet


Landskab Flatruet


Landskab Flatruet


Ljungelven


Tue-limurt


Blålyng


Melet kodriver


Melet kodriver


Dværgmåger ved Ljungelven Storsjøn


Sverige Jämtland 12. juni

På en lille afstand fra huset, hvori vi boede, fik vi en stor oplevelse med en fouragerende ræv. Vi kom kørende, og pludselig så vi en ræv stå i vejsiden klar til spring. Hvad den havde fået øje på, kunne vi ikke se, men at den havde heldet med sig, fremgik tydeligt af dens adfærd. Sille trak den sig tilbage fra grøften, idet den gabte af væmmelse. Måske havde dyret, den nedlagde, udskilt et ildesmagende sekret. Da ræven igen greb om fangsten, viste det sig, at dens bytte bestod af både en fugl og en gnaver. Målbevidst satte den kurs op imod os. På intet tidspunkt var den opmærksom på bilen, og kort efter mistede vi den af syne.




Skovstjerne


Skovstjerne


Dagpragtatjerne


Sverige Dalarna 11. juni

Ved E 45 nordvest for Östra Öje på vej til Græftåvallen fik vi pludselig øje på et stort vådområde dækket af tuekæruld på højre side af vejen. Det kunne vi ikke lade ubeset. Som det fremgår af fotografierne, var tæppet af tuekæruld udbredt, og rosmarinlyngen blomstrede i større eller mindre populationer. De nøgne, udgåede træer spejlede sig i vandet og forstærkede stedets skønhed. I et kort øjeblik så jeg en tretået spætte, og her var tillige et gråandepar med ællinger.




Rosmarinlyng


Rosmarinlyng


Rosmarinlyng


Femradet ulvefod


Grønnestrand 5. juni

Mose-troldurt. Meget almindelig langs stierne


Musevikke


Strand-fladbælg


Flipkrave


Okkergul randøje. Så tre eksemplarer.


Ved Halkær Å 4. juni.

Eftermiddagstur til Halkær Sø, hvor vi fra parkeringspladsen gik ad stien mod nord omgivet af hundredevis af flyvende døgnfluer. Kun få satte sig, men jeg fandt en enkelt, der havde placeret sig smukt under vild kørvels hvide skærme. Fuglesangen var intens: rørsanger, sivsanger, gransanger, rørspurv, gærdesmutte. En isfugl piskede forbi opstrøms. På vandet så vi toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, lille lappedykker og mange knopsvaner. Fjordterne må yngle og har rede i den sydlige del af søen. Vi så flere med føde i næbbet sætte kurs sydover.

Døgnflue (Emphemera danica)


Livet kan blive endda kortere end et døgn for en døgnflue


Emphemera danica på Ingers brilleglas.



Dovenflue

Rørsanger efter badet


Sivsanger


Fin kløver


Humle-sneglebælg læg mærke til bladenes brodspids


Ved to små hedesøer øst for Trend Skov 1.juni

Da vi i 2019 flyttede til Løgstør og dermed mistede vores nærnatur omkring Farstrup, måtte vi finde erstatning i nye omgivelser. Det gjorde vi, da jeg helt tilfældigt kørte ad Gamlemøllevej mod Ertebølle. Ved vejens højeste punkt stoppede jeg op og fandt til min store glæde en lille hedesø. Senere blev vi bekendt med, at der på modsat side af vejen også ligger en sø dog noget større end den først fundne. Vi har nu besøgt søerne regelmæssigt.

Allerede ved første besøg kunne vi se, at myndighederne havde fjernet det tætte buskads, som må have omgivet søerne. Ikke blot fjernet, men også rodet op i tørvejorden, hvilket har medført en kolossal opblomstring af tue-kæruld.

Bortset fra småfugle som løvsanger, gransanger, skovpiber, gulspurv og mejser i det omkringliggende krat af birk og bævreasp er der tilsyneladende ingen fugle knyttet til søen. Vi har dog set gravænder og gråænder raste. Desuden ses landsvale, bysvale og digesvale fouragerer. Der udklækkes mange guldsmede og vandnymfer i disse dage. Jeg fandt en larvehud af ægte guldsmed. Arten kan jeg ikke bestemme.

Tue-kæruld


Parti fra den mindre sø med gul iris og tue-kæruld


Midt i den mindre sø ligger en lille ø bevokset med birk og pors og tue-kæruld



Tue-kæruld i modlys


Parti fra den store sø


Parti fra den store sø


Larvehud fra en ægte guldsmaed


Frejstrup Hede 28. maj

I håb om at finde hedepletviger tog vi en tur til Frejstrup Hede. Det er nu muligt at køre helt ned til den lille sø, der ligger i hedepletvingens yngleområde. Næppe var vi færdig med kaffen, førend vi blev opmærksom på en del grønne busksommerfugle, og pludselig fik Inger øje på et par almindelige blåfugle i parring.

