Opdateret d. 6.1.2024


Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2023

Løgstør Havn 7. dec. og Vilsted Sø 21. og 26. dec.

Billedmaterialet viser tydeligt en ikke aktiv side af mig. Vejret har ikke været optimalt, og det har jeg heller ikke. Håber på bedre vejr i det nye år, og at min førlighed bliver bedre.

Ung sølvmåge Løgstør 7. dec


Ung sølvmåge Løgstør7. dec


Gråænder Vilsted Sø 21. dec.


Gråænder og pibeænder Vilsted Sø 21 dec.


Stor skallesluger Vilsted Sø. Talte 55 fugle ved Ranumsiden 26. dec.


Grågæs Vilsted Sø 26. dec.


Grrågæs Vilsted Sø 26. dec.


Vilsted Sø 30. november.

På vej hjem fra Års gjorde jeg holdt ved Vilsted Sø og kørte stille og roligt hen mod åen, hvor jeg parkerede parallelt med vandløbet. Solen stod nu så meget mod syd/sydvest, at lyset faldt fint på åløbet opstrøms. Jeg havde ikke siddet i bilen ret længe, førend ænderne vendte tilbage. Først pibeænderne. Derefter fulgte nogle enkelte krikænder. Den lille lappedykker så jeg, men efter den havde dykket, kom den ikke mere til syne. Det gjorde derimod en enlig vandrkse. Først skjult bag tagrør. Men så fik den pludselig travt og benede langs åbrinken med sneen som baggrund spejlende sig i vandet. Jeg fulgte den og tog mange billeder. Det var et godt møde!!

Vandrikse


Vandrikse


Vandrikse


Vandrikse


Pibeand han


Krikand han


Rødhals


Lendrup den 26. nov. kl. 21:30 månelysfoto. og Vilsted Sø den 27. nov. kl. 14:15-15:00

Hvinand hun


Krikænder hanner


Knarand han


Krikand han


Grønbenet rørhøne ungfugl


Pibeand hun


Kanalbetjentens hus ved Lendrup. Fotograferet kl. 22:30. Lyskilde månenlys.


Frederik Den Syvendes Kanal m.m. Fotograferet kl 22:35. Lyskilde månelys


Ved Løgstør Strand mod Lendrup 11. nov og ved Vilsted Sø den 21. nov.
De mørke, regnfulde dage i november trigger ikke lysten ej heller mulighederne for fotografering, derfor er min aktivitet på nulpunktet. At jeg tillige har smerter i ryg og bentøj gør det ikke bedre. Jeg håber på og ønsker snarligt bedre vejr og et bedre helbred. Her er nogle få, ikke særlige seværdige fotos, men som trods alt viser, at jeg har gjort et forsøg. Der er muligvis tale om islandske rødben. Bramgæssene er et udpluk af en større flok, der kom fra syd og landede ved rørskoven i den nordvestlige del af søen. På vandet lå der en større flok pibeænder og i den østlige del så jeg tre stor skallesluger. .

Svartbag


Rødben


Strandskade


Bramgæs over den nordlige del af Vilsted Sø


Stackingsdag den 2. november

Møde i NFD-Nord med stacking på programmet. Niels Juul Boholm, der er ekspert i disciplinen, lagde ud med en grundig, teknisk gennemgang af de forskellige muligheder i relation til "maskinparken" og viste nogle færdige billeder, efter en tur i programmet Helicon. Et program, han foretrækker. De øvrige deltagere inkl. mig selv var blevet opfordret til at vise egne resultater. Peter og jeg var de eneste, der stillede sig til rådighed.

Her vil jeg nu fortælle, hvorledes jeg selv greb opgaven an. Mit kamera, Canon 6D Mark II fulframe med en macrolinse 105 mm, satte jeg på stativ. En flash påmonteret og rettet direkte mod loftet gav indirekte lys. Indstillingerne på kameraet var: Program P,1/60 sec., f 4,0. Mit objekt var en blomsterstand af koreansk mandstro, som stritter i alle retninger. Jeg tog fem billeder med fokusering, som det fremgår af de første 5 billeder. De sidste er det endelige resultat efter at have været en tur i photoshop.

Billed 1. Fokus på den nærmeste "gren" skråt nede til højre


Billed 2. Fokus på toppen af blomsterstanden


Billed 3. Fokus på en af de højeste grene


Billed 4. Fokus på grenen skråt op til højre


Billed 5. Fokus på grenen skråt ned til venstre


Det færdige resultat. Alt er skarpt


Vilsted Sø 30. oktober

Pibeand hun og han


Råge


Pibeænder flyver til hvile i græsset


Fouragerende Pibeænder


Viber samlet i store flokke tæt på søvandet


Viberne gik på vingerne nætop som solen gik bag en sky


Vilsted Sø 18.oktober

Sildemåge


Sildemåge


Blisgæs - mine første dette efterår


Ung hættemåge


Fiskehejre


Tur rundt om regnvandsbassinet ved Øster Ørbækvej, Løgstør 9. oktober

Langs bredden af bassinet har der etableret sig en bræmme af pionerplanter. Dem ville jeg gerne fotografere. Så det gjorde jeg. Dog ikke fyldetsgørende. Der er mere at komme efter. Strand-hornskulpen er en af tre blomstrende individer, jeg så langs kysten mod Lendrup. Det er sent!

Strand-Hornskulpe


Rosa Carolina


Jordrøg


Cypres-vortemælk


Almindelig svinemælk


Bleg pileurt


Ager-stedmorblomst


Rank vejsennep

Læge-ærenpris


Mælkebøtte


Kirtel-kortstråle


Kirtel-kortstråle


Dronefluer på mælkebøtte (dens larve kaldes rottehale)


Droneflue


Rød tvetand


Spergel


Hyrdetaske


Vilsted Sø den 6. oktober

Tilsyneladende fugletomt, men man skal ikke lade sig snyde. Da jeg vender ude ved parkeringspladsen og kører hjemad, har jeg åbenbart forstyrret store flokke af viber og hjejler, der har skjult sig i de høje græsser. En del går på vingerne, og jeg griber kameraet.

Hjejler


Hjejler og enkelte viber. På vandet i baggrunden en pibeand han


Pibeænder


Vilsted Sø 28. september

Et kort ophold ved Bjørnsholm Ås indløb. Fik et glimt af isfuglen og afventede, at de få ænder, der lå nogle hundrede meter borte, ville nærme sig. Krikænderne kom op på højde med mig, næsten. Den lille lappedykker kom også ret tæt på, men skjulte sig i plantevæksten.

Krikænder i overgangsdragtPibeænder, gråænder og lille lappedykker


Lille lappedykker


Tyndskulpet brøndkarse


Ophold i Højer fra den 16. til den 23. september

Det var ind imellem dage med blæst og regn som en dårlig medspiller, når der skulle fotograferes fugle. Men i de dage, hvor vinden drev skyer ind over vaden var det oplagt at sætte fokus på landskaberne. Nogle har jeg konverteret til sort/hvid. Det samme med billeder fra Fil Sø, som vi besøgte på vej hjem.

Pibeænder


Pibeænder i tusinder


Spidsand


Storspove


Storspove


Småspove

Knopsvanepar i Fil Sø


Fil Sø


Kramnitse på Sydlolland og tur til Fejø i dagene 13.til 16 september

Vi ankom til Kramnitse kl. ca. 17 efter en lang køretur på i alt 330 km og blev som altid godt modtaget af Lars og Birgit. Picnickurven var pakket, og turen gik derefter til den lille havn, hvor vi nød hinandens selskab, et glas vin, vindruer m.m. og det smukke vejr.
Næste dag den 14. september tog vi til Hyllekrog, hvor vi så tårnfalk, havørn, krikænder, almindelig ryle og småfugle som stenpikker, blåmejse og engpiber. Vejret var stadig med os. Blå himmel og op til 25 grader.
Vi besluttede senere på dagen at tage en tur til Fejø næste da. Her havde ingen af os været tidligere. Det blev en god oplevelse med besøg på den lille, nu landfaste ø Skalø, Dyvig Havn og Fejø Mølle. På vej hjem besøgte vi Tirsted Kirke med Tirsted Stenen.

