Forside
Oplevet i have og natur. Opdateret 15. august 2014
Forår
Andre forårsblomster
Den hvide tid
Relikter fra overdrevet
Roser
Volden
Kompositioner
Buske
Klematis
Fuglelivet i haven
Sommerfugle
Andre insekter i haven
Andre dyr Egern
Andre pattedyr
Havens rum 1
Farvepalet
Åben Have 2007
Blomster i sne
Kryddersnaps
Mine billedgallerier
Tekst og lidt fotos: Inger Steen-Hansen

Webdesign og fotos
Albert Steen-Hansen
Sverigevej 16 E
9670 Løgstør
Telf. 23385406
Hjemmeside


Opdateret d. 20.6.2018
Se under buske
EgernLæs om og kik med på VORES
SKOVHAVE


P
å denne hjemmeside vil vi gerne invitere dig på en digital havevandring i vores skovhave, hvor 60-100 årige ege og bøge kupler sig over både underskov i varierende højde og lysninger med vilde planter og kulturplanter. Et fristed for mange insekter og fugle, ja, og naturligvis også for mennesker.

For 100 år siden var bakken her nord for Farstrup i Vesthimmerland et overdrev med græsningsarealer, buske og træer. Her voksede ene, hvidtjørn, skovabild og blågrøn rose. Efterkommere af denne vegetation, som dyrene ikke fik gnavet ned, står her endnu. Da græsningen ophørte "slog" træerne til: Eg, bøg, røn, birk, hvidgran og bjergfyr.

I 1979 købte vi 3500 kvadratmeter af den dengang tætte skov og fældede kun lidt. Her skulle efter vores opfattelse fortsat være naturlig skov. Ingen græsplæne; kun stier.
Som årene gik, følte især jeg mig indespærret af træer. For lidt lys, for lidt himmel, og fuglene, som er vores store interesse, så vi for lidt til. Nu er stedet så ved fælles hjælp blevet til en skovhave.
Anemoneskoven 7. april 2017

Muscari.Vild tulipan