Da Inger ville gå en længere tur, skiltes vores veje. Inden vi igen mødtes gik jeg søgende rundt, men trods mange planter af djævelsbid, så jeg igen hedepletvinger. Til gengæld fik jeg billeder af okkergul randøje, grøn busksommerfugl, kløverugle, stor blødvinge, slørvinger og en ukendt bille. Mange nyklækkede eksemplarer af nordisk kærguldsmed og hestesko-vandnymfer fløj rund i terrænet.

Da Inger kom tilbage, kunne hun stolt fremvise et flot billede af hedepletvinge. Det eneste eksemplar den dag. Der må komme flere i den kommende uge.

Kløverugle


Grøn busksommerfugl


Almindelig blåfugl, hunnen øverst


Okkergul randøje


Nyklækket nordisk kærgulsmed


Stor blødvinge


Døgnflue - Måske leptophlebia marginata


Klitbladbille


Vårflue ?


Krat-fladbælg


Vår Skov 26. maj

En lille plantesamling. Ledte efter femradet ulvefod, men uden resultat!

Nyspiret kambregne


Kambregne ældre plante


Hejrenæb


Bidende ranunkel


Skovstjerne


Majblomst


Almindelig kohvede


Med NFD-NORD på fototur den 25. maj.

En tilgagevendende begivenhed, som vi alle i NFD-NORD ser frem til, er mødet på Fosdal Naturcenter med Svend Møller Nielsen som vært og guide.Traditionen tro lagde vi ud med et righoldigt morgenbord, hvorefter Svend tog os med på tur rundt i plantagerne i håb om at kunne fremvise femradet ulvefod, almindelig ulvefod og flad ulvfod, Men forgæve!. Linea var endnu ikke i blomt, men dens blade dækker et ret stort areal. På en af gravhøjene, der er spækket med mosebølle, blomstrede en del hønsebær. Den er endnu kun i sin vorden. Lav skorsoner blomstrede og vi så store områder med blade af guldblomme.

Gennem Nøddedalen observerede vi blandt andet skavgræs, tredelt egebregne, skov-dunbregne, stor fladstjerne, eng-nellikerod, få endnu blomstrende storblomstret kodriver og svampen judasøre. Desuden to aura og hørte gransanger, munk og bogfinke. Ret fugletomt!. Ved 13-tiden var vi igen tilbage til Naturcentret og en overdådig frokost! Svend forstår at kræse om os.

Efter frokost kørte Inger og jeg en tur ti kyste. På vej derud så vi sortstrubet bynkefugl han og hun og bynkefugl han. Senere stoppede vi op ved Sletteå, og her fandt jeg isblåfugl.

Isblåfugl


Isblåfugl


Isblåfugl


Lyngmåler


Mosebølle


Mosebølle


Eng-nellikerod


Eng-kabbeleje


Bidende ranunkel


Bispestav ved Sletteå


NFD-Nord fotografer på gravhøj mellem Hjortdalvej og Liengårde



Aftentur til Lundgård Skov ved Overlade 22.maj

I håb om at høre nattergal tog vi en tur til Lundgård Skov. Følger man skovbrynet med engene og Vilsted Sø på venstre hånd, finder man to til tre indgange til skoven. Her kan man så efter formåen gå en kortere eller længere tur. Skoven er meget varieret, fra næsten nyplantet skov til ældre højstammede bøge og nåletræer. Vi var ikke gået langt, inden vi hørte gulbug synge. Inger, der hører bedre end jeg, hørte endnu en gulbug i nabolaget. Ellers var der de sædvanlige fuglestemmer : bogfinke, solsort, munk, gransanger, sangdrossel, grønirisk og gråkrage. På slutningen af turen hørte vi vingebasken i et træ tæt på stien. Da vi fik kikkerten rettet mod fuglen, så vi, at det var en ravneunge. Lidt efter fik den bakset sig fri og fløj bort mellem træerne. Kort efter hørte vi en gammel fugl kalde.

Da vi kom ud af skoven, fulgte vi markvejen mod øst. Her fra har man et godt udblik til den sumpede eng i søens sydøstlige hjørne. Her fandt vi viber, gråænder og knopsvaner. Pludselig kom en skestork ind i synsfeltet, slog sig ned og begyndte straks at skumme vandfladen med sit skeformede næb.