Klæbende limurt i sen blomstring 15. sept.


Såden mødes vi på Fejø, når vi går i land. En fortælling om, at vi er kommet til æblernes ø


Vi havde kun kørt nogle få kilometer, inden vi fik syn for sagnBirgit nyder synetDet gør Inger og Lars også

Motiv fra Skalø


Motiv fra Skalø


Motiv fra Skalø-Kveller


Motiv fra Skalø-Kveller


Skarver ved Dyvig Havn


Fejø Mølle - Birgit i forgrunden


Fejø Mølle


Tirsted Kirke


Tirsted Stenen


Vejlerne 1. september og Barmer Landingssted 5. sept

Sølvhejre Lundfjord Tårnet


Rødben ungfugl Barmer Landingssted


Vilsted Sø 29. august

Flemming Fragtrup havde for et par dage siden set to isfugle ved Bjørnsholm Ås indløb i søen. Her kan de sidde på en planke, der går tværs over åløbet. Inger og jeg besluttede os for at prøve lykken. Så vi kørte bilen i stilling. Inger satte sig på bagsædet, og med nedrullede vinduer satte vi os til at vente. Efter et kvarter ca. kom den første fugl og satte sig i et brøkdel af et sekund. Ingen af os nåede at eksponere. Men ikke så lang tid efter lykkedes det at "fange" en af fuglene. Jeg var ikke tilfreds med billedet, da fuglen sad så kedeligt på planken. Inger gik en tur, og i den tid, hun var væk, stillede en af fuglene sig på en pæl med tagrør i baggrunden. Det blev et langt bedre billede.

Isfugl ved Vilsted Sø. Læg mærke til de små ben og det 4 cm. lange næb. Velegnet til fiskefangst.


Isfugl ved Vilsted Sø


Gul vipstjert følger i kreaturernes spor


Tur til Oudrup - og Ajstrup Hede 27. august


Tyttebær Ajstrup Hede


Kaprifolie Ajstrup Hede


Kaprifolie Ajstrup Hede


Almindelig ene


Almindelig ene


Rovbille


Almindelig sumpsvirreflue


Almindelig sumpsvirreflue


Almindelig sumpsvirreflueAgerhumle


Agerhumle


Tobaksfarvet blomsterbuk


Spids øjentrøst


Billeder fra den 2. august frem til den 17. august

Her ses som det mest interessante billeder fra Tandrup Sø, hvor sangsvaneparret i år har fået 6 unger klækket. Desuden pragtbuksebi og engblåfugl. Også ved Tandrup Sø.

Bjerget ved Sebbersund 2. august


Bjerget ved Sebbersund


Tandrup Sø 5. august


Sangsvaner ved Tandrup Sø


Sangsvaner ved Tandrup sø


Sangsvaner ved Tandrup Sø


Engblåfugl Tandrup Sø 5. august


Pragtbuksebi 5. august ved Tandrup Sø


Pragtbuksebi ved Tandrup Sø 5. august


Almindelig sandhveps med sommerfuglelarve 17. august Løgstør


Rød Glente Nørrekær Enge 14. august


Mejetærskning ved Næsborg 14. august


Tur til Vejlerne og Feggesund 28. juli

Tog en eftermiddags tur til Vejlerne med besøg ved Lundfjord Tårnet. Observerede en del grågæs og få viber. Et par hundrede meter ude i fjorden gik en enlig sølvhejre og fouragerede. I pilekrattet sad en gransanger og småsang. Vejret var som forandret siden i går: svag vind og næsten skyfrit, så det var skønt at sidde på en bænk og nyde kaffen.

Kørte derfter til Midtsøen og fandt den næsten tom for fugle. Det samme var engen. Meget skuffende! Hvad så? Jo, hvad med en tur til færgelejet ved Feggesund! Her er smukt. Især strandengen før færgelejet er helt unikt. Her i sommertiden "pyntet op" med kreaturer og heste. Stærene mæskede sig i hybenrosens bær og mågerne fløj med den blå himmel som baggrund og fangede insekter. Blomstrende torskemund og store flader med strandarve prydede vejrabatterne.

Stormmåge fanger insekter ved Feggesund


Stære ved Feggesund

Torskemund


Hvid vipstjert bader ved Løgstør Havn


Oudrup Østerhede 27. juli

Oudrup Østerhede


Larve af syvplettet mariehøne (Coccinella septempunctata)


Stregbredpande


Præstebille


Seksplettet køllesværmer


Spids øjentrøst


Græshoppe art?


Fjermøl


Bording, Munklindevej 27, 25. juli

Mjødurt


Svirreflue i almindelig fredløs


Præstebille i musevikke


Larve af blodplet


Bærtæge


Bærtæge


Lendrup 19. juli

Sandrandøje. For det meste klapper sandrandøje vingerne sammen, så man ikke kan se de to øjepletter på forvingens bagside. Her har sommerfuglen mistet et hjørne af bagvingen, derved er øjepletten blevet synlig. Øjeplettens størelse viser, at der her er tale om hunnen.


Bedeguargalhveps (Rosengalle) på vildrose


Korbær


Krybende potentil


Finderup Øvelsesterræn og haven på Taarupgaardevej 7, 13. juli.

Duehale i buddleja Tårupgårdvej 7 Løgstrup. Iso 2500, 1/2500 sec


Duehale


Duehale


Duehale


Dehale


Dukatsommerfugl Finderup Øvelsesterræn


Dukatsommerfugl, Finderup Øvelsesterræn


Dukatsommerfugl


Dukatsommerfugl


Stor Humlesvirreflue Tårupgårdvej 7 Løgstrup


Stor humlesvirreflue


Stor humlesvirreflue


Blåhat jordbi, Finderup


Bæltet galloway, Finderup


Smalbladet timian, Finderup


Engrandøje, Finderup


Cykelstien ved Løgstør 7. juli

En kort fototur på en lille strækning ad cykelstien fra Løgstør forbi Løgstør Rørs lagerplads gav blandt meget andet disse arter.

Rød skovmyre og bladlus


Rød skovmyre og bladlus


Toplettet mariehøne


Tidselbuk


Almindelig nælde-blomstertæge


Flueknepperi


Humlebi, art?


Lille ildfugl


Græsrandøje


Græsrandøje


Streg-bredpande


Tur ad Ellidsbølvej til kysten og senere til Bulbjerg 28. juni

Da jeg var forhindret i at deltage i NFD-Nords fototur i søndags til Ellidsbøl, prøvede Inger og jeg onsdag den 28.at finde samme lokalitet. Vi fandt let Ellidsbølvej og kørte ned mod stranden. Her fandt vi en sti, der førte ind i et tørt hedelandskab. Ret hurtigt så vi den første klitperlemorsommerfugl. Og på vores tur videre op i terrænet fandt vi et par stykker mere. De søgte til lægeoksetunge.
Men da jeg på facebook havde set, at holdet i søndags også havde set sumphullæbe og tranebær, konkluderede jeg, at de måtte havde gået et andet sted. Da vi kørte længere ned mod stranden, fandt vi en sti på modsatte side af vejen. Stien går ind over et fugtigt område, så vi håbede. Allerede ved start så vi en pæn bestand af purpurella. Og længere fremme var der op til 8 flyvende klitperlemorsommerfugle. På grund af stærk blæst, var det en svær opgave at fotografere dem, men med tålmod gik det. Senere så vi isblåfugl, violetrandet ildfugl og seksplettet køllesværmer.

