Dagsommerfugle set i Vesthimmerland

Skovblåfugl  Foto: Albert Steen-Hansen


Tilbage til forsiden

Bredpander:
Spættet bedpande
. Jævnt udbredt i Vesthimmerland Flere gange iagttaget i Vår Skov
Stregbredpande: Udbredt i hele området.
Skråstregbredpande: Udbredt i hele området.
Stor bredpande: Almindelig udbredt i området.
Kommabredpande: Genfundet i 2008 på Oudrup Østerhede og på Lundby Hede i 2009
Selv har jeg fundet tre eksemplarer i 2010. Jeg kender ikke sommerfuglens status her og nu (august 2010)


Hvidvingefamilien:
Sortåret hvidvinge: Har i de senere år bredt sig hastigt, og forekommer nu almindeligt i hele området.
Stor kålsommerfugl:Vidt udbredt i hele området.
Lille kålsommerfugl: Udbredt i hele området.
Grønåret kålsommerfugl: Udbredt i hele området.
Aurora: En forårsbebuder, som er udbredt i hele området.
Gul høsommerfugl: Kun få iagttagelser i området.
Citronsommerfugl: En rigtig frårsbebuder, som ses i hele området.


Takvingefamilien:
Sørgekåbe: En omstrejfende art, som pludselig kan optræde i stort tal.
Dagpåfugleøje: Udbredt i hele området.
Admiral: Trækgæst, som kan optræde meget talrigt i sensommeren. Denne sommer (1998) talte jeg 48 individer i min egen have. Sommerfuglene søgte føde på Kinesisk Skt.Hansurt.
Det hvide C: Et eksemplar set i egen have Farstrup den 8. september 2006. Desuden et eksemplar april 2007
Nældesommerfugl: Set og fotograferet i egen have i 2011
Tidselsommerfugl:Som verdens mest udbredte sommerfugl har vi naturligvis også den glæde, at den besøger Himmerland. Undertiden i store mængder.
Nældens takvinge:Danmarks nationalsommerfugl. Vidt udbredt i hele området.
Storplettet perlemorsfugl:En udpræget sandjords sommerfugl. Nogle år er den ret talrig i området.
Brunlig perlemorsfugl:Ses i området på passende lokaliteter som skovenge og skovlysninger.
Okkergul pletvinge:En typisk overdrevssommerfugl, der bl.a. kan ses i Kyø Dale.
Hedepletvinge:En sjældenhed, som nu kun findes i Nordjylland bl.a. her i Vesthimmerland. Her har jeg fundet den på fire lokaliteter: Øksedal ved Barmer, Skrædderengen ved Farstrup, en skovlysning ligeledes ved Farstrup samt på "De Vesthimmerlandske Heder." For at redde Hedepletvingens levested har Nordjyllands Amt udarbejdet en plan for specifikke områder på heden. Det største problem er, at planten djævelsbid forsvinder. Sommerfuglens livscyklus er netop knyttet til denne plante. Se larve af hedepletvinge
Sandrandøje:Lever på sandede og stenede områder, men er i dag mere knyttet til kysterne, fordi egnede levesteder er blevet sjældne inde i landet.
Græsrandøje:Danmarks talrigste sommerfugl. Forekommer overalt i området.
Engrandøje:En af vore almindeligste dagsommerfugle. Forekommer overalt i området på fugtige græsrige arealer.
Moserandøje: Skulle have været iagttaget i Søderup Ådal jvf. Atlasprojekt Danske Dagsommerfugle. Jeg har ikke selv set den i området.
Okkergul randøje:En lille dagsommerfugl, som er knyttet til tørre arealer. Udbredt i hele området.
Skovrandøje:Findes i området kun på Livø. I sommeren 1998 så jeg 8-10 eksemplarer på en gåtur gennem skoven. Jeg fotograferede dem.
Nyt om Skovrandøje:Set i Vår Skov sommeren 2004. Et meget interessant fund, da jeg i de 40 år, jeg har besøgt Vår Skov, ikke har set denne sommerfugl på noget tidspunkt i dens flyvetid. Er det en enkelt strejfer, eller vil den i de kommende år etablere en bestand her i skoven? Da atlasprojektet "Danske Dagsommerfugle" sluttede med udgivelsen af Michael Stoltzes store bog i 1996, var Skovrandøje i Himmerland kun angivet som forekommende i den aller østligste del fra Mariager Fjord til Limfjorden. Desuden på Livø.
Nyt om Skovrandøje: På NFD-nords fototur til Frueskoen i Rold Skov den 9. juni 2007 fandt Flemming Ahlmann et enkelt eksemplar.
Nyt om Skovrandøje: I dag den 2. august 2009 fandt jeg et enkelt eksemplar i plantagen ved Farstrup Skole. I år 2010 har jeg set et eksemplar i vores have - Farstrup ved Nibe. Også i 2011 har den optrådt i haven med to eksemplarer.