Kort efter "stivnede" vi. En ræv i den floteste sommerdragt kom søgende op mod os. Desværre fik den færten af os og vendte om. Inden da havde jeg for sjov taget et billede af den med min macrolinse. Ræv i landskabet .NB! vi hørte ikke nattergal.

Ræv i landskabet


Liljekonval


Vild kørvel i modlys


Aftenstemning ved søen


Ved Dybvad Gård 17. maj og Urhøj Plantage 22. maj

Måger og pløjning ved Dybvadgård


Spættet bredpande i Urhhøj Plantage


Rørhøg hun ved Tandrup Sø


Bukkeblad ved Tandrup Sø


Eftermiddagstur til Ajstrup Hede og senere aftentur til Ertebølle ved solnedgang 17. maj

Mit mål med et besøg på Ajstrup Hede var at fotografere bævreaspens blade, men det er åbenbart et træ, der har et senere udspring end både bøg og eg. I tilgift så jeg spættet bredpande og fotograferede grøn busksommerfugl. Lav skorsoner og engelsk visse er i blomst. Hørte løvsanger.

Ved 20-tiden besluttede vi at køre til Ertebølle, da vi ud fra vesthimlens tynde skydække at edømme kunne forvente en smuk solnedgang. Og det slog til, hvilket tydeligt fremgår af billedserien.

Ertebøl fotograferet kl. 21:08


Kl.21:24


Kl.21:35


Kl.21:42 Find svanerne


Kl. 21:20 Exif: 6 sec. f/5,6 med filter


Kl. 21:56


Engelsk visse


Grøn busksommerfugl


Lav skorsoner


Løvsanger fotograferet med macrolinse Sigma 105 mm 1:2,8 og Canon D 60 Mark II


I Kristiansmindeskoven Løgstør 13. maj

Limfjordsmuseet


Løgkarse er udbredt i skoven


Løgkarse


Stinkende storkenæb


Ahorn i udspring


Afblomstret mælkebøtte


Måske snyltehvepsen (Agriotypus armatus) på elmeblad


Vitskøl Skov 12. maj

Den stormende majdag tvang os til af finde læ i skoven ved Vitskøl. Anemonetæppet er på det sidste, og de mange fuglemælk er næsten afblomstret. Korsknap, hvid døvnælde, stor fladstjerne og enkelte svaleurter præger nu skovbunden. Sang af sangdrossel, munk, blåmejse og løvsanger trængte gennem blæsten. Et par dompap fløj op fra skovbunden, og flere solsorte fouragerede. På den åbne græsmark genså vi den hvide vipstjert, som sikkert har unger i nærheden. På vej hjem kørte vi et smut ud ad Sjørupvej ved Vilsted Sø og så 2 gule vipstjerter.

Skærmblomstret elm ved Vitskøl Kloster


Frugt af skærmblomstret elm


"Bispestav"


Rakler på dunbirk


Svaleurt


Svaleurt nær


Havehumle på mælkebøtte


Almindelig sumpsvirreflue


Cypres


Vilseted Sø 8. maj kl. 06:15 - ca. 09:00

Begyndte med tinksmed 4 og mudderklire 4 ved Munksjørupvej. Senere på Sjørupvej: Gul vipstjert (flava) 6 og 2 nordiske gule vipstjerter (thunbergi). Foto af begge variationer. Billedet af thunbergi er ikke så tydeligt, derfor har jeg lagt et billede ud fra arkivet. Videre ad Sjørupvej: Hare 2, tornsanger og rørspurv syngende ved shelterne. Her var der tillige 3 landsvaler. Sluttede ved Ranum, hvor bysvaler hentede byggemateriale ved udgravningen.

Hare Vilsted Sø


Hare Vilsted Sø


Hare Vilsted Sø


Gul vipstjert (Motacilla flava)


Gul vipstjert (Motacilla flava)


Nordisk gul vipstjert (Motacilla thunbergi)


Nordisk gul vipstjert (Motacilla thunbergi) arkivfoto


Tornsanger ved shelterne


Bysvale henter byggemateriale ved udgravningen i Ranum


Bysvaler


Bysvaler


Ringdue

Gråandepar lægger an til landing

Gråand han lægger an til landing


Vitskøl Kloster og kort besøg ved Vilsted Sø lørdag den 30. april

Efter 5 dage i sengen var det skønt at komme ud i naturen igen. Vi pakkede kaffekurven og tog til Vitskøl Kloster, hvor der sikkert ville være læ. Og det var der på den bænk, som vi tidligere har brugt. Tusinvis af fuglemælk var i blomst. Ja, flere var endog på retur. Vorterod og guldstjerne er afblomstret. På murene er der nu afblomstrede vår-gæslingeblomster og roset-springklap. Gåsemad blomstrer tillige med tandfri vårsalat. I skoven øst for klosteret var anemonetæppet på det højeste. Her var bøgen flere steder sprunget ud, og både fuglekirsebær og bærmispel blomstrede.