Turen gik derefter til Bulbjerg, hvor riderne har unger. På resterne af Skarreklit lå 5 ederfugle.

Klitperlemorsommerfuglens flotte underside


Klitperlemorsommerfugl


Klitperlemorsommerfugl i kærtidsel


Klitperlemorsommerfugl satte sig i græsset og var dermed i læ for vinden


KLitperlemorsommerfugl i lægeokseøje


Ukendt insekt i lægeoksetunge


Lægeoksetunge


Klitperlemorsommerfugl, arkivbillede


Isblåfugl, arkivbillede


Violetrandet ildfugl, arkivbillede


Riderne på Bulbjerg har endnu ikke flyvefærdige unger


Hvad har fuglen fået kik på?


Den kigger stadig


Plettet kongepen er meget almindelig omkring knuden


Kramnitze 20. juni

I nogle dage havde vi hørt kærsangeren synge fra et rosenkrat og tillige set den i glimt. Men i dag havde jeg besluttet mig for at få billeder af den. Jeg satte mig derfor halvt nede på diget og ventede. Kort efter begyndte den at synge fra forskellige positioner i krattet et stykke borte, men undertiden også i fin fotoafstand. Det var imidlertid svært at få den "fri" af grenene, som på nogle af mine billeder griber forstyrrende ind.
Senere gik jeg ned på strandengen for at fotografere hjorterod. Hjorterod har en sydøstlig udbredelse, og den er ny art for mig.

Kærsanger


Kærsanger


Kærsanger


Kærsanger


Kærsanger


Hjorterod


Hjorterod


Tur til Krenkerup og Nysted. I morgentimerne gravænder ved Kramnitze Havn 16. juni

Godset Krenkerup, som er lukket for offentligheden


Nysted Rådhus


Løve Apoteket i Nysted


Museum Aarestrups Hus


Museets baggård


Nysted Kirke


Inger ved Nysted Kirke


Gravand, læg mærke til de gønne armsvingfjer. Fejlfarve


Gravand


Gravænder samlet ved Kramnitze. Op til 14 talte jeg


Skærmydsler opstår undertiden


Taberen dykker. Taffeland, hunnen, trækker sig


Morgen ved Kramnitze og senere på dagen Knuthenborg Safaripark 15.juni

Gravand


Fiskehejre


Landsvale


Landsvale henter redemateriale


Store ege fra parken


Mammuttræ (Sequoiadendron giganteum) kan blive op til 85 meter højt. Inger fylder ikke meget i forhold til dette træ i parken


Nu kan vi bedre se, at det er Inger


Hvidt næsehorn


Rothchilds giraf, lever på Savannen i Uganda og Kenya


Rothchilds giraf


Portræt af rothchilds giraf


Portræt af rothchilds giraf


Eland


Eland


Eland


Portræt af eland


Blå gnu


Bisonokser


Afrikansk struds


Sabelantiloper


Giraf og sabelantiloper


SangdrosselKramnitze, Lollands sydkyst 14. juni

Den lille havn ved Kramnitze er et godt sted at besøge tidligt om morgenen, inden bådfolket og hundeluftere kommer til. Fra bilen er der fine muligheder for at fotografere, og i dag var heldet med mig. Tornirisken har rede i rugosaen. Både han og hun viste sig. På den vestre side af havnen kan man køre ud i et ørkenagtigt landskab, der i dag bærer præg af tørken. Her var der sanglærker og tornsanger.

Senere på dagen gik vi en aftentur på diget og derfra ned på strandengen, der i disse dage lyser op i røde nuancer af utallige blomstrende ager-kohvede. Et meget sjældent syn for en himmerlænding.Ager-kohvede, der er en halvsnylter, hører til gyvelkvælerfamilien.

Fiskehejre


Gulspurv


Tornirisk han


Tornirisk han


Sanglærke


Tornsanger


Agersnerle


Rødknæ


Vildrose


Almindelig katost


Blåmunke


Strandkarse


Ager-kohvede i modlys


Ager-kohvede i modlys


Ager-kohvede


Klæbrig limurt


Haven i Løgstør 12. juni

Dværgblåfugl


Dværgblåfugl


8. juni.

Nye billeder fra forskellige lokaliteter

Eng-stavedderkop (Tetragnatha extensa)Halkær Mølle


Eng-stavedderkop (Tetragnatha extensa), Halkær Mølle


Eng-stavedderkop (Tetragnatha extensa, Halkær Mølle


Dunet vejbred, Lendrup


Engkarse, Halkær Mølle


Almindelig vandnymfe, Halkær Mølle


Blåvinget pragtvandnymfe han, Halkær Mølle


Sortsømmet blomsterbuk, Finderup Øvelsesterræn


Strand-hornskulpe, Lendrup. Over 50 planter


Knoldranunkel, Lendrup


28. maj til den 2. juni

Fotos fra forskellige lokaliteter: Vokslev, Gravlev, Hobro og Vilsted Sø

Blåvinget pragtvandnymfe hun, Vokslev Kalkgrav


Blåvinget pragtvandnymfe hun, Vokslev Kalkgrav


Blåvinget pragtvandnymfe han, Vokslev Kalkgrav


Spidsvinget tørstetræmåler (Macaria alternata)


Ægbladet fliglæbe, Vokslev Kalkgrav


Åslyngninger ved Gravlev Sø


Åløb, Gravlev. Her yngler bjergvipstjert


Huul Mølle, Vokslev


Nyrestaureret Huul Mølle, Vokslev


Grønbenet rørhøne, Hobro


Grønbenet rørhøne, Hobro


Fiskehejre, Hobro


Gråkrage adult og juv, Vilsted Sø


Gråkrage, Vilsted Sø


Solsort juv, egen have i Løgstør


Hirsholmene den 27. maj

Kl. godt 07 stævnede en lille gruppe fotografer fra NFD-Nord ud af havnen i Frederikshavn med kurs mod Hirsholmene. Vejret var med os. En svag brise fra nordvest og fuld sol gav de rette betingelser for en flot og rolig overfart. Ivan havde sørget for morgenbrød og en Gammel Dansk. Stemningen var i top, og snakken gik lystigt.

Målet for de fleste var naturligt nok at fotografere de små, livlige tejster, hvoraf flere sad på molen og så os duve i havn. En del lettede, men inde i havnen svømmede mange uanfægtet rundt og var optaget af kurmageri og andre sysler. Med besked om frokost kl. 11 og afrejse kl. 14 gik flokken i opløsning og hver især fandt motiver, som udover tejsterne også omfattede splitterner, hættemåger, strandskader, stenvendere, ederfugle og toppet skallesluger. Nogle tog kampen op for at fotografere landsvaler, som hentede mudder til redebygning. Selv brugte jeg den meste tid på filmoptagelser, men fik dog også tid til stillbilleder, hvilket da også fremgår af nedenstående billedserie.

Tejst lægger an til landing på en sten


Landingsstellet rettes op


Så er fuglen landet
Tejst på løbeturTejst med tangspræl


Tejst med tangspræl


Splitterne


Stenvender gammel fugl


Stenvender gammel fugl


Stenvender gammel fugl


Stenvender ungfugl


Strandskade


Ederfugle hunner


Ederfugle hunner


Ederfugle hunner


Navn Sø 25. maj

Et kort besøg ved Navn Sø. Blæsten gik frisk over søens vande, men vinden var kold. Jeg kom lige fra hørelægen i Aars og ville afprøve mine nye apparater. Næppe var jeg trådt ud af bilen, før jeg erkendte gevinsten ved bedre hørelse. Munk, havesanger, løvsanger, tornsanger, gærdesmutte og gulspurv alle fangede jeg og det endda for fuld styrke. Det var en stor glæde. De mange blomstrende hvidtjørn gjorde indtryk!