Blåfuglefamilien.
Blåhale: Er knyttet til egekronerne. Her drikker de honningdug. Ses ikke så tit, da de sjældent søger til blomster. Et eksemplar i min egen have i 1998.
Det hvide W:Tæt knyttet til elmetræer, der har en sådan alder, at de sætter frugt. Iagttaget i min egen have i 1993. Et eksemplar set i egen have i 2011
Grøn busksommerfugl:Den med de smukke øjenbryn. Hvide omkring de sorte øjne. Er ikke til at forveksle med andre sommerfugle. Selv i flugten ses den grønne farve. Er almindelig udbredt i hele området. Fotograferet i min egen have i 1993.
Lille ildfugl:Sommerfuglen flyver i 2-3 generationer, og der er derfor rig mulighed for at se denne lille livlige ildfugl. Vidt udbrdt overalt i landet. Således også i vores område. Fotografiet af sommerfuglen øverst på denne side er Lille ildfugl fra Farstrupegnen.
Violetrandet ildfugl:Denne sommerfugl er knyttet til blomsterrige overdrev og enge. Jeg har iaggtaget den i en delvis tilgroet eng ved Ørsnæs lige uden for Farstrup.Jeg kender ikke dens status i vores område.
Dværgblåfugl: Danmarks mindste dagsommerfugl. Er knyttet til områder med rundbælg. Ses hvert år i min have i Farstrup. Er almindelig udbredt i området.
Skovblåfugl:Er registreret i vores område, men jeg har ikke selv iagttaget den her. Så hvis du har set den i Vesthimmerland, vil jeg gerne vide det.
Ensianblåfugl: Er i Atlasprojektet angivet fra en lokalitet i Vesthimmerland. Er knyttet til klokkeensianens voksesteder, som hedemoser, fugtige heder og klitlavninger. Dem har vi ikke så mange af i Vesthimmerland. Måske kan den reviderede fredning af De himmerlandske Heder og den derpå følgende naturgenopretning skabe bedre betingelser for denne spændende sommerfugl.
Engblåfugl: Er knyttet til blomstrerige enge og overdrev. Kan være lige så talrig på egnede lokaliteter som almindelig blåfugl. Er i Atlasprojektet angivet fra vores område.
Almindelig blåfugl: Den mest hyppige og mest udbredte blåfugl i Danmark. Således også i vores område.
Isblåfugl: Denne store blåfugl er stærkt knyttet til enge og overdrev med musevikke, som larven lever på. Er udbredt og talrig i Danmark. Især i Vest- og Nordjylland. Almindelig i Vesthimmerland.
Rødplettet blåfugl:Er tilknyttet blomsterrige, tørre overdrev, hvor den kan optræde i store mængder.En østjysk art, der må betegnes som almindelig i Vesthimmerland.
Bølleblåfugl:En meget lokal sommerfugl, der er knyttet til tranebær, som vokser i højmosernes tørvemos, eller til mosebølle, der vokser på fugtige næringsfattige heder. Begge biotoper findes sporadisk på Ajstup Hede, og være årsgen til, at jeg i både 2000 og i 2001 har set Bølleblåfugl i op til 5 eksemplarer.
Foranderlig blåfugl:Almindelig på Ajstrup- og Lundby Hede. Talrig sommeren 2006

Kilder: Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle.
Egne iagttagelser.
Tilbage til forsiden


©Albert Steen-Hansen
Opdateret d. 7.1.2012