Vi hørte munk, musvit, solsort og tyrkerdue. Stor flagspætte overfløj. Tidligere har vi hørt den tromme.

Kørte derefter til Vilsted Sø for at aflure strandtudsernes sang, men de var tavse. Endnu ved vi ikke, om de er der i år.

Grågæs Vilsted Sø 30. april


Grågæs samme flok


Kastanje i udspring VitskølKloster


Roset-springklap afblomstret Vitskøl Kloster


Fuglekirsebær


Nu blomstrer rapsen


Fuglemælk Vitskøl Kloster


Tandfri vårsalat


Aften ved Vilsted Sø kort før solnedgang 19. april.

Knopsvane


Rørhøg hun


Grågæs


Fiskehejre-i baggrunden krikand


Vilsted sø foto fra Munksjørupvej.


Vilsted Sø 17. april kl. 07:15-09:30

I et forsøg på at finde sydlig blåhals ved søen tog jeg nogle afstikkere fra Ranumvej ned til den sti, som følger søen rundt. Men jeg hverken hørte eller så noget til fuglen. Senere kørte jeg til parkeringspladsen ved fugletårnet og så min første gule vipstjert i år. På vej til søen fra Løgstør fotograferede jeg "stæretårnet" ved Danmarksvej i Løgstøær.

Vilsted Sø fotograferet fra gården med islandske heste


Vibe angriber et rødben


Gul vipstjert-min første i år


Hvid Vipstjert


Stenpikker fotograferet i modlys


Grågæs


Stæretårnet ved Danmarksvej i Løgstør


Stære på tårnet


Ved Sletteå og Hjortdal Kirke 15. april

På vej hjem fra Grønhøj stoppede vi efter Ingers forslag op ved Hjortdal Kirke med henblik på at gå en tur langs Sletteå. Desværre kunne jeg ikke gå ret langt, men Inger forsatte til åens underløb ved landevejen. Der var ret fugletomt bortset fra en enkelt solsort og en syngende rødhals. På kirkegården så jeg ved ankomst en munk han, men desværre havde jeg ikke kameraet med mig. Da jeg straks hentede det og vendte tilbage, var fuglen fløjet, men ud af hullet i et større træ dukkede en sortmejse op. Måske en ynglefugl. Da vi vendte tilbage så vi en stenpikker på en af gravstenene.

Hjortdal Kirke-ligger i Hjortdal Sogn og er bygget i 1100-tallet. På grund af sandflugt var kirken nær blevet nedrevet i 1550'erne.


Hjortdal Kirke


Rådyr springer over Sletteå


Sortmejse på Hjortdal Kirkegård


Vilsted Sø kl. 14:30-17:15 og senere Vitskølklosters ruiner

Vi var taget til Bjørnsholm for at følge åen frem til Stryget i håb om at finde blåhalsen. Det lykkedes ikke. Til gengæld så vi to gransangere og to blåmejser i krattet langs åen. Kort før stryget fløj tre engpibere op. Desuden en fiskehejre og to krikænder. Pludselig "kogte" det over søen. En kæmpe flok af bramgæs gik på vingerne. Flokken holdt delvist sammen, men gik dog lidt i opløsning, så en del fugle kom over os, men største delen slog sig igen ned på vandet. Var det mon havørnen, der fik dem på vingerne? Vi så den ikke.

På ruinerne af Vitskølkloster blomstrer vår-gæslingeblomst og roset-springklap.

Bramgæs


Bramgæs


Bramgæs


Vår-gæslingeblomst


Vår-gæslingeblomst


Roset-springklap


Halkær 9. april

Efter Koglaugets "Ædegilde" i Valsted kørte jeg over Halkær hjem. Bag Halkær Mølle over bakkerne legede 16 ravne i opvindene. Jeg tog en del billeder, selv om fuglene var lidt for langt borte. Det er ikke første gang, jeg har set mange ravne på denne lokalitet.