HVidtjørnen blomstrer


Hvidtjørn


HvidtjørnHvidtjørn

Gravand


Gravand


Agurkeedderkop, en af de mindste hjulspindere


Hestesko-vandnymfe hun med selskab af ti-plettet mariehøne


Hestesko-vandnymfe hun


10-plettet mariehøne. Størrelse ca. 3 mm


Glinsende smaragdlibel


Ertebølle 18. maj og 19. maj

I går den 18. maj tog vi til Ertebølle Strand sydlige del for at lede efter digesvaler. Men vi måtte helt forbi knuden og videre over "badebroen", inden vi fandt en koloni. Jeg stoppede op og tog kampen op for at fotografere dem. Det er ikke let, da det er hurtige fugle. Desuden får man i de fleste tilfælde rumpefotos. Men undertiden kan man være heldig.

I dag den 19. maj tog vi igen til kolonien. Denne gang for at filme fuglene, men også for at fotografere dem oppe fra skrænten. Det er muligt at placere sig, så man kan fotografere fra siden. Det lykkedes!!

Digesvale, fotograferet fra skrænten


Digesvale


Digesvale


Digesvale, fotograferet fra stranden


Digesvale, fotograferet fra stranden


Digesvale


Fotograferet fra stranden

26- 29. april STORTRAPPE-TUR med Hanstholm Rejser under turleder Jan S. Kristensen :

Til Havelländisch Luch, Garlitz, med yderligere besøg i Müritz Nationalpark, Feldberg Seenlandschaft og Schlicht. Her for at lede efter lille skrigeørn. 29 deltagere, alle meget fugleinteresserede.

De mange vågne øjne og lyttende ører gjorde sit til, at der blev set 120 forskellige arter, hvoraf mellemflagspætten gav de fleste nye krydser. Den var også ny for mig. Jeg så den, men fik ikke et godt foto med hjem. Fotografiet af stortrappen er taget på meget lang afstand, men fuglen kan godt genkendes. Det var dejligt at genopleve de mange rugende storke i de små byer. Og de røde glenter på himlen over os, samt de mange traner på markerne vakte begejstring.

Det var en smuk tur gennem et landskab i et spirende forår med blomstrende fuglekirsebær, slåen og spidsløn, et træ, som burde være mere skattet i Danmark. Utallige rådyr græssede på de grønne marker langs vejene.

Humøret var højt. Antons (vores fremragende chauffør) og Jans rullende køkken, hvorfra der blev serveret frikadeller, pølse og kartoffelsalat, gav en kærkommen pause på det lange træk.

Flyvende stortrapper i opdrætsområdet, der er hegnet for at beskytte kyllingerne. Garlitz, Märkish Luch, Brandenburg


Stortrappe han. Trapper tilhører ordenen, Otididae. Fuglene lever på vidtstrakte sletter med lav vegetation,
men også i agerlandet, som her i Tyskland, hvor vi så 15-20 fugle. Hannerne kan veje op til 16 kg og har et vingefang på 2,40 m.
Det er en af verdens tungest flyvende fugl, måske overgået af koritrappen, der vejer op til 22 kg.


Stortrappe han. Hannerne er ca. 30% større end hunnerne og mere end dobbelt så tunge. I parringstiden "skummer" de, som man populært siger. En adfærd, som vi så en snært af.


Traner, Garlitz Brandenburg


Bomlærke, Garlitz Brandenburg


Pungmejse, Märkish Luch, Brandenburg


Pungmejse han


Pungmejserede


Hvid vipstjert, Märkish Luch


Mellemflagspætte, Campingplads "Boek" ved Müritz See, Mecklenburg-Vorpommern


Toppet lappedykker, Rheinsberg, Brandenburg


Toppet lappedykker, Rheinsberg, Brandenburg


Toppet lappedykker, Rheinsberg Brandenburg


Blåmejse, Feldberger, Mecklenburg-Vorpommern


Blåmejse, Feldberger, Mecklenburg-Vorpommern


Engkabbeleje, Müritz Kargow, Speck


Skovsyre, Müritz Kargow, Speck


Skinnende Støvpude (Reticularia lycoperdon) er det svampedyr, der findes på såvel døde træstammer som på levende. En mangekernet amøbe, et såkaldt plasmodie, der er hvidt og grynet, når det kravler frem. Siden tørrer overfladen ind, og den bliver glat og skinnende brungrå med mørkebrun, trådet sporemasse.

Svampedyr er hverken svamp eller dyr. De har deres helt egen klasse. Tidligere blev de betragtet som svampe, fordi de danner sporer. Svampedyrene har en helt speciel livscyklus: Svampedyrenes sporer udvikler sig til celler, som kan formere sig ved celledeling og leve enkeltvis i jorden. De bevæger sig aktivt rundt og optager føde. Ved udtørring kan de omdanne sig til kuglerunde, tykvæggede hvilelegemer, som kan overleve i flere år, inden de igen omdanner sig til aktive celler. Müritz Kargow, Speck

Skinnende støvpude, Müritz Kargow, Speck


Skinnende støvpude i begyndende face, Müritz Kargow, Speck


Skovbund med bevoksning af vorterod, Müritz Kargow, Speck


Vorterod, Müritz Kargow, Speck


Træskulptur, Müritz Kargow, Speck


Cypres-vortemælk, Müritz Kargow, Speck


Ildtæge-Pyrrhocoris apterus. Optrådte i store mængder kort før vi stod på bussen ved Speck


Spidsløn ved Hotel Bollmannsruh am Beetzee


Spidsløn ved Hotel Bollmannsruh am Beetzee


Aften ved hotel Maritim Hafenhotel Rheinsberg 27. april


Morgen ved hotel Maritim Hafenhotel Rheinsberg 29.april


Vilsted Sø 22. april

Op ved solopgang. Ledte forgæves flere steder efter blåhals. Så en flot ræv ved broen på ranumsiden. Gik ud til tårnet for at få et glimt af havørnen. Desværre skulde den ikke på fisketur, mens jeg tålmodigt ventede.


Havørnereden på Lyngholmen


En af de gamle havørne


Sølvhejren lettede på lang afstand


Lidt dugvåd sanglærke letter


Sanglærke


Års, Halkær Å 19. april

Ofte har vi kørt forbi genslyngningerne af Halkær Å ved rundkørslen, Års, uden at stoppe op for at tage projektet i øjesyn. Men i dag, hvor jeg var i Års i andet ærinde, tog jeg en rask beslutning. Parkerede ved Roldvejen og gik ind idet, der viste sig at være en hundeskov. Herfra var det ikke let at overskue åen. Derfor kørte jeg om på modsatte side, og her kunne man endda gå ud i terrænet. Her tog jeg en del billeder, men måtte erkende, at det er svært at få et overblik, men det lykkedes trods alt.


Halkær Ås genslyngninger ved Års


Halkær Å set fra hundeskoven


Rickelsbüller Koog 16. april kl. 07:45

I dag havde vi planlagt en fælles fototur til Rickelsbüller Koog. Inger lod mobilen blive i tasken og gjorde i stedet Canon D7 klar. Med en zoomlinse 70-300 påmonteret var det nu muligt at få gode fuglebilleder. Det var meget hyggeligt at "arbejde" sammen. Inger havde sat sig på bagsædet og havde derved begge sideruder til rådighed. Men på grund af solens stilling var det bedste lys det, der faldt på den tyske side. Det var da også her fuglene fandtes. I øvrigt de samme arter som i de foregående dage. Bortset fra en havørn, der sad og "nød" morgensolen på en tue langt uden for fotoafstand. På vej hjem til Højer stoppede vi op ved nogle buske med udgåede, tynde grene. Her var nogle gråspurve, hanner, i gang med at rive grene løs til redemateriale. Den adfærd har jeg ikke tidlige set. Det bliver spændende at se, hvad Inger har fået ud af brugen af 7 D'eren

Engpiber


Bramgæs


Stor kobbersneppe


Stor kobbersneppe


Stor kobbersn eppe


Stor kobbersneppe


Stor kobbersneppe


Brushane


Strandskade


Gråspurv han henter redemateriale


Gråspurv han henter redemateriale


Gråspurve henter redemateriale


Gråspurv hun


Ny Frederiks Kog, Margrethe Kog, Mandø og Rickelsbüller Koog 14. april

Igen en tidlig morgentur, hvor jeg kørte ad våde markveje rundt i marsken. De store kobbersnepper sang og store flokke af brushøns fouragerede på engene. Af og til gik flokkene på vingerne i fin afstand.

