Dvd'er til salg
Pris 150,-kr. plus porto

Tilbage til forsiden

"VINTEREN" er den først producerede film i serien "ÅRSTIDERNE. Filmen tager udgangspunkt i de strenge vintre, vi havde i årene 2009-10 og 11. En del filmklip er fra egen have, hvor musvåger og forskellige småfugle flokkedes om foderpladserne. Over snedækkede lanskaber som f.eks. Kyø Dale og frem til Binderup Ås flotte slyngninger ledes vi videre til vinterfuglene i vågerne ved Nibe og Sebbersund. Vi oplever forårets komme og med det et gensym med gæssene, som i marts/april præger strandengene. Filmen varer ca 30 minutter

"FORÅR" Filmen beskriver forårets komme, som jeg har set det gennem kameraets linse.
Det siger sig selv, at når tre forårsmåneder, hvor naturen eksploderer i en mangfoldighed af liv og farver, skal kortes ned til ca. en halv time, må der foretages nogle valg. Og de er subjektive.
Vi besøger "Gåselandet" på Staun-, Barmer-og Valsted Enge med tusinder af rastende gæs. Rejser med tranerne til Sverige, hvor vi tillige oplever det fascinerende urfuglespil. I Danmark vrimler det med fugle i søer og moser. Bøgen er i udspring og rådyrene har lam.
På Bulbjerg bygger Riderne rede, og på Hirsholmene har Edderfugle og Hættemåger unger, mens Tejsten endnu ruger. Fiskehejrerne har flyvefærdige unger, og ved Han Vejle piler det første kuld unger af Skægmejser rundt for at fange insekter. Alt dette plus meget mere byder filmen "FORÅR" på.

"SOMMER" Filmen er tredie del i serien "ÅRSTIDERNE"
Den har været omtalt i Nibe Avis onsdag den 6. januar 2016 med følgende ord:

Albert Steen-Hansen, Farstrup-tidligere lærer ved Farstrup Skole og en både ivrig og meget dygtig naturfotograf, har udgivet sin tredje Dvd med billeder, film og fortælling om naturen.Denne gang står sommeren på programmet!
Som altid kæmper den eminent flotte fototeknik med flotte og sjældne motiver, der har krævet masser af tålmodighed at få i "kassen".
Her midt i vintermørket gør 38 minutter med strålende sommermotiver naturen nærværende, og filmen glider nænsomt gennem sommermånederne og naturens gang fra forår over højsommer til efterår

Filmen er sidste skud på stammen i serien "ÅRSTIDERNE".
Med jagtsæsonens start den 1. september slutter filmen "SOMMER", og vi går nu ind i efteråret, hvor der i de senere år har været sommerligt vejr i både september og oktober. Det har forlænget vækstsæsonen til stor glæde for en del insekter som sommerfugle, tæger og guldsmede.
Ved fjorden flokkes stære og hjejler. Sandløber, stenvender og islandsk ryle fouragerer ved kysterne, og ved Vestkysten vælder stormene føde op til de store måger. Her ser vi også sule, sabinemåge og hvidvinget måge.
Vi besøger Härjedalen i Sverige, hvor høstfarverne har klædt fjeldet i røde, brune og gule farver. Her flokkes tamrenerne.
Fra Ravnkilde og Rebild bakker, der i skønhed let kan måle sig med fjeldets høstfarver, tager vi i skoven med krondyr, svampe og laver.
Filmen varer ca. 35 min.

Forhistorien er denne: Til Kulturnat Nibe sammensatte jeg et 30min billedspil under temaet: "Når fjorden blinker". I samarbejde med en lokal komponist og sangskriver, Jens Jeppesen, der med to sange og instrumentalmusik leverede underlægningsmusikken, har jeg med videoklip og stillbilleder givet min helt personlige (naturfotografens)opfattelse af begrebet en blinkende fjord.
I dag har Limfjorden lokalt næsten ingen erhvervsmæssig betydning. Så skal man have svar på, hvornår fjorden blinker, må man spørge det legende menneske, som i vidt forskellige fritidsinteresser har taget fjorden til sig.
Det spørgsmål stiller jeg ved en række indledende videoklip, der viser de mange forskellige "lege", menneske foretager sig på og ved fjorden.
Dernæst kommer min udlægning af begrebet en blinkende fjord. Og her kommer mine talrige besøg over en lang årrække med kamera på de nærliggende strandenge og holme ind som en årstidsbestemt kavalkade af naturbilleder (fugle, dyr og planter).
Filmens varighed ca. 30 minutter

Halkær Sø, en gave til den vesthimmerlandske natur.
Sagt om Dvd'en
Ole Henrichsen fra naturskolen:
Tillykke. En fantastisk spændende DVD om Halkær Søens tilblivelse og status. Et vigtigt bidrag til den lokale historiefortælling. Flot harmoni mellem dine smukke billeder, herlig musik og gode tekster.

Ulf Klemmetsby bibliotekar i DOF-Nordjylland
Dette er et historisk tilbageblik fra søens tilblivelse og frem til foråret 2011. Dvd'en indeholder videoklip og fotos af søen og dens fugleliv. De mange fotos af fuglene er med ledsagende lydoptagelser af artens sang m.m. Albert selv er fortælleren, som beretter om søen og om fuglenes og plantelivets indtog. Dvd'en indeholder også velvalgt underlægningsmusik. Det hele i Albert Steen-Hansens velkendte kvalitet - altså en ren fornøjelse for ører og øjne.

Filmen er en årstidsbestem fortælling i ord, lyd, stillbilleder og videoklip. Jeg tager jer med på en tur i en vesthimmerlandsk skovhave, hvor vild natur og prydplanter som forædlede stauder og roser indgår i en helhed, der skaber optimale betingelser for et rigt dyre-, plante- og insektliv.
Vi vil se foråret komme med blomstrende løgvækster og høre summende bier til akkompagnement af solsort- og mejsesang.
Vi vil følge løvspringet og sætte fokus på havens sangfugle.
I juni juli er både vildroser og haveroserne på sit højeste, og skovbundens hvide anemonetæppe er afløst af stor fladstjerne og kohvede. Det er nu dagsommerfuglenes tid. Sammen med havens øvrige insekter udgør de en vigtig del af fødekæden.
I et farvespil af gyldne, gulbrune og røde nuancer træder vi ind i efteråret og afventer vinterens komme med sne, der går i dynger, og hvor foderbrættet tiltrækker fugle fra de små spurve til de store rovfugle.
Opdateret d. 1.11.2022