Haverslev Mølleå 1. april

Kort før Haverslev by nordenfjords ligger en lille naturperle. Jeg blev klar over dens eksistens for et par år siden, hvor jeg i foråret fotograferede kæmpende blishøns og redebyggende gråstrubet lappedykker. I dag var der også blishøns og gråstrubet lappedykker. Desuden 6 skestorke, gravænder, grågæs, gråand, krikand, pibeand og knarand. Skestorkene kom til søen, mens jeg ventede i bilen for at fotografere.

Skestork


Skestorke



Gråstrubet lappedykker

Gråstrubet lappedykker


Grågæs


Grågås


Haverslev Mølleå


Haverslev Mølleå


Vilsted Sø 16. marts

Fra kl. 8:15 til 11:30 gav jeg området en chance. Først da jeg kom til søen fra Ranum-siden og gik over broen mod skoven var der fugle at se. Det begyndte med en fouragerende tårnfalk, og derefter kom der for alvor gang i gæssene. Noget må have skræmt dem, for pludselig kom blisgæs, grågæs og bramgæs flyvende over mig med kurs mod nordvest-flest blisgæs. Men fuglene kom desværre mod mig i modlys, og da der samtidig lå en svag dis over engen, skulle der kompenseres en del på kameraet.

Tårnfalk


Tarnfalk


Blisgæs


Blisgæs plus to bramgæs og en grågås


Vejlerne rundt 9. marts fra kl. 7:30 til 11:30

Desværre var vandstanden usædvanlig høj. Mange ænder, men langt ude, hvor der var lidt græs at hvile sig på. Fik blot et enkelt billede af en lille skallesluger hun i flugt.

Tog over Glombak og videre til Kærup Holme. Landskaberne var præget af store flokke gæs. Ved Torsbjerg så jeg den første flok blisgæs, som jeg i øvrigt havde held til at filme. Omkring 200 fløj senere over mig og landede længere borte. Fra nu af var mange marker nærmest dækket af gæs. Flest så jeg ved Lyngvej kort før Tømmerby Kirke. Her havde en meget stor flok bramgæs slået sig ned. For at få billeder af flokken kørte jeg ind på rabatten, rullede ruden ned og ventede med filmkameraet tændt. Jeg var sikker på, at flokken på et eller andet tidspunkt ville gå på vingerne. Og ganske rigtigt efter ca. 20 minutter skete det. Et enorm crescendo af gåselyde gjaldede over marken. Pø om pø kom alle fugle på vingerne, tog en runde for atter at slå sig ned på den samme mark. Imponerende skue. På en tilstødende mark gik en mindre flok kortnæbbede gæs, og grågæssene gik i en ca. 100 meter lang gåsegang mod et markskel i nordvest. Kørte videre til Lundfjord. Her var vanstanden så høj, at engene lå som én stor sø helt op til fugletårnet.

Lille skallesluger hun


Kortnæbbet gås ved Lyngvej nær Tømmerby Kirke


Kortnæbbet gås samme sted


Bramgås samme sted



Lundfjord høj vanstand


Oudrup Østerhede 4. marts og Ertebølle 8. marts













Lendrup og Vilsted Sø 6. marts

Ved solopgang satte jeg mig ved kanten af lagunen ved sommerhuskvarteret i håb om at filme den store flok af rødben, som jeg har set her i de seneste dage. Men jeg havde forregnet mig. Frosten havde lagt låg på på lagunen. Kun længst ude var der isfrit. Derfor opgav jeg efter en times tid, men fik dog et billede af to sølvmåger i fint lys.

Det var nu fristende at smutte til Vilsted Sø. På begge sider af Sjørupvej var der pænt med grågæs, og ind i mellem hørte jeg blisgæssenes karakteristiske klarinettrut. På vej hjem stoppede jeg op for at fotografere grågæs, som havde anbragt sig på en mark med søen som baggrund. Længere fremme dukkede nogle store skalleslugere frem bag tagrørene.

Sølvmåger


Grågæs på "kanten" af søen


Grågæs på "kanten" af søen


Stor skallesluger han fotograferet fra Munksjørupvej


Stor skallesluger han og hun fotograferet fra Muunksjørupvej.


Lendrup 5. marts

Besøgte Lagunen med 80 rødben, 4 strandskader, 2 præstekraver, 6 viber og 8 lille lappedykkere. Fik kun billeder af rødben.





Skagen - Grenen 3. marts og Vilsted Sø 4. marts

På besøg i Skagen inviteret af Marianne Gaunø og Hans Høgsbro. Efter en god frokost gik vi tur langs stranden ud mod Grenen. Halvvejs ude skiltes vore veje, og Hans og jeg fortsatte mod spidsen af Grennen.