Vi havde besluttet at køre en tur til Mandø, for vejret tegnede godt. Da vi ankom for at køre ad Låningsvejen, var det ekstremt lavvandet. Det blev en ret fuglefattig tur. Højdepunktet var en sølvhejre, der stod i kanalen bag diget i den østlige del af øen. I byen gik vi en tur op over klitterne, så strandskader og en overflyvende rørhøg han.

Efter aftensmaden tog vi igen en tur til Rickelsbüller Koog. Her oplevede vi Danmarks største fuglevoliere. Hundredevis af bramgæs stod så flot samlet i det sene aftenlys, men desværre sløret af vildsvinehegnet. Det er beskæmmende. Længere ude gentog sceneriet sig, dog denne gang med klyder som aktører.

Ringdue


Sanglærke


Stor Kobbersneppe


Brushøns


Brushøns


Brushøns


Brushøns


Sølvhejre Mandø


Sølvhejre Mandø


Bramgæs på Margrethe Kog bag Vildsvinehegnet
Rickelsbüller Koog og Ny Frederiks Kog 13. april

Vejret fristede til en tidlig morgentur. Stod op kl. 06:15 og var i Rudbøl-Kog 06:45, hvor jeg fotograferede en atlingand. Fuglen svømmede i en grøft på min højre side, men pludselig fløj den over vejen og landede i grøften på min venstre side. Det gav fine fotomuligheder. Efter nogen kørsel på grusvejene i kogen for at lede efter sydlig blåhals kørte jeg til Rickelsbüller Koog.

Ved Rickelsbüller Koog var der fugle!! Brushøns i mange forskellige dragter. Desværre sidder man for højt oppe på diget til fotografering i den rette vinkel, men pyt! Som det fremgår af billedserien var der: Brushøns, sortklire, en del store kobbersnepper, strandskader og gravænder. Desuden mange andre arter, som jeg ikke fik billede af: grågæs, bramgæs (i tusindtal-har i forvejen et rigt arkiv fyldt med billeder af denne smukke gåseart), krikænder, skeænder, gråænder, rødben, vibe, alm. ryle. Ved informationscentret udspandt der sig en lille duel mellem rivaliserende strandskader.

På vej hjem mod Højer ad Siltoftvejen fik jeg den helt store oplevelse med 7 havørne, 12-14 ravne og en del gråkrager samlet omkring et dødt får. Adskillige skærmydsler udspandt sig mellem fuglene, hvor havørnene hver gang gik af med sejren. På et tidspunkt fløj en gammel havørn over marken forfulgt af et par krager, hvorefter den landede på en pæl med flotte udbredte vinger. Det var morgenens højdepunkt!

Vidåen ved Nørremølle


Engene ved Nørremølle kort før solopgang


Rickelsbüller Koog kl. 06:55


Atlingand


Brushøns


Brushane


Brushane


Sortklire


Sortklire


Sortklire


Stor kobbersneppe


Stor kobbersneppe


Brushane


Strandskaden ser en rival trænge sig på


Han skal drives på porten


Rivalen går planken ud


Flyver bort


og lander meget opskræmt


Gravænder


Gravænder


Gammel havørn


Festmåltid på et dødt får. Syv havørne, 12-14 ravne og nogle gråkrager i Ny-Frederikskog


Havørn forfulgt af en gråkrage


Kragen har mistet terræn
Højer 12. april

Kom til Højer i går ved 18-tiden efter at have gjort holdt ved naturcenteret Præstbjerg, hvor vi gik en mindre tur. Hørte kvækkende frøer og så en fiskeørn.

Wikipedia skriver: Præstbjerg er et stort kuperet vestjysk hedeområde i Vind Sogn beliggende nogle få kilometer nord for Ørnhøj. Området har en varieret natur med såvel hede som egekrat, skov, samt Præstbjerg Sø og Præstbjerg Bæk. I den østlige del af området, hvor bl.a. søen findes, finder man Præstbjerg Naturcenter, der er et rekreativt område på 176 hektar med lejrplads, naturlegeplads, undervisningslokaler, samt et omfattende stisystem. Centeret, der blev indviet i 2003, har stier egnede til kørestolsbrugere og gangbesværede personer. Bakken Præstbjerg på 93 m.o.h. er beliggende i området.

Kørte i dag trods gråvejr og lidt regn til Vidåslusen og senere ind ad "forbudt" markvej. Så en enkelt havørn og senere en større flok hjejler. Af sidstnævnte har jeg forsøgt mig med et par alternative billeder i s/h.

Præstbjerg


Præstbjerg


Præstbjerg


Hjejler over sort jord i modlys og gråt vejr. Data: ISO 1600, f 8. !/500 og Extender 1,4
Vilsted Sø 8. april

Hættemågerne ynder at sidde på de to gamle pæle


Grågæs i morgenlys


Grågås letter


Pibeænder


Pibeænder


Pibeænder


Krikand han


Gråænder


Stor skallesluger


Hvinand


Skindbjerglund og Juelstrup Sø 7. april

Da vi aldrig har været i Skindbjerglund, tog vi grundet det flotte vejr en tur østpå. Ved hjælp af googlemap fandt vi frem til skoven. Ved indgangen mødte vi en lokal skovgæst, der kunne fortælle, at han lige havde set vildhestene opholde sig på engen nede i dalen. Jeg havde godt læst, at man for nogle år siden havde udsat exmoor. Men havde faktisk glemt det, da vi kom til skoven. Jeg var mere opsat på at finde sortspætten og måske en enkelt træløber. Men nu, da vi blev det fortalt, så måtte vi finde dem. Det var nu ikke særlig vanskeligt. Og da de åbenbart er vant til mennesker, var det også let at fotografere dem.

Exmoor-ponyen er den ældste og mest primitive af de indfødte, britiske ponyer. Racen er også den mest rene, og flokke af dyrene lever stadig vildt på Exmoor-hederne i Devonshire. Racen siges at have eksisteret siden før istiden, og den har overlevet pga. sin isolation i moseområderne, hvor den kun har ændret sig en smule. Dyrene har et intelligent og venligt temperament og egner sig derfor som rideponyer til børn, men de er stærke nok til at kunne bære en voksen. Racen er kraftigt bygget, stærk og udholdende. De udvoksede dyr bliver maks. 125 cm. Kilde Wikipedia.

Efter dette dejlige møde med smukke dyr gik vi en runde på ca. halvanden time. Nogle gange ad ret stejle "hestestier", da vi prøvede at skyde genvej. I en del af skoven vokser store, gamle egetræer. Her bliver smukt ved løvspring. Hørte kun få fugle: spætmejse, rødhals, solsort, stor flagspætte og musvit. Desværre ikke sortspætte. Efter hjemkomst har jeg ved at se på et detaljeret kort fundet ud af, at vi slet ikke kom ind i "urskoven". Så vi må gøre turen om.

Efter frokosten i læ bag nogle nåletræer satte vi kurs mod Juelstrup Sø. Mange gange har vi set skiltet, der viser vej dertil, men har aldrig fulgt det. Nu skulle det så være. I bogen "Det tabte land" kan man læse hele historien om stedet og søens gendannelse. Klik her

Trods modlys kunne vi dog spotte følgende fugle: Gråstrubet lappedykker, sorthalset lappedykker, taffeland, hvinand, troldand, gråand, troldand og en pænstor hættemågekoloni. PÅ engen syd for søen gik en del grågæs og fouragerede.