På afstand fik vi øje på en større flok småfugle, som vi hurtigt bestemte som snespurve. For om muligt at få billeder af flokken gik vi forsigtigt nærmere. Men i det åbne terræn var det ikke let at komme på fotohold. Pludselig satte fuglene kurs mod en lagune med ferskvand og gav sig til at bade. Den adfærd har jeg ikke tidligere set hos snespurve. Som bevis- og huskebillede tog jeg en del fotografier. Vi gik over lagunen og kom tæt på vandlinjen. Herude havde vi fornøjelse af en stor flok sandløbere. En enkelt sule kom forbi og ligeledes små flokke af edderfugle.

Den 4. marts tog jeg en tur til Rønhøj Plantage og sluttede ved Vilsted Sø. Det gav ikke mange fugle. Et par Viber, en bomlærke og lidt blisgæs ved søen. MAGER TUR!!

Sandløber i hvile. I alt talte Hans Høgsbro og jeg 37, der fouragerede yders ude på tangen


Snespurve bader. Et fænomen jeg ikke tidligere har set.


Blisgæs og grågås i sen eftermiddagslys. Vilsted Sø


Blisgæs og grågås. Vilsted Sø

Vibe-ser træt og bekymret ud. På mark ved Oudrup


Hjardemål Klit og Hanstholm Havn 26. februar

Så kom det fine vejr endelig. Sol fra morgenstunden og ret svag vind. En konstellation, der inspirerede os til en heldagstur. Ved Bygholm Vejle parkerede vi ved informationscentret. De sidste dages og nætters regn har virkelig sat sit præg på reservatet. Vejlen lå som én stor sammenhængende sø, hvor nogle af de højestliggende græsarealer tittede igennem og gav ståplads for talrige andefugle og hjejler. Ingen havørne. Kun en enkelt vandrefalk og en musvåge kunne det blive til. Grøfterne og engene ved Vesløs var "kantet" op med grågæs, der fouragerede uanfægtet af trafikken. Gæssene havde intet andet valg, da hele engen var oversvømmet.

Ved Kløv Å kørte vi ind mod Hjardemål Klit. Få meter fra parkeringspladsen findes der en stor population af almindelig hyld. Her fandt vi flotte eksemplarer af judasøre og desuden en enkelt busk med spredt bevoksning af engelsød. Et fænomen, jeg ikke tidligere har set.

Turen gik nu til Hanstholm Havn, hvor vores tålmodighed gav bonus. Vi havde ved ankomst allerede spottet en lom, som vi umiddelbart bestemte som en ung islom. Og da vi fik skopet rejst, var vi ikke i tvivl. Skopet hjalp os også med at bestemme de 6 små alkefugle, der lå langt ude på vandet. Heldigvis kom de nærmere, så jeg jeg kunne få rimelige billeder af dem.

Islom juv Hanstholm Havn


Lomvier i vinterdragt Hanstholm Havn


Lomvier i vinterdragt Hanstholm Havn


Sølvmåge juv Hanstholm Havn


Judasøre Hjardemål Klit


Judasøre Hjardemål Klit


Engelsød vokser her på hyld, et fænomen, jeg ikke tidligere har set.


Engelsød vokser her på hyld. Engelsød spredes ved sporer


Vilsted Sø 23. februar solrig morgen, men koldt!

En kold morgentur til fugletårnet, hvor jeg fik et glimt af den ene havørn, der fløj til reden. På vandet var der store flokke af stor skallesluger, hvinænder og pibeænder. Der kommer flere og flere blisgæs til søen. Man kan høre dem, da deres stemmer afviger fra andre gåsestemmer. I "Fugle i felten" beskrives stemmen sådan: et klarinetagtigt "kly-jy" eller "kjo-jo-jo".

Blisgæs


Blisgæs


Blisgæs


Kortnæbbet gås


Hættemåge


Vilsted Sø 21. februar

Det er efterhånden svært at finde en dag med rolige vindforhold. Også i dag stod der en stiv kuling ind over søen, der bevirkede at fuglene trykkede sig eller havde søgt til vige med smult vand. Gråænderne var gået på land for at finde læ i græsset. Men nogle fugle kom dog på vingerne. Således en pæn flok viber og en mindre flok bramgæs. Få blisgæs talte jeg mellem grågæssene, men de store mængder ses ikke. Selv lærkerne var tavse, og i øvrigt så jeg ingen.

Viber over søen


Et udsnit af foregående foto


Bramgæs og viber


Gråænder og en enkelt vibe i læ bag græstuer


Gråænder


Pibeænder


Bramgæs


Bramgæs


Vilsted Sø 17. februar kl. 9:15-10:30

Ved Vilsted By var der som vanligt kun få fugle og i dag blot to knopsvaner. Men fra Sjørupvej iagttog jeg flere arter: Grågæs ikke talt, bramgæs ca. 350, blisgæs ca. 40, hvinænder 56 (hannerne kurtiserede hunnerne)og pibeænder ca. 40.

På sydsiden af fugletårnet fløj en flok viber på 120 fugle mod øst, og flere sanglærker fløj højlydt rundt over engen. Jo, foråret er på vej!

Blisgæs over engen nord for Sjørupvej



En stor flok stære fouragerede på engen syd for Sjørupvej


Stære


Sjagger og en enkelt stær på engen syd for Sjørupvej


Kysten ved Nibes tidligere renseanlæg og Vilsted sø 10. februar

Da jeg var kaldt til tandlæge i Nibe kl. 9:00 og gerne derefter ønskede at besøge Bog og Idé for at spørge ind til salget af min bog, tilbragte jeg ventetiden frem til forretningens åbningtid med et besøg på det sted, hvor surferne holder til. Efter nogen venten hvor jeg sad i bilen, fik jeg øje på en lille flok snespurve, der fouragerede i det opskyllede ålegræs og på det grønne forland. Som minutterne gik, kom de nærmere og nærmere, og jeg kunne tælle 7 fugle. Skønt stor afstand tog jeg nogle billeder og håbede på, at de ville nærme sig mere. Men pludselig gik de på vingerne, og så var forestillingen slut.

Senere på dagen tog jeg en tur til Løgstør Havn og gik ud til indsejlingen i håb om, at der måske var lidt fugle at se på molen, men dels var det koldt og blæsende, dels var der ingen fugle. Derefter kørte jeg til Vilsted Sø. Ved Sjørupvej talte jeg 55 pibeænder, og på vej tilbage, hvor jeg gjorde holdt ved Munksjørupvej, tog jeg nedenstående billeder. Et flot syn!

Blandet flok af grågæs og blisgæs ved Munksjørupvej


Blandet flok af grågæs og blisgæs


Blandet flok af bramgæs og blisgæs. Udsnitsforstørrelse af ovenstående foto


Snespurv på stranden ved surfernes domæne Nibe. En enlig fugl ud af en flok på 7 fugle. Desværre gik de langt borte.


Vilsted Sø 2. februar

Den vindstille solrige formiddag ændrede sig desværre til blæst her i eftermiddag, men dog stadig solrig. I det åbne land ved søen blæste det koldt, så der var bedst i bilen. Som det fremgår af billederne, er der nu muligt at se blisgæs. I små flokke dukker de op blandet med bramgæs og grågæs. Jeg var heldig med en overflyvende flok på 12-13 fugle.

Så ellers hvinænder, stor skallesluger, pibeænder og gråænder. På vej hjem stoppede jeg op ved en stor flok alliker på over 300 fugle.

Blisgæs


Blisgæs


Blisgæs


Blisgås selskab med grågæs>


Grågæs og knopsvaner i den lille sø ved Munksjørupvej


Allike-talte over 300 i samlet flok


Rosvang i Thy 29. januar

Egentlig var det blisgæs, vi kørte efter, da vi den 28.januar drog vestpå. På DOF-basen havde jeg set, at der var meldt store flokke af denne gåseart ud ved Sjørring og Rosvang. Vi ser godt nok blisgæs i Vesthimmerland, men aldrig i store flokke. Så vi var indstillet på en tur til Thy.

Efter at have forladt Sjørring by kørte vi langsomt ad Rosvangvej mod Nørre Vorupøre. Kort før herregården Rosvang fik vi øje på to mindre flokke af grå gæs. Vi kunne hurtigt se, at det ikke var blisgæs, men hvad var det så? For ikke at forstyrre undlod jeg at stille teleskopet op, men tog til gengæld et par fotos. Jeg antog, at det var taigasædgæs, men først hjemme ved computeren, hvor jeg kunne forstørre billederne, blev jeg sikker i min sag.

Vi fortsatte ad Rosvangvej, og på Færgeborgvej drak vi formiddagskaffen. For ikke at have solen lige i øjnene vendte jeg bilen. Krash!! lød det. "Kurven!" råbte Inger. I farten havde hun glemt, at den stod bag bilen. Der blev ikke meget kurv tilbage. Senere kørte vi ad Kanalvej og videre ad Tvorupvej gennem plantagen. Stoppede op ved Tvorup Hul, hvor vi talte om at gå en tur. Men terrænet var for usikkert. Så gik det bedre nogle kilometer længere fremme. Her gik vi en pæn lang tur ad stier omgivet af kuperet terræn beplantet med flotte skovfyr. Det var en dejlig oplevelse. Fjernt fra en tur i Kristiansmindeskoven ved Løgstør.