Exmoore


Exmoore


Nældens takvinge


Vilsted Sø 5. april fra kl.07 til 10:30

Pibeænder fotograferet ved broen


Blisgæs


Fiskehejrer i selskab med grågæs og en krikand han


Fiskehejrer i selskab med grågæs


Gråænder


Grågås i morgenlys


Grågås


Hættemåger - udsnit af en stor flok, der fulgte forårsarbejdet på markenHættemågerne søger føde i plovfureneKnopsvane kysser sit eget spejlbillede


Krikand han letter


Sanglærke


Skarv ikke ynglende


Stor skallesluger han


Vejlerne 2. april

Ved Kraptårnet kl. 06:50, præcis ved solopgang. Landskaberne lå badet i rød/gult morgenlys. I det fjerne trompeterede tranerne, og rørdrummen paukede. Men hver femte minut for jeg sammen ved et skræmmeskud. Hvis lyden påvirker fuglene, som den gjorde mig, er skuddene effektive. Irritationen var til at mærke. Jeg vænnede mig slet ikke til det. At bruge tid på at vandre ud til tårnet var spild af gode kræfter. Bortset fra to vipstjerter var alle fuglene så langt væk, at der var brug for et skop. Så dog en enkelt havørn.

Kørte derefter til Lund Fjord, hvor jeg ikke var kommet langt i retning af tårnet, før en fotograf kom op på siden af mig. Vi faldt i snak, og det viste sig at være John Larsen. En fotograf, som jeg sætter stor pris på. Kender navnet fra "Fugle og natur", hvori han næsten hver gang har et billede eller flere. Han kendte også mit navn. Samtalen udviklede sig over flere og flere fælles interesser/referencer. Tidligere medlem af NFD og kendte derfor mange af de "gamle" fotografer. Vi var begge optaget af at finde blåhalsen. Om det lykkedes for ham, ved jeg ikke. Jeg så den, men fik ikke billede.

Jeg vendte tilbage til bilen og trillede langsomt videre ad Han Vejlevejen. Nogle hundrede meter længere fremme så jeg en rørhøg han komme med redemateriale. Kørte derfor i fotoposition og ventede på fotomuligheder. Det lykkedes. Fuglen var dog lidt langt borte, men fotografierne fortæller nu en historie. Det længere ophold gjorde, at jeg fik mulighed for at se en adfærd, jeg ikke tidligere har set ved en rørhøg. Flere gange fløj han tværs over vejen for at lande i vejrabatten. Her forsøgte den ihærdigt at vriste de visne græsstrå fi for derefter at flyve til reden. Ude ved Kraphuset spiste jeg min mad og nød vejret.

Morgen ved KraptårnetVilsted Sø 1. april og Vejlerne 2. april

I går tog jeg, trods bidende kulde og blæst, en lille tur til Vilsted Sø. Gæssene fyldte i landskabet. Ved Munksjørupvej var især grågæssene talrige. Senere, da jeg kom til søen ad Sjørupvej, var det blisgæssene, der dominerede på engen syd for vejen. En rigtig dårlig placering for fotos. Ude ved parkeringspladsen musede en tårnfalk, men den kom ikke på fotoafstand. Egentlig burde jeg havde trodset vejr og vind og gået til tårnet, men sådan blev det ikke. På tilbagevejen havde jeg lyset med mig, men da var der kun få gæs på engen. Tog dog et enkelt foto, som det fremgår af opslaget. I forsøg på at få lidt anderledes billeder/videoklip satte jeg filmkameraet fast på bilruden og kørte i et roligt tempo langs søen under optagelserne. Fortsatte helt frem til de få gæs, der gik på engen, og håbede på et godt resultat.

I dag den 2. april havde vejret undergået en forvandling. Stille og solrigt fra morgenstunden. Det gav lyst til en tur til Vejlerne. Lidt sent kom vi ad huse. Klokken var vel 10:30, da vi parkerede ved stien, der fører ud til Lundfjord Tårnet. Her fik vi en snak med en fuglemand ved navn Henrik Therkildsen fra Brædstrup. Jeg forsøget at sælge min bog til ham, men det lykkedes ikke. "Flot bog" sagde han og forsatte med at forklare, at han selv havde til hensigt at skrive en bog om isfuglen. En fugl, som han havde fine billeder af, og som han havde fulgt længe.

Endelig begav vi os på vej mod tårnet. Pæne flokke af gæs (grå, blis, kortnæbbede og bram) kom fra engene øst for vejlen og landede i Lund Fjord. Hyggeligt med blisgæssenes fløjtetoner. Ingen skægmejser og blåhals på vej til tårnet. Her hilste vi på Jens Kristian Kjærgaard og fik en lille snak. Rigtig hyggeligt. Senere, efter frokosten gik vi ad plankestierne mod syd og videre rundt. Ingen skægmejser, men en gransanger puslede i krattet foran os, hvor vi sad på en bænk og nød varmen.

Kørte derefter til midtsøen og så følgende arter: Knopsvane, grågæs, bramgæs, gråænder, krikænder, pibeænder, gravænder, viber, almindelig ryler, stære

Ved Hovsøre opholdt vi os i nogle minutter og nød synet af 1000-1500 bramgæs.

En lille flok gæs: Kortnæbbede gæs, blisgæs og grågæs på søbrinken Vilsted Sø


Kortnæbbede gæs Lund Fjord


Bramgæs Hovsøre. En lille bid af en flok på ca. 1500


Musvåge over Østerild Fjord


Rørspurv Han Vejle


Barmer Landingssted 27. marts

Tog til fjorden for at filme lysbuget knortegås. Jeg var kun kommet ca. 25 meter ind på grusvejen mod Barmer Landingssted, da det gik op for mig, at i dag toppede det med bramgæs. Det er det største antal, jeg ind til videre har set på Barmer Enge. På strandengene, på markerne ved begge sider af grusvejen og i luften var der gæs. Desværre havde jeg ikke mulighed for at filme de store flokke, og de par billeder, jeg har lagt på her kan slet ikke illustrere mængden. Jeg anslog det samlede antal fugle til ca. 50000.

Imidlertid glippede det med at filme de lysbugede. Kun en lille flok på 20-25 fugle kom så de var til at fange i søgeren. Jeg må prøve en anden dag. Heldigvis kunne jeg stå i læ bag den sorte hytte, for vinden var bidende kold, og for det meste var det overskyet. På Nibe Havn fotograferede jeg stære i overgangsdragt.

Bramgæs over Barmer Enge


Bramgæs på græsmark under Lien


Kortnæbbede gæs over Barmer Enge


Stære i overgangsdragt til yngledragt Nibe Havn


Vilsted Sø 23. marts

En eftermiddagstur til Vilsted Sø med høj sol og frisk vind fra sydvest. Kørte ad Sjørupvej til parkeringspladsen, satte skopet op og fandt følgende arter: Toppet lappedykker 3 par, hvinænder, pibeænder, taffelænder, gråænder, vibe, engpiber, sanglærke, gråkrage, hættemåge (tilsyneladende ansats til to kolonier) og sølvmåge. Alle de fire gåsearter, som normalt er her i disse dage, stod talrigt på engene og på de omgivende marker. Nogle få blisgæs var inden for fotoafstand. Fra parkeringspladsen ved Lunden så vi et par rådyr.

Blisgæs. Er det mon en rival?