I Hanstholm tog vi på pizzaria og fyldte maven mere end godt var med pommefritter og snitsel.

Kørte lidt rundt ved havnen og så 7 stenvendere fouragere på kajen. Desværre fløj de bort, inden jeg fik fokus på dem. Ret usædvanligt at se dem på selve kaje. I det ydre havnebassin lå der en enlig rødstrubet lom og en lille flok edderfugle. På Vejlerne så vi ikke noget særligt. Ingen havørne den dag.

Taigasædgæs Anser fabalis fabalis.
I vinterperioden ses to underarter af sædgæs i Europa, skovsædgås, Anser fabalis fabalis og tundrasædgås, Anser fabalis rossicus .
Skovsædgåsen yngler spredt i moser i det nordlige Skandinavien
og ind i det vestlige Siberien, mens tundrasædgåsen yngler på den arktiske tundra længere mod øst.


Udsnitsforstørrelse af samme flok.


Taigasædgås fotograferet 3. april 2003 i Skåne (Digiscoping)
.
I Danmark overvintrer taigasædgåsen i store flokke, mens tundrasædgåsen er sjælden. På afstand kan man let forveksle taigasædgåsen med kortnæbbet gås,
men den markante, smalstribede ryg, lang hals og langt næb med med mere eller mindre orange udstrækning er karakteristisk. Benfarven er orange.


Kortnæbbet gås til sammenligning. Benfarven lyserød, næbbet kort.


Kortnæbbet gås



Kyst ved Løgstør 17. august

Takket være Ingers regelmæssige gåture på muslingekysten ved Løgstør har jeg kunnet fotografere snespurve i dag. I nogle dage har hun set en lille flok, og i dag var de der igen. Jeg benyttede mig af hendes iagttagelser og tog til kysten en halv time før solnedgang.

Jeg havde ikke gået langt, inden jeg fandt fuglene. Fire i alt var der. Forsigtigt listede jeg mig ind på dem, og heldigvis nåede jeg at få en del billeder, inden en stor hund snusede mig op ad benet, og en endnu større hundeejer kom op på siden af mig. "Pas på ikke at jage fuglene væk" råbte jeg. Hvorpå han gryntede et eller andet uforståeligt. Men da havde hunden allerede jaget fuglene på flugt. RESPEKTLØS!!!!!

EXIF: ISO 2000, 1/800 sec. f:7, 1/3 EV. Efterbehandlet i Topas DeNoise og Topas Sharpen





Nørrekær Enge 14. januar

På en køretur fra Aggersund mod Kølby over mølleparken talte jeg ca. 350 sangsvaner fordelt i flere grupper. I den ene gruppe gemte der sig 102 canadagæs. På marken ved Povtrupvej de en lille flok rådyr, som naturligvis blev forstyrret, da jeg langsomt trillede nærmere. Da de efter en kort løbetur over markerne stoppede op, måtte jeg konstatere, at der faktisk var 7 dyr i flokken. Senere fik jeg øje på en stor flok sjaggere, der fløj op fra en rapsmark tog en runde for derefter igen at slå sig ned i rapsen. En tårnfalk musede.

Fire rådyr der blev til syv, da de stoppede op ude på marken i passende afstand fra den røde bil





Canadagæs-et udsnit af en flok på 102 fugle


Canadagæs-læg mærke til en lille konflikt mellem en sangsvane og en canadagås. De næbbes


Sjagger


Sjagger udsnitsforstørrelse


Lendrup 10. januar

I formiddags kørte jeg et smut til Lendrup og gik ad stien mod ophalingspladsen for joller. Derved nåede jeg helt frem til lagunen og kom ufrivilligt til at forstyrre fuglene. Ca 200 ænder gik på vingerne (størstedelen gråænder)og fløj ud over fjorden, hvor de slog sig ned. Tilbage var der nu kun 4 lille lappedykkere, som i panik skøjtede henover vandet og dykkede for senere at dukke op i behørig afstand fra mig. Da jeg havde fjernet mig og var ved Kanalbetjentens Hus, så jeg, at ænderne var ved at vende tilbage til lagunen.

På vej hjem stoppede jeg op for at fotografere nogle sangsvaner. På markerne ved Hobrovej lidt nord for Vilsted er der nu samlet en stor flok på et par hundrede, der fouragerer på en rapsmark.