Blisgæs


Blisgæs


Blisgæs og grågås


Gråænder hygger sig i læ bag græstue


Lendrup 20. marts

Et par timer over middag brød solen for alvor igennem. Vi tog derfor til kanalen og gik mod Lendrup i stærkt modlys og med frisk vind fra fjorden. Ret hurtigt observerede vi nogle få rødben og strandskader. Men da vi var på højde med "Sanden", begyndte fuglene at dukke op: Almindelig ryle, vibe, stor præstekrave, strandskade, gravand, gråand, stor skallesluger og årets første hvid vipstjert. Rylerne stod godt camoufleret mellem flintestenene ved vandkanten. Kun fordi, de pludselig lettede, blev vi opmærksom på dem. Afstanden var måske lidt for stor til et fotografi, men med en extender 1,4 forsøgte jeg. Og billederne er da brugbare.

Almindelig ryle ved "Sanden" Lendrup


Almindelig ryle. Ca. 60 fugle kunne vi tælle


Almindelig ryle


Almindelig ryle


Strandskade


Vilsted Sø i snestorm 9. marts

Jeg tog til Vilsted Sø i sol, men det endte i snestorm. Det kom der nogel fine og anderledes optagelser ud af. På YouTube ligger en lille film, som jeg fik sammensat dagen efter.
Engpiber, vibe, blisgæs, grågæs, bramgæs, pibeænder og en enkelt hare trodsede vejret. Ved byen havde pibeænderne og blishøns søgt op på græsset for at finde føde.

Vilsted Sø set fra Munksjørupvej


Vilsted Sø set fra Munksjørupvej


Knopsvane


Knopsvane


Knopsvane


Snebelagt vej Vilsted Sø


Hvinand hanVibe


Vibe


Vibe


Vibe


Engpiber


Engpiber


Hare


Blisgås


PIbeænder


Pibeænder


Blisgås


Ved Sebbersundbroen 8. marts

I min venteposition (Inger ved tandlæge i Nibe)kørte jeg tilbage til Sebbersundbroen, hvor vi på vej til Nibe havde set en stor flok fugle på vandet. Da jeg kom til parkeringspladsen, havde fuglene imidlertid skiftet opholdssted. Trods det gik jeg en slentretur på cykelstien. Måske ville noget vise sig. Mange knopsvaner fouragerede og tog sig godt ud på den stille, blå fjord. Som tidsfordriv tog jeg en del billeder. Men pludselig kom en flok stor skallesluger mod mig og tog kurs mod Halkær Bredning. Jeg var hurtig og fik billeder med min 400 mm tele påmonteret extender 1,4 III. En flok kornæbbede gæs tog ligeledes kurs mod Halkær Bredning.

Stor skallesluger- hunner


Stor skallesluger- hunner


Stor skallesluger 3 hunner og en han


Kortnæbbede gæs


Knopsvane


I selskab med bramgæs, blisgæs, kortnæbbede gæs og grågæs ved Vilsted Sø 6. marts

Blisgås lander


Bramgås


Skærmysler mellem to bramgæs


Lyngsøvej Veggerby 5. marts

Her fotograferede jeg også sangsvaner i juli 2008. Dengang med 7 unger. Det bliver interessant at følge dem i år.

Sangsvaner ved Lyngsøvej total


Udsnitsforstørrelse


Vilsted Sø - sydlige del ved Lyngholmen 4. februar

Der er i disse dage et enormt opbud af gæs, hvor end man vender øjet/kikkerten. Fra markvejen syd for søen, hvortil jeg kørte i eftermiddags, har man et godt overblik over såvel engene som vandfladen. Jeg havde indrettet mig med skop, kamera og filmkamera på bordet, der ret belejligt er opstillet dertil, hvor man kan køre i bil. I den følgende time var der en livlig trafik over mig og ud for mig. Desværre fløj de fleste fugle i østlig retning, således at de havde rumpen vendt mod mig. Kun få gange slog en del blisgæs en sløjfe og kom imod mig. Min tele havde jeg forsynet med en extender 1,4 III. Den skulle nu stå sin prøve. ISO 1250, f 9,0 1/8000 sec. Jeg synes udstyret bestod sin prøve.

Fire gåsearter kan ses: Grågås, bramgås, blisgås og kortnæbbet gås. Talrigst er bramgåsen. Ca. 3000 fugle kunne jeg tælle. Men der er flere flokke rundt i lokaliteten. Dernæst kommer grågåsen. Og det er interessant at se, hvor stort antallet af rastende blisgæs er i år. Desværre er det vanskeligt at få et samlet overblik.Ved Vilsted Sø 27. februar og Rønbjerg 3. marts

Ved Vilsted Sø, Stryget, med ca. 2500 bramgæs og en del blisgæs. Ved Rønbjerg så jeg i dag den 3. marts en tårnfalk sidde i et træ på ca. 150 meteres afstand. Da jeg har lånt en extender af Vagn Freundlich, skulle den afprøves. Frihåndsoptagelser duer ikke, men med fast anlæg på bilruden forsynet med et opsplittet isoleringsrør gik det fint.

Tårnfalk Rønbjerg-fotgraferet med 400 mm tele plus 1,4 converter på ca 150 meters afstand


Bramgæs over Lyngholmen Vilsted Sø


Vigsø Strand 26. februar

Sandløber


Sandløber


Sandløber


Sølvmåger og svartbag


Løgstør strand og Vilsted Sø lørdag den 25. februar

Trods strid kuling fra nordøst vovede jeg mig ned til Løgstør Havn og gik ud til molen ved indsejlingen. Her sad der i går et par skarver og i læ bag molen i sandet to hvinænder. Måske var der også fugle i dag. Men nej! Skarverne havde fundet en mole længere væk, og da der var direkte pålandsvind og høj vandstand var der heller ingen hvinænder

Jeg vendte derfor tilbage og gik rundt om Kanalfogedens Hus og ned på muslingebankerne. Jeg havde ikke gået langt, inden der pludselig pilede en snespurv hen over strandvoldene, stoppede op og lod sig fotografere. Da fuglen stod på toppen af en strandvold, gik jeg ned på knæ for om muligt at fotografere den med vandet som baggrund. Jeg kunne imidlertid ikke komme langt nok ned desværre. Men så kom fuglen mig til hjælp, idet den spadserede længere ud mod fjorden. Først ned i en dal, for senere at dukke op på toppen af en endnu højere strandvold. Tak for det. Efter dette dejlige møde tog jeg til Vilsted Sø, hvor jeg fornøjede mig med 250 blisgæs.

Snespurv han. Her med et glimt i øjet


Snespurv han. Her er øjet dødt og sort


Snespurv der nedstirrer fotografen


Blisgæs Vilsted Sø


Blisgæs


Blisgæs


Vår Skov 22. februar

Jagt efter skinnende laksporesvamp i Vår Skov gav pote. Det er nu fire år siden, Per Taudal viste mig stedet, hvor denne forholdsvis sjældne poresvamp vokser. Jeg havde dog i min hukommelse en lille anelse om, hvor jeg skulle lede. Og min anelse slog ikke fejl. Et hundrede meter fra kommunevejen inde i et stykke ret uberørt skov så jeg på afstand en rød vækst på et gammelt stød. Jeg var da straks klar over, at heldet var med mig. Det var et lille eksemplar på ca. 10 x 14 cm. En dværg i forhold til fundet i 2019. Se billede nr. 2

Syd for vejen i en mindre birkeskov omgivet af dybe grøfter vokser en pæn population af femradet ulvefod, og på grøftens brinker vokser store eksemplarer af kambregne. Mange af birkene bærer en fodpose af mos en meter op ad stammen.

Skinnende lakporesvamp


Skinnende laksporesvamp fotograferet januar 2019 på samme stød, som foregående billede


Femradet ulvefod


Kambregne


Birkestamme med fodpose


Vedbend


Barmer Landingssted 19. februar

Det fine, men kolde solskinsvejr lokkede mig til Barmer Landingssted for om muligt at fotografere lysbuget knortegås. På grund af min immobilitet er det længe side, jeg sidst har haft fokus på den smukke gås. I går hen på eftermiddagen besøgte Inger og jeg engene omkring Barmer og fandt store flokke af både bramgæs og knortegæs. Det var derfor mit håb, at denne oplevelse ville indtræffe igen, men sådan gik det ikke. I min lange ventetid ude ved jagthytten lykkedes det imidlertid at se og fotografere lidt forskellige fugle.

Lysbuget knortegås


Lysbugede knortegæs


Lysbugede knortegæs


Spidsænder


Spidsænder


Svartbag


Vilsted Sø 13. februar: Fugletårnet fra kl. 10:30 til 11:30 med udsigt til havørnene og ved Stryget fra kl. 15:30 til 17:15

Endelig fik vi sol fra morgenstunden, og det betød medlys/skråt sidelys på havørnereden. Da ørnene har fundet et nyt træ at bygge rede i, måtte vi lede lidt. Men ret hurtigt fik Inger fokus på dem, og da skopet kom til hjælp gik det bedre. Fuglene var ret inaktive. Kun et par gange forlod en af dem reden og vendte ret hurtigt tilbage. Den ene gang for at parre sig. Vores tålmodighed slap op, men inden vi forlod tårnet, tjekkede vi fuglene på vandet. Stor skallesluger (flest hanner), og hættemåger kæmpede om føden. Hvinænderne kurtiserede med to lille skalleslugere i nærheden. I det fjerne over Lyngholmen fløj store flokke af bramgæs, og på vej hjem observerede vi talrige grågæs på markerne ved Munksjørupvej.

Hen på eftermiddagen, hvor der stadig var sol, tog jeg en gåtur ud til stryget. Her satte jeg mig på min stol tæt ved søkanten i håb om et eller andet skulle vise sig. Det var nu så som så, men jeg følte friheden. Havørnen kom ikke, men langt borte over rørskoven drev store flokke af bramgæs rundt, inden de landede skjult for mit blik. Pludselig piskede en skallesluger forbi i høj fart. Det lykkedes mig at få fokus på fuglen. Ret smukt i det gyldne lys.

Stor skallesluger i sen eftermiddagslys


Stor skallesluger


Den nye havørnerede. De to fugle skimtes som små, hvide klatter.


Bramgæs


Vilsted Sø 27. januar, Løgstør Havn 2. februar og Øksedal 2. februar

Efter turen til Hanstholm skulle der købes ost i Vindblæs. Det var derfor oplagt at lave en afstikker til Vilsted Sø ved solnedgang. Et par flokke af bramgæs trak nordover, mens enkelte grågæs slog sig ned på vandet.

I går den 2. februar var vejret slået om fra regn og blæst til sol og svag vind. I håb om at finde de islandske rødben, som undertiden opholder sig på den yderste mole ved indsejlingen til Løgstør Havn, pakkede jeg mine kameraer og kørte til havnen. Jeg var ikke gået lang, førend jeg fik fuglene i kikkerten. På højde med dem tog jeg en del billeder og lidt videoklip. Måske kunne jeg havde gået lidt tættere på, men det undlod jeg.

Ved 14-tiden havde Per Taudal og jeg sat hinanden stævne ved Pers hus i Øksedal. Han ville gerne vise mig pilfinger (Hypocreopsis lichenoides) en svamp, der vokser på pil og altid sammen med tobaksbrun ruslædersvamp. Efter en fin gåtur på hans arealer bevokset med store træer afbrudt af større og mindre, åbne lysninger, hvor han fortalte om alle de interessante arter, der vokser her, kørte vi til mosen. Per havde forberedt turen ind i vildnisset ved at binde kulørte bånd på buskene. Det gik fint i begyndelsen, men efterhånden blev det ret ufremkommeligt. Nedhængende grene, krogede stammer og åbent vand skulle forceres. En motersav ville kunne gøre underværker. Men frem kom vi, og jeg fik billeder, hvoraf det ene virkelig yder navnet pilfinger retfærdighed. Det er som om, en skovtrold står og griber om stammen. Per var glad for, at det denne gang lykkedes ham at vise mig den forholdsvis sjældne svamp. Vi prøvede for fire år siden, men forgæves. En fin eftermiddag med svampeentusiasten Per Toudal.

Vilsted Sø


Islandsk rødben


Islandsk rødben


Hvinand han og toppet skallesluger hun. Læg mærke til den sorte linje i det hvide vingefelt på skalleslugeren.


Pilfinger-svampen bærer sit navn med rette. To hænder med 13-14 fingre på hver hånd griber om stammen.


Pilfinger


Rødmende tjæreskive


Almindelig cinobersvamp


Foranderlig kulbær


Krølhåret bægersvamp


Hanstholm Havn fredag den 27. januar

Tur til Hanstholm Havn med kort besøg på reservatet. Vejret indbød til en tur mod vest. Lidt overskyet, da vi startede, men da vi var fremme ved de store møller ved Roshage, brød solen igennem. Bortset fra en del sølvmåger og skarver var her ikke meget at se. Vi kørte derfor ud til det yderste bassin, hvor vi håbede på dværgmåger, sorthovedet måge og måske hvidvinget måge. Da vi svingede rundt på kajen for at få medlys, faldt vores blik straks på en lille flok rider, der havde slået sig ned på kanten af bassinet og nød formodentlig solen. Ud over riderne havde vi også fået øje på 3- 4 dværgmåger, der fouragerede på lang afstand. På ydermolen stod en stor flok skarver, og på vandet svømmede mange rundt og fouragerede. I alt ca. 250 fugle. I håb om at dværgmågerne ville komme på fotoafstand, strakte vi vores tålmodighed lige til, der var behov for et toiletbesøg. Vi vendte imidlertid tilbage for at spise frokost, men også med et lille håb om billeder af dværgmågen. Bedst som jeg bed i ægget, kom en af mågerne helt nær, men jeg reagerede for sent. I de følgende minutter gik det, som ønsket, hvilket fremgår af billederne. På vej hjem tog vi en afstikker til reservatet, men gik kun en kort tur. Vejlerne var isbelagt.

Jeg har fundet et par billeder frem fra arkivet. Et af dem viser dværgmågen i yngledragt.

Dværgmåge i fuld udstrækning. Adult vinter. Den karateristiske hvide rand på bagvingen ses ikke så tydeligt i denne stilling, men den runde, hvide vingespids er tydelig.


Dværgmåge adult vinter


Dværgmåge adult vinter


Dværgmåge. Her ses den hvide kant på bagvingen tydeligt


Dværgmåge adult vinter


Dværgmåge adult vinter. Arkivfoto Hanstholm 2004


Dværgmåge i yngledragt. Arkivfoto fra Jämtland sommeren 2022


Dværgmåge i yngledragt. Arkivfoto fra Jämtland sommeren 2022


Ride. Gammel fugl i vinterdragt


Ride ungfugl


Vilsted Sø 20. og 21. januar

Blisgæs. Den ene var skadet på højre ben. I alt så vi kun fire.


Vilsted Sø 10. januar
Kort ophold efter et besøg på Farsø Sygehus. Talte ca. 220 stormmåger-en del på vandet, men de fleste var i en samlet flok på engen. Et par gange gik flokken på vingerne, og da var den fin at fotografere. En større flok bramgæs kom ind fra nordøst, drejede af og forsvandt i samme retning.

Stormmåger


Stormmåger


Stormmåger


Bramgæs


Vilsted Sø 5. januar

Vores første tur til søen i 2023.Gik ud til Stryget.Ud over bramgæssene så vi 13 viber, 5 fiskehejrer, en del gråænder og pibeænder. De sidste mange dages regn afspejlede sig tydelig i afstrømningen. Vandet i åen stod højt op ad åbrinken, og åen bruste.

Udsnit af en flok på 50 fugle


Bramgæs


Løgstørs muslingekyst tirsdag den 